Viser arkivet for stikkord misjonskyrkja

Søgne misjonskirke

Søgne misjonsmenighet ble stiftet som Salem Vest i 1994 og utgikk fra Salem misjonsmenighet i Kristiansand. Kirken ligger i Lohneveien 75, vest for Lunde sentrum i Søgne.

Menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har ifølge Misjonsforbundets oppslagsside 154 medlemmer.

Bærum misjonskirke

Bærum misjonsmenighet ser per 2016 ut til å ha en tenkepause, men er i prinsippet tilsluttet Det norske misjonsforbund (eller bare Misjonsforbundet). Menigheten ble stiftet i 1884 og har ifølge en tidligere versjon av nettstedet ca. 70 medlemmer.

Ifølge et tidligere oppslag hos forbundet er kirkebygget på Stabekk oppført i 1959-60 på grunnmuren til et tidligere kirkebygg, men noe utvidet i forhold til dette. Bygget ble pusset opp til 125-årsjubileet i 2009. Menigheten fikk egen pastorbolig i 1983.

Misjonskirken Kongsberg

Misjonskirken Kongsberg i Skolegata huser en menighet som er er tilsluttet Det norske misjonsforbund (eget nettsted her). Menigheten har ifølge forbundets nettsted 49 medlemmer.

Misjonskirken Skotselv

Misjonskirken Skotselv (p.t. begrenset tilgang til eget nettsted) huser en menighet som er er tilsluttet Det norske misjonsforbund (eget nettsted her). Menigheten ble stiftet som pinsemenighet på 1920-tallet, men gikk over til Misjonsforbundet på 1990-tallet, ifølge eget nettsted. Den har etter eget sigende ca. 50 medlemmer.

Horten misjonskirke

Horten misjonskirke ligger i Ferjegata 11, og menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Ifølge Misjonsforbundets oppslagsside om menigheten har den 23 medlemmer.

Misjonskirken Askim

Askim Frie Misjonsmenighet er resultatet av en sammenslåing i 1997 av Betania Misjonsmenighet (tilsluttet Det norske misjonsforbund, se også eget nettsted) og Eben-Eser (De frie evangeliske forsamlinger, se også eget nettsted). Førstnevnte menighet var blitt stiftet i 1876 og hadde innviet nytt kirkebygg i 1995, men slet med fallende medlemstall. Sistnevnte menighet ble stiftet i 1921 og holdt til i et bygg fra 1921 som var i ferd med å bli for lite. Den sammenslåtte menigheten har beholdt tilknytningen til både Misjonsforbundet og DFEF.

Selve kirkebygget er altså fra 1995. Det drives også barnehage, og det er utleie av lokaler. Per 2011 bygges det dessuten et nytt leirsted. Det står mer om aktivitetene på menighetens nettsted, og menigheten er også på Facebook.

Misjonskirken Alværn

Misjonskirken Alværn er en frikirke som er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Som navnet sier, befinner kirken seg på Alværn på Nesodden, men den har postadresse Bjørnemyr, noe som vitner om fortetningen i bebyggelsen gjennom årene.

Menigheten ble grunnlagt på Fjell gård i 1921 og holdt til på gården til den kjøpte en eiendom på Fjellstrand i 1956 og bygget den om til forsamlingslokale. Dagens kirkelokale, som er et resultat av tre års dugnadsarbeid, ble tatt i bruk i 1984. Dette kan leses ut av menighetens eget nettsted, som også beskriver virksomheten. Menigheten driver også barnehage, og forsamlingslokalene leies dessuten ut.

Froland misjonskirke

Froland misjonskirke er tilsluttet Det norske misjonsforbund (som regel bare omtalt som Misjonsforbundet, se nettsted). Kirken som er avbildet her, er nyoppført på Mjølhusmoen og ble — hvis alt gikk etter planen — innviet helgen 29.-31. oktober 2010.

Det står litt om byggeplanene på menighetens eget nettsted, der det også er en presentasjon av menigheten og står litt om dens historie. Det kan se ut til at menigheten tidligere holdt til i et bygg som ble innviet i 1982. Ifølge forbundets nettsted har menigheten 247 medlemmer. Det nye kirkebygget sies å ha plass til inntil 400 personer i møtesal og på galleri, og det finnes en kafé med 150 sitteplasser samt lokaler til barne- og ungdomsarbeid m.m.

Bjølsen misjonskirke

Bjølsen misjonskirke i Bergensgata 7 (mellom Kongsberggata og Sarpsborggata) er tilsluttet Det norske misjonsforbund (hjemmeside her). Bygget er en laftet kirke fra 1893 der det drives forskjellige aktiviteter.

Annonse