Viser arkivet for stikkord stein

Narvik kirke

Kirken er tegnet av professor Johan Olaf Nordhagen (1883-1925), som også var domkirkearkitekt i Trondheim. Narvik kirke er et av hans siste arbeider. Det er ei treskipet langkirke, med et smalere tilføyd kor i øst, og med et høyt tårn lagt til i vest. Sakristi og et lite kapell ligger i en bred, lav krans rundt koret. Karakteristisk for kirka er bruken av natursteinsmur i fasaden samt det middelalderpregete formspråket, med mange elementer inspirert av romansk steinarkitektur.

Narvik kirke ligger i et parkområde mellom Kirkegata og Parkgata i bydelen Frydenlund, på vestsiden av sentrum. Området rundt er for det meste lavere trehusbebyggelse fra 1920- og 1930-tallet. Frydenlund er et av de områdene som stort sett ble spart for ødeleggelsene i 1940.

Byggearbeidene tok til i 1924, og kirka sto ferdig i 1925.
Kirken har 700 sitteplasser – byggematerialet er hentet fra Ofotbanens steinbrudd i Djupvik.
Narvik menighet tilhører Sør-Hålogaland bispedømme.

Kilde: Arkitekturguiden for Nord-Norge og Wikipedia.

Stein kirke (ruin)

Stein kirke, i det som nå er Hole kommuneRingerike, ble trolig bygget på siste halvdel av 1100-tallet. Et stykke utpå 1500-tallet var den ute av bruk. Et par initiativer for å få kirken satt i stand igjen var resultatløse, og utover 1700-tallet akselererte forfallet idet folk forsynte seg med byggestein herfra. Til tross for dette var det også på 1800-tallet oppmålinger med sikte på gjenreising.

Historien og bygget (ruinen) er nærmere beskrevet i Norges kirker. Samme tekst er gjengitt hos Hole kommune.

Nordfra

Nordvestfra

Vestfra

Kor og apsis fra skip

Kor og apsis

Sørvindu i koret

Yttervegg

Innervegg

Tverrsnitt av sørveggen

St. Jacobs kirke - Bergen

I den, delvis bortgjemte, bydelen Nedre Nygård finner du St. Jacobs kirke , mellom kontorer,
bensinstasjon og høyhus ligger den med sin lille steinplass og grønne oase.
Innlegg fra Arkitektur i Bergen

Annonse