Viser arkivet for stikkord misjonskyrkje

Porsgrunn misjonskirke

Porsgrunn misjonskirke huser en menighet som er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Menigheten har ifølge en tidligere versjon av oppslagssiden hos forbundet 112 medlemmer. Kirken er like i nærheten av Vestre Porsgrunn kirke.

Herøya misjonskirke

Herøya misjonskirke i Fjordgata er tilholdssted for Herøya misjonsmenighet. Menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her).

Menigheten forteller om sin historie på nettstedet. Den ble grunnlagt i 1932. Det har gått opp og ned, men det later til at det har foregått en nysatsing fra 2007. Blant annet er kirkebygget pusset opp. Likevel er det ønske om nytt bygg.

Et eget menighetsblad publiseres på nettstedet.

Notodden misjonskirke

Notodden misjonsmenighet ble grunnlagt i 1906 som Notoddens første frikirkelige menighet. Menigheten forteller sin historie på eget nettsted. Den er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har ifølge tidligere versjon av en oppslagsside hos forbundet 98 medlemmer.

Søgne misjonskirke

Søgne misjonsmenighet ble stiftet som Salem Vest i 1994 og utgikk fra Salem misjonsmenighet i Kristiansand. Kirken ligger i Lohneveien 75, vest for Lunde sentrum i Søgne.

Menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har ifølge Misjonsforbundets oppslagsside 154 medlemmer.

Betania Havnås

Betania i Havnås sentrum (Trøgstad kommune) er tilholdssted for Trøgstad misjonsmenighet, som er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har en oppslagsside hos forbundet. Utover dette er det lite å finne av konkret informasjon om menighetens historie, men det ser ut til at det er møtevirksomhet i menighetens lokale.

Bærum misjonskirke

Bærum misjonsmenighet ser per 2016 ut til å ha en tenkepause, men er i prinsippet tilsluttet Det norske misjonsforbund (eller bare Misjonsforbundet). Menigheten ble stiftet i 1884 og har ifølge en tidligere versjon av nettstedet ca. 70 medlemmer.

Ifølge et tidligere oppslag hos forbundet er kirkebygget på Stabekk oppført i 1959-60 på grunnmuren til et tidligere kirkebygg, men noe utvidet i forhold til dette. Bygget ble pusset opp til 125-årsjubileet i 2009. Menigheten fikk egen pastorbolig i 1983.

Horten misjonskirke

Horten misjonskirke ligger i Ferjegata 11, og menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Ifølge Misjonsforbundets oppslagsside om menigheten har den 23 medlemmer.

Misjonskirken Askim

Askim Frie Misjonsmenighet er resultatet av en sammenslåing i 1997 av Betania Misjonsmenighet (tilsluttet Det norske misjonsforbund, se også eget nettsted) og Eben-Eser (De frie evangeliske forsamlinger, se også eget nettsted). Førstnevnte menighet var blitt stiftet i 1876 og hadde innviet nytt kirkebygg i 1995, men slet med fallende medlemstall. Sistnevnte menighet ble stiftet i 1921 og holdt til i et bygg fra 1921 som var i ferd med å bli for lite. Den sammenslåtte menigheten har beholdt tilknytningen til både Misjonsforbundet og DFEF.

Selve kirkebygget er altså fra 1995. Det drives også barnehage, og det er utleie av lokaler. Per 2011 bygges det dessuten et nytt leirsted. Det står mer om aktivitetene på menighetens nettsted, og menigheten er også på Facebook.

Gjerpen misjonskirke

Gjerpen misjonskirke i Luksefjellveien nord for Skien sentrum er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Menigheten har ifølge en tidligere versjon av Forbundets oppslagsside 271 medlemmer. En informasjonsside på menighetens nettsted forteller fra menighetens og husets historie. Det ser ut til at menigheten planlegger nybygg (se også her).

Menigheten har også et leirsted i form av Luksefjell misjonshus.

Misjonskirken Alværn

Misjonskirken Alværn er en frikirke som er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Som navnet sier, befinner kirken seg på Alværn på Nesodden, men den har postadresse Bjørnemyr, noe som vitner om fortetningen i bebyggelsen gjennom årene.

Menigheten ble grunnlagt på Fjell gård i 1921 og holdt til på gården til den kjøpte en eiendom på Fjellstrand i 1956 og bygget den om til forsamlingslokale. Dagens kirkelokale, som er et resultat av tre års dugnadsarbeid, ble tatt i bruk i 1984. Dette kan leses ut av menighetens eget nettsted, som også beskriver virksomheten. Menigheten driver også barnehage, og forsamlingslokalene leies dessuten ut.

Annonse