Viser arkivet for stikkord syvendedagsadventister

Sauherad adventkirke

Dette bygget på Nordagutu er hjemsted for Sauherad adventmenighet. Kirken er akkurat der Valebøvegen møter Nordagutvegen.

Menigheten har ifølge eget nettsted ca. 60 medlemmer og driver dessuten en grunnskoleAkkerhaugen.

Wikipedia har en temaartikkel om syvendedagsadventistene.

Moss adventkirke

Moss’ menighet av syvendedagsadventister holder til i denne kirken i Helgerødgata på Jeløya. Menigheten er i ferd med å legge om nettstedet fra her til her og kommer formodentlig tilbake med mer detaljert informasjon etterhvert.

Drammen adventkirke

Dette bygget fra 1957 (like nedenfor St. Laurentius katolske kirke) huset inntil 2008 Drammens adventistmenighet. Menigheten har imidlertid slått seg sammen med adventismenigheten på Hokksund og flyttet til Mjøndalen, der det bygges ny kirke som skal betjene adventister i Drammen og Eiker.

Den tidligere adventkirken i Drammen er solgt til en tyrkisk menighet, som i 2009 innviet bygget som Drammen sentrum moské.

Adventkirken Grenland

Adventkirken Grenland holder til i denne villaen i Landstads gate Nord i Skien. Menighetens nettsted sier ikke så mye om bakgrunnen for bygg eller menighet, men det kan se ut til at adventistmenighetene i Skien og Porsgrunn har slått seg sammen til én. Tidligere holdt Porsgrunn-menigheten til i Winthers gate 10 i den byen.

Wikipedia har en temaartikkel om syvendedagsadventistene.

Arendal adventkirke

Arendal har Sørlandets eldste adventistmenighet, stiftet i 1892. Den har siden slutten av 1940-tallet holdt til i dette huset i Klevgaten. Menigheten hadde ifølge eget nettsted 54 medlemmer per 2003.

Tønsberg adventkirke

Tønsbergs syvendedagsadventister holder til i dette bygget i Bulls gate 15. Menigheten har ifølge eget nettsted ca. 100 medlemmer, og det sies at den ble stiftet den 12. august 1922. De lokale adventistmenighetene (Tønsberg, Larvik og Sandefjord) driver også Mokollen skole i Sandefjord.

Kristiansand adventkirke

Kristiansands menighet av syvendedagsadventister holder til å dette bygget i Kongens gate. Menigheten har et eget nettsted med litt informasjon om virksomheten, og Adventkirken i Norge har en kontaktside for menigheten. Ingen av stedene forteller mye om bakgrunnen for menigheten.

Gjøvik adventkirke

Her holder Gjøviks syvendedagsadventister til. De har hjemmeside her.

Hamar adventkirke

Hamars menighet av syvendedagsadventister holder til i dette i Fredrik Monsens gate 22. Menigheten har eget nettsted, og det finnes også en oppslagsside på Adventkirkens nettsted.

Adventkirken Ulsrud

Adventkirken Ulsrud er en av tre adventkirker i Oslo (de andre er Adventkirken Betel og Adventkirken Cornelius). Den tilhører syvendedagsadventistene og ligger karakteristisk nok i John G. Mattesons vei. Matteson var en dansk-amerikaner som bragte dette trossamfunnet fra Amerika til Norge.

Menigheten eier og driver Østmarka skole.

Annonse