Viser arkivet for stikkord trekirke

Hellandsbygd kapell

Hellandsbygd kapell er en langkirke fra 1956 i Sauda kommune, Rogaland fylke.
Byggverket er i tre og har 50 plasser.
Hellandsbygd kapell ble i 1956 bygd om fra bedehus til kapell.
Kapellet har en møte- og aktivitetssal.

Kilde: Wikipedia

Tilhørende Sauda kyrkjelyd
Mer om Hellandsbygd.

Knarvik kyrkje

Knarvik kyrkje, troner på en høyde med vidt utsyn over Nordhordlandsbroen og fjorden.
Det vakre byggverket, og landemerket, har alt høstet godord, fra inn- og utland.
Kirken ble vigslet av fungerende biskop Jan Otto Myrseth 30. november 2014.
Byggearbeidet ble startet 3. november 2012.
Grunnsteinen ble lagt ned av biskop Halvor Nordhaug i en gudstjeneste i anleggsområdet 15. september 2013.
Kirken hadde et byggebudsjett på 70 millioner kroner.
Sitteplasser; 350 med mulighet for å utvide med 150-200 plasser
Byggemål: Bredde 22,5m, lengde 42m, høyde 25,3m.
Trekirke, med ubehandlet kledning.
Prydbygget er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter.

Kirkens hjemmeside, med omtale av arkitekt-turister, fra det store utland.
Omtale av byggverket, og 7fjell entreprenør AS, som reiste bygget.
Pris for byggeskikk, Folkets favoritt.

Kilde: Wikipedia

Samnanger kyrkje

Vakkert beliggende på Ådland ligger Samnanger kirke.
Den nåværende trekirken er fra 1851, og har 300 sitteplasser.
Arkitekt var cand. theol. Andreas Grønning, men man strides om hvem som var byggmester.
Les hele historienNorges kirker.
Flere historiske detaljer på Digitalt fortalt.
Se flere fotografier på Kirkesøk.no.
Hjemmesiden til Samnanger kyrkjelyd.

På vinterstid ble det behov for å frakte presten over land, da fjorden frøs til.

Sauland kyrkje

I Hjartdal kommune, ligger Sauland kyrkje, ferdigstilt i 1859.
Den trevakre kirken ligger tett inntil E134, og er verdt et stopp.
Kirken har 250 sitteplasser – bilder fra interiøret kan ses på Kirkesøk.
Utformet av den produktive arkitekten Christian H. Grosch.
Underlagt Agder og Telemark bispedømme, ved Hjartdal kyrkjelege fellesråd.

En historisk fremstilling i anledning 150 års jubiléet i 2009.

Valestrand kirke (Valestrand kyrkje) er en langkirke med vesttårn innviet 17. oktober 1873 i Sveio kommune, Hordaland fylke.

Kirken ble oppført i utvendig panelt laft 1872-1873 etter byggmester Ole Vangbergs tegninger til Vikebygd kirke (1872–1926). Valestrandkirken fikk en lavere tårnhette. På grunn av et større folketall ble denne kirken også oppført i større dimensjoner.

Kirken har 480 sitteplasser. Stilmessig er kirken preget av enkel nygotikk og sveitserstil.
Kilde – Wikipedia.

Om Valestrand kyrkje på Norges kirker.
Valestrand kulturkyrkje.

Skibotn bedehuskapell

Skibotn bedehuskapell er en korskirke, i tre, fra 1895.
Kapellet ligger vakkert plassert mellom fjord og høye fjell.
Beliggende i tettstedet Skibotn i Storfjord kommune ved Lyngenfjorden i Troms.
Tettstedet har offisielt 501 innbyggere per 1. januar 2011, medregnet nærmeste omegn blir tallet ca. 750.
Skibotn er kjent som et sentralt knutepunkt på Nordkalotten, og har en forhistorie som bygger på de tre stammers møte og de utfordringer som fulgte av det.
Det påstås at Skibotn bedehuskapell har plass til alle tettstedets innbyggere.
Behovet for så stor kapasitet, skyldes de store læstadianske stevner som holdes i kapellet.

Les også den meget utførlige historiske fremstillingen om Skibotn bedehus.

Skibotn som viktig knutepunkt er godt beskrevet, men man har glemt å ta med historien om tilbaketrekningen,
langs Riksvei 50 (dagens E6), som fant sted høsten 1944.
Den tyske Lapplandsarméen, med over 200.000 soldater, trakk seg tilbake fra Kirkenes-fronten og Nord-Finland. Ikke ett skilt eller minnesmerke er å finne, som forteller om den største troppeforflytningen Norge har sett.
Tragedien fra brenningen av Finnmark kjenner vi, det gikk roligere for seg lenger sør.

Kilde: Wikipedia

Fortun kirke

Fortun kyrkje ligger i Fortun sokn i Indre Sogn prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1879.
Kirken har langplan og 250 sitteplasser.
Arkitekt: Erik Pedersen Rusten.
Luster kommune – Sogn og Fjordane – Bjørgvin Bispedømme.

På samme plassen lå tidligere Fortun stavkirke, flyttet til Bergen i 1883; i dag Stavkirken på Fantoft.
Om Fantoft stavkirke.

Flere foto på Kirkesøk.no.

Bjørnfjell kapell

Bjørnfjell kapell er fra 1952, lokalisert i Narvik kommune, tett ved riksgrensen til Sverige.
Byggverket er i tre.
Arkitekt Bjarne Romsloe.

Bildeserie med 6 bilder — bla ved å trykke på pilene

Skjomen kirke

Skjomen kirke ligger i Skjomen sokn i Ofoten prosti. Narvik kommune.
Den er bygget i tre og ble oppført i 1893. Kirken har langplan.
Kirken ble vigslet 17.07.1893.
Arkitekt: O.Scheistrøm.

Flere foto på Kirkesøk.

Bildeserie med 6 bilder — bla ved å trykke på pilene

Bardu kirke, Setermoen

Bardu kirke
Tømmerkirke, tatt i bruk i 1829. Har 220 sitteplasser. Kirken er lokalisert til Setermoen.
Kirken har status som veikirke og er åpen i månedene juni, juli og august, mandag – fredag fra kl 0800 – 1500.

Bildeserie med 10 bilder — bla ved å trykke på pilene

Bardu kirke ligger i Bardu sokn i Indre Troms prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1829. Kirken har åttekantplan og 220 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).
Arkitekt: Ole Olsen Lundberg.

På begynnelsen av 1800-tallet slo mange nybyggere seg ned i Bardu. De fleste kom fra Tynset, og de søkte kongen om å få bygge sin egen kirke. Etter flere avslag, fikk de i 1821 innvilget søknaden. Det var byggmester Ole Olsen Lundberg som ledet byggearbeidet, og i 1829 ble kirken innviet, men verken tårn, sakristi eller takspon var på plass under innvielsen.

Kirken har åttekantet grunnplan, et stort kvadratisk tårn i vest og kor mot øst, og den er kledd med stående, hvitmalt panel. Tårnet, som sto ferdig først i 1840, har pyramideformet tårnhette. Kirken har vinduer i to høyder.

Interiøret har sitt forbilde i Tynset kirke, men Bardu kirke er mindre og med mer intim stemning. Prekestolen, som er plassert over alteret, er sylinderformet med en liten lydhimling over, formet som en kongekrone. Himlingen i koret er tønnehvelvet og har rankedekor, og det er galleri, søyler og losjer i kirkerommet. Opprinnelig var det to gallerier over det nåværende, men disse ble fjernet da kirken fikk nytt orgel i 1870. Kong Karl Johans monogram er plassert over orgelfasaden. Kirken er svært godt bevart.

Kilder:
Sørmoen, Oddbjørn: Kirker i Norge 2, Oslo 2001

Ytterligere info og bilder på Kirkesøk.

Annonse