Viser arkivet for stikkord prestebolig

Aur prestegård

Aur prestegård ligger like vest for Aurskog kapell og kirkegård.

Både kirkestedet og prestegården er fra middelalderen. Den nåværende kirken er imidlertid fra 1881, og den eldste bygningen på prestegården er fra 1703. Sistnevnte var opprinnelig prestebolig, men ble brukt som forpakterbolig fra 1856, da ny prestebolig ble oppført. På gården står også et stabbur i tre etasjer som ble brukt som kornmagasin på 1700-tallet. Alle de tre nevnte bygningene er i dag fredet, og i tillegg finnes en låve og et grisehus fra 1947. Prestegården har opp gjennom historien hatt en rekke husmannsplasser som er blitt solgt til brukerne i perioden 1777–1954 (se denne siden hos Stiftelsen Aur prestegård).

Hovedbygningen på prestegården var prestebolig frem til 1991, da presten fikk ny bolig. I dag eies og drives den tidligere prestegården av en stiftelse og brukes til kulturformål. Flere av bygningene er restaurert på 2000-tallet.

Kilder og videre lesning:

Rolighed

Som det fremgår av oppslaget om Vinger kirke, har Kongsvinger hatt flere presteboliger gjennom årenes løp. Rolighed er én av disse. Den fungerte som prestegård fra 1913 (ifølge boken om Vinger kirke) og til henimot den annen verdenskrig.

Den tidligere prestegården, Hov, ble solgt på auksjon i 1910 og videresolgt til kommunen i 1921. En parsell av eiendommen Rolighed ble tatt i bruk som ny prestegård i 1913, idet hovedbygningen ble satt i stand. Huset var blitt oppført i 1857-59 for Sigvard Irgens Friis Rynning, som var byens ordfører i 1853-55. Det sies å være Günther Schüsslers første av mange oppdrag i området. Fra 1875 var huset eid av distriktslege Hans Lemmich Juell, som var ordfører i 1889-97. Han var far til Dagny Juell, som vokste opp her. Så var stedet altså prestegård.

Før krigen stod huset tomt for reparasjon. Tyskerne flyttet inn og etterlot hus og tomt i elendig forfatning. Det ble oppført en ny prestebolig i 1953: Den såkalte Klokkergården ligger i Vestre Solørveg 1 (tidligere Kirkestredet 5). Rolighed var kommunal leiegård fra 1945 og huset Kongsvinger trevarefabrikk fra 1954, som vi fortsatt ser av skriften på veggen.

I 1988 ville Kongsvinger kommune rive Rolighed, men Kongsvinger museum satte i gang en aksjon for å bevare stedet, kjøpte huset i 1989 og satte det i stand i løpet av seks år. Kvinnemuseet ble åpnet av dronning Sonja den 31. mai 1995. I tillegg til at Rolighed var Dagny Juells barndomshjem, har Kongsvinger åpenbart vært hjemby for mange som har kjempet for kvinnesak i Norge.

Annonse