Viser arkivet for stikkord sportskapell

Skrim sportskapell

Skrim sportskapell ble tegnet av Elisabet Fidjestøl og oppført i tre på Omholtfjellet i 1984 eller 1985. Tyveårsjubileum ble feiret påsken 2005, hvilket tyder på at innvielse var i 1985. Kapellet har 70 sitteplasser, og i tillegg til seremonirom inneholder bygget bl.a. peisestue, hems og kjøkken. Det er rundt 30 overnattingsplasser. Kapellet leies ut til grupper og lag. Kirkeleksikonet rapporterte om 22 gudstjenester i løpet av 1992. Området rundt er et populært turterreng.

Kilder og videre lesning:

Ringkollen kapell

Ringkollen sportskapell ligger ved RingkollenKrokskogen, øst for Haugsbygd i Ringerike kommune. Arbeid for kapell begynte på 1960-tallet. Kapellet ble tegnet av Ivar Grev og oppført på den ryddede branntomten etter gamle Ringkollstua, som brant i 1970; Ringkollstua av i dag ligger litt sør for kapellet, som ble innviet den 9. oktober 1982.

Kapellet har 100 plasser. Bygget er rektangulært og har saltak, og orienteringen er fra sør til nord, med hovedinngang i sør. Det er oppført i bindingsverk og har tømmermannspanel utvendig. På søndre del av bygget er en takrytter med en vindfløy tegnet av Georg Bentzen og utført av Leiv Moløkken. Den bærer årstallet 1982. Døren fra det åpne bislaget i sør og inn i kirkerommet er innrammet med akantusutskjæringer skåret av Roar Jonsrud. Utenom gudstjenester brukes kirkerommet som kafé. Da trekkes et forheng foran koret. Ellers har bygget en forgang nord for alterpartiet med inngang til kjøkken i vest, birom i øst og overnattingsplasser i annen etasje.
Alterbildet er et oljemaleri av Bjarne Rise fra 1981. Det viser et skogsparti med en rekke symboler. Lesepult er utført etter modell fra Kirkelig kulturverksted. På galleriet over inngangsdøren står et harmonium som tidligere har stått i kapellet ved Hønefoss kirke samt i Ullerål kirke. Kapellet har også et Niendorf-piano. Kirkeklokken er fra Olsen Nauen.

Ifølge NRK er det muligheter for utendørsvielse ved kapellet.

Kilder og videre lesning:

Sjong seterkapell

Sjong seterkapell er et sportskapell i en ombygget høyløe på seteren til Lesja prestegård. Det ligger et par mil nord for E136, langs Dalsidevegen (bomvei). Initiativet ser ut til å ha kommet fra sogneprest Otto Østerås, etter at det tidligere hadde vært setergudstjenester i området siden 1950-tallet.

Innredningen bygger på tegninger av Johan Traasdahl, og arbeidet er utført dels på dugnad, dels av innleide snekkere. Kapellet har 50 sitteplasser og ble innviet den 25. mars 1981. Det eies av en egen stiftelse opprettet av Lesja menighetsråd.

Ifølge jubileumsboken for Lesja kirke er det et par faste gudstjenester i året, og det står at kapellet ellers brukes til konfirmantarbeid, vielser og pensjonistturer. Kapellet har et orgel som er overtatt fra Lesjaverk kirke etter at den fikk seg nytt. (Kirkeleksikonet omtaler et hammondorgel; det er ikke kjent for undertegnede om det dreier seg om samme orgel.)

En furu ble gjort om til støpul på begynnelsen av 1990-tallet, og der henger en kirkeklokke. Det er ikke kirkegård ved kapellet.

Kilder og videre lesning:

  • Olav Lia (red.): Lesja kyrkje 1750-2000 (Lesja Sokneråd ved Skriftnemnda / Snøhetta forlag, 1999), s. 149-151

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 607

Fåvangfjellet sportskapell

Fåvangfjellet sportskapell ligger ved Gullhaugen seter i Fåvang østfjell og kalles også Gullhaugen seter sportskapell. Det ble tegnet av Johan Amrud og Håkon Nybakken, og Amrud står for all utsmykning. Kapellet er bygget i tre og naturstein og ble innviet den 20. juli 1974. Det drives av stiftelsen Fåvangfjellet Sportskapellag.

Kapellet ligger idyllisk til med utsikt over Gullhaugtjønnet (847,5 moh). Selve kapellet ligger på drøyt 870 moh. Det beiter både kuer og sauer i området, så man er aldri alene, selv om det ikke skulle være et menneske i sikte. Lyden av brekende sauer akkompagnerer den flotte utsikten.

Kapellet er vanligvis sommeråpent en rekke dager i juli, med servering.

Kapellet var nærmere beskrevet hos NRK (som ser ut til å ha fjernet artikkelen), og ellers finnes det oppslag i Wikipedia og kirkeleksikonet (s. 598).

Annonse