Viser arkivet for stikkord sogn

På Byrknes i Gulen kommune står dette krigsminnesmerke utenfor Byrknes skole. I bakgrunnen ser vi Byrknes kapell. Fin link på Wikipedia om kapellet. Bilder og historie.
Teksten på minnesmerke er Sivles ord : OG DET ER DET STORE OG DET ER DET GLUPE AT MERKET DET STEND UM MANNEN HAN STUPE.
Gulen kommune ligger ut på havet i Sogn og Fjordane. Under 2.verdenskrig var det aktivitet her bl.a. illegalt arbeide for å hjelpe folk vestover til Shetland.
På denne linken om krigsminner fra Gulen leser vi bl.a.
No bestemmer dei seg, dei vil fare til Shetland! Motivasjonen er klar, dei vil vere med å delta i motstanden der borte frå, i von om at vi snarare kunne få ut hærmakta heime i Norge. Trygve Birknes er berre 18 år på denne tida, men han har alt sin eigen motorbåt, og er sjølv ein dyktig kar på sjøen. Båten til Trygve vert gjort klar til overfarta. Utstyr til motor og båt vert lasta ombord, og den 15. august 1941 går «Notmann» SF 255 G ut frå Byrknes. Dei «smyg» seg forbi holmane og set kursen for Shetland. Ombord er der i alt 10 ungdomar, og båteigaren er truleg den yngste som til då legg ut på ein dreg slik «seilas». Ut til det ukjende, fulle av optimisme og kampvilje. Nokre kom inn i den norske marine, andre i handelsflåten. Dei fekk så visst prøve både viljen og modet i tida som kom. To av ungdomane, Trygve Birknes og Knut Edvardsen vart mannskap på den prektige jagaren «Svenner» som den norske regjeringa i London hadde skaffa seg. Jagaren «Svenner» var i første linje ved invasjonen på Normandie-stranden men vart torpedert nær stranda og sokk på kort tid. Ombord i jagaren var der 230 marinesoldater, og av desse kom der bort i alt 34, men dei 2 frå Byrknes redda livet.
Denne linken inneholder navn på falne og omkomne fra hele Gulen kommune.
Velger å legge inn bildet på kirkesonen da der ikke er noe bilde av kapellet i arkivet fra før. Bildet er tatt på avstand, men linken inneholder tydeligere bilder av kapellet.

Fortun kirke

Fortun kyrkje ligger i Fortun sokn i Indre Sogn prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1879.
Kirken har langplan og 250 sitteplasser.
Arkitekt: Erik Pedersen Rusten.
Luster kommune – Sogn og Fjordane – Bjørgvin Bispedømme.

På samme plassen lå tidligere Fortun stavkirke, flyttet til Bergen i 1883; i dag Stavkirken på Fantoft.
Om Fantoft stavkirke.

Flere foto på Kirkesøk.no.

Fantoft stavkirke

Nåværende Fantoft stavkirke er en kopi av den som brant ned i 1992, innviet i 1997.

Den gamle kirken ble flyttet fra Fortun i Sogn, innenfor Lustrafjorden, nord for Urnes. Den var opprinnelig fra ca. 1150 og ble kjøpt på auksjon og flyttet til Bergen i 1883. Før flyttingen var det gjort en god del endringer på kirken, men den ble ved gjenoppbyggingen forsøkt tilbakeført til tidligere form, blant annet med Borgund stavkirke som modell. Dette arbeidet ble ledet av Anders Lorange. Senere undersøkelser har gjort at det er blitt stilt spørsmål ved noen av Loranges bedømmelser.

Arbeidet med den nye kirken ble ledet av J. L. Andersen og K. H. Irgens. Arbeidet er ikke prosessuelt autentisk, men kirken er forsøkt laget mest mulig lik originalen, dvs. slik den var på Fantoft. Tømmeret kommer fra Kaupanger i Sogn.

Kirken er i privat eie og er en av områdets best besøkte turistattraksjoner. Det finnes et par interiørbilder på dette nettstedet.

Kilder og videre lesning:

Annonse