Norske kirker bærer en over 1000 års kultur…..faktisk den viktigste kulturen vi har….Jeg tror at de fleste av oss har et eller annet forhold til de ofte vakre bygningene. Denne sonen ønsker jeg at det blir presentert flest mulig kirkebygg, gravlunder og prestegårder/presteboliger, gjerne også bilder fra ritualer. For å få best mulig informasjon bør vi lete opp opplysninger om de ulike byggene på nettet og dele linken her. En plassering på kartet vil også ha stor verdi…..

Minnekirken i Villajoyosa

I høyden overfor byen Villajoyosa på den spanske solkysten finner man Sydens katedral.
“Verdens” best besøkte sjømannskirke – Pastor Olav Kr. Strømmes Minnekirke.
Nærmeste nabo er behandlingssenteret Solgården – terrenget rundt er tørt og goldt
- men 1500 palmer, kalt Kong Harald V’s palmeskog har startet å forvandle nærmiljøet.

Utenfor kirken møtes vi av inskripsjonen, trolig etter Strømmes ønske:
Soli Deo Gloria – Gud alene (tilkommer) æren.

Arkitekt Knut Astrup tegnet den opprinnelige langskipkirken.
Planen om flerbruk, for både kirke og teatersal fungerte ikke optimalt.
Stor avstand mellom alter og menighet, dårlig akustikk og økt plassbehov gjorde at man i 1999
besluttet å vende kirkerommet. Nå er det rundt 500 sitteplasser.

Kirken sto ferdig og ble tatt i bruk i 1975.
Åpningsgudstjensten ble holdt av pastor Olav Kr. Strømme 17. mai samme år.
18. mars 1979 ble første sjømannsprest Torleif Worren innsatt.
Først 4. mai 1980 ble kirken vigslet, av Bjørgvin-biskop Thor With.
17. oktober 1999 ble kirken gjeninnviet etter ombyggingen.

De fire store glassmaleriene, i liturgiske farger, er utført av kunstnerparet
Numme (Elen Grøn-Hansen) og Odd Tandberg. Maleriene er utført i silketrykk eller serigrafi.

Alterteppet er vevd av Else Marie Jacobsen – tittel: Fra tornekrone til seierkrone.

Den ene endeveggen er dekorert med barnemalerier – et minne etter Den Norske Skolen Costa Blanca,
som leide presteboligen med underetasje 1982 – 86. Alteret sto opprinnelig foran endeveggen.

Kunstnerparet Numme og Odd Tandberg har også laget det store trekorset, av spansk oliven og norsk furu.

Kirken er et møtested – for mennesker imellom og mellom Gud og mennesker.
Et møtested i sorg og glede – ved begravelse og bryllup.
Et sted for konserter og gladsang, et sted for ro og fred.
Kirken er et “annet” hjem for dem som bor her og for dem som er hjemmefra for kortere eller lengre tid.

11. oktober 2015 feirer kirken sitt 40-års jubileum, med seminar, konsert og jubileumsgudstjeneste.
Minnekirkens jubileumsbok utgis ved anledningen.

Kilde:
2 brosjyrer utgitt av Sjømannskirken om kirkebygget og dets historie.

Bråten kirkegård i Kragerø

I Kragerø var det opprinnelig kirkegård ved kirken. På midten av 1800-tallet ble det imidlertid anlagt kirkegård på sørsiden av Bråtenveien ved Kalstad. Dette var byens hovedkirkegård fra 1846 og til den nye store kirkegården på Kalstad ble tatt i bruk i 1862. Enkelte begravelser fant imidlertid sted ved Bråten kirkegård helt til 1950, og fortsatt benyttes familien Biørns private gravsted ved inngangen til kirkegården.

I dag er kirkegården for et kulturminne å regne der den ligger inne i et skogholt mellom fjellknausene. Den er inngjerdet, og mange gravminner synes å være i god behold selv om enkelte er veltet og vegetasjonen er nokså høy. Det er en fredfull plett der tiden tilsynelatende står stille. Theodor Kittelsen skrev om kirkegården: «Der inne i den ensomme stillhet var en syngende fryd.» Han har også malt en akvarell fra inngangspartiet. Langs kirkegårdsmuren inne på selve kirkegården står enkelte benker der man kan sette seg.

En venneforening har registrert gravminnene og utfører dugnadsarbeid når det er nødvendig. Kragerø kirkelige fellesråd henviser til venneforeningen for saker som angår kirkegården. Fremstillingen her bygger på fellesrådets nettside om kirkegårdene.

Biørn kirkegård:

Herad kirke 1934 Foto: Bjørgulv Mykland.

Foldnes gravplass

Landlig og vakkert beliggende finner man Foldnes gravplass, like nordøst for kirken.
Det første byggetrinnet omfatter to tredeler av planlagt utbygging og gir 722 kistegraver, 165 urnegraver, knapt 432 urner i en minnelund og 282 anonyme urnegraver.
Av de 722 kistegravene er 76 muslimske og orientert mot Mekka.
Gravplassen ble vigslet 6. oktober 2013.

Gravplassen som åpnet i slutten på 2013 kostet 25 millioner kroner å opparbeide.
Mer om prosjektet.

Landro gravplass

Gravplass ble anlagt på Landro i 1901. Den ligger like nordøst for kirken.
Gravplassen er utvidet flere ganger: 1957, 1966 og siste gang i 1994.

Om kirkegårder og gravplasser i Fjell sokn.

Ved utløpet, på sørsida, var det eit nes som dei kalla ”likneset”. Her sette dei i land gravfølgje og kiste på veg til gravplassen. Kring 1900 vart det laga veg ned til vågen. Det vart då laga ei bryggje, Reinabryggjo, som var betre egna til å ta i mot båtar med gravfølgje. Familien til den døde hadde på førehand hatt ei tilstelning med tale og salmesong heime. Etter at gravfølgje hadde komme fram til Reinebryggjo frakta dei kista med hest og vogn op Sjoabrekko til gravplassen. Gravfølgjet gjekk bak vogna, medan 2 – 3 menn gjekk framom og song salmar. Flokkar med nyfikne ungar heldt seg i bakgrunna og bivåna det heile.

Kilde: Om Landrovågen – av Landro skule.

Vaksdal kyrkje

Høyt over fjorden, jernbanen og industristedet troner steinkirken.
Kirkebygget som er tegnet av arkitekt Ole Landmark, ble vigslet 7. april 1933.
Langkirken har 300 sitteplasser.
Vaksdal Sokn hører til Vaksdal kyrkjelege fellesråd. i Bjørgvin bispedømme

Andre kilder om kirken:
Vaksdal historielag
Norges kirker – meget utførlig artikkel om byggverket
Vaksdal kirke på nettet.
Vaksdal kyrkje på Wikipedia.

Landro kyrkje

Landro kyrkje er en av tre kirker i Fjell sogn.
Arbeidskirken ble bygd i 1977 og ble vigslet av biskop Thor Scherffenberg With.
Det er 400 sitteplassar inkl sidesalene, og det er menighetssal i kjelleren.
Alterveggen er bygd av fjærestein fra Lerøy i Sund kommune.
Kirkeklokkene er fra O. Olsen & Sønn Klokkestøperi og har innskriften:
“Ære være Gud i det høgste”, og " Land, land, land, høyr Herrens ord".

Omtale av kirken:
Allerede i 1923 ble Landro bedehus vigslet til kirkelig bruk, noe som forteller oss at folk i nordre delen av Fjell ventet lenge på et eget gudshus.

Kyrkja er bygd som ei “sentralkyrkje”- kjenneteikna av at alle sidene er like lange som i eit kvadrat
- eit symbol på at kyrkja rommer heile verda.
Kvadratet som form går igjen i interiøret i kyrkja; alteret – døypefonten – preikestolen.
Alterveggen er bygd opp i småstein, og symboliserer menneska i kyrkja.

Arkitekt: Aksel Ludvig Fronth (1925 – 2000)
Grundig artikkel om byggverket på Norges kirker.

Kilde:
Landro kyrkje på F.b.

Landro gravplass ligger like nordøst for kirken.

Saltdal kirke er ei langkirke med 545 sitteplasser, den ligger på tettstedet Rognan og ble bygd i tidsrommet 1862- 1864. Kirken er bygd av furutømmer med bordkledning ut og invendig, og man kan tydelig se at bygningen har flere trekk fra den nygotiske stilen. Arkitekt var P. H. Holtermann.

Froland Kirke

Froland kirke.
Fin kirke med stort kors i toppen som står på langs.

Serbisk kirke- og kultursenter

Dette bygget i Winthers gate 10 i Porsgrunn var i sin tid en adventkirke, men adventistmenighetene i de to grenlandsbyene er slått sammen og har samlet seg om kirkebygget i Skien.

I dag huser bygget Serbisk kirke- og kultursenter. Her holder Den serbisk-ortodokse kirke (eget nettsted her) gudstjenester, og Serbisk forening (eget nettsted her) holder også til i huset.

Norske kirkebygg

Følges av 212 medlemmer.
Origo Norske kirkebygg er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder