Viser arkivet for stikkord metodismen

Oslo 4. metodistkirke

Mange kjenner nok til det store Fretex-bygget i Kirkeveien 62 på Majorstuen, med Frelsesarmeens bruktbutikk. Ikke så mange vet at det opprinnelig var metodistkirke her.

Oslo fjerde metodistmenighet fikk oppført bygget eller byggene, som var tegnet av Olaf Boye, i 1897–98. Det dreier seg om en femetasjers leiegård inntil Sørkedalsveien og et lavere kirkelokale på vestsiden langs Kirkeveien.

Menigheten er siden lagt ned, uten at undersøkt litteratur røper når. Bygget ble allerede i 1902 overtatt av Otto Treider som misjonslokale. Ifølge Oslo byleksikon overtok så Frelsesarmeens 8. korps lokalene i 1906, og Frelsesarmeen har eid dem siden 1917.

Kilder og videre lesning:

Immanuelkirken i Porsgrunn

Porsgrunns metodistmenighet ble grunnlagt i 1858 og hadde da fem medlemmer. Dette må ha økt, for etterhvert oppførte man et kapell i Rådhusgata. Det brant i 1905, og ny kirke ble tegnet av Haldor Børve. Den ble oppført i Jernbanegata og innviet den 24. mars 1907. Det er en teglkirke som er blitt påbygget noe og har asymmetrisk grunnplan, skjønt hovedformen utenom tårnet er omtrent som en L. Kirken kalles gjerne Immanuelkirken (ikke å forveksle med Vestsidens kirke, som også har vært kalt Immanuelkirken), og den har sterke likhetstrekk med nygotikken (unntatt gulvplanen) med islett av jugendstil.

I 2012 ble det meldt det om betydelige skader på bygget etter gravearbeider i nabolaget (også i TA).

Wikipedia har en temaartikkel om metodismen.

Kilder og videre lesning:

Petrikirken i Sellebakk

Petrikirken er tilholdssted for Kjølberg metodistmenighet. Ut fra menighetens eget nettsted ser det ut til at det ble dannet en gruppering rundt det samme miljøet der landets første metodistmenighet ble stiftet i Sarpsborg i 1856. Kirken på Kjølberg ble bygget i 1878, og menigheten ble formelt utskilt først i 1894. Vi befinner oss i Sellebakk, i det som tidligere var Borge kommune, men som siden er slukt opp av Fredrikstad storkommune.

Kirken er en langkirke i tre med takrytter nær inngangen i nord-nordøst og våpenhus utenfor dette. I motsatt ende av bygget er et parti (sakristi?) med valmet tak— muligens en senere tilføyelse. Kirkebygget inngår i et større bygningskompleks, og menigheten driver blant annet søndagsskole og speidervirksomhet. Den har ifølge eget nettsted over 600 døpte medlemmer.

Halden metodistkirke

Metodistkirken i Halden har adresse Busterudgata 4/6. Det fremgår av menighetens nettsted at menigheten ble stiftet allerede i november 1856, bare to måneder etter at landets første metodistmenighet ble stiftet i Sarpsborg. Det var betydelig økning i medlemstallene på siste halvdel av 1800-tallet, da relativt mange haldensere var dissentere.

Menigheten holdt en stund til på Damhaugen (nær krysset mellom Willerups gate og Damstredet), der de som eneste metodistmenighet i Norge hadde egen kirkegård (nedlagt 1919). Ut fra nettstedet ser det ut til at kirkebygget fra Damhaugen (oppført 1857 og innviet julen 1858) ble tatt ned og gjenoppført på det nåværende stedet i 1865-66. Kirken ble påbygget i 2000.

Menigheten sies å ha 317 medlemmer. En prestebolig ved siden av kirken ble kjøpt i 1923, men er siden gjort om til menighetssenter og utleiebolig, idet ny prestebolig ble bygget i Marmorveien i 1984.

Tistedal metodistkirke

Metodistkirken i Tistedal er ikke så langt fra Tistedal kirke. Hva som er status for bygg og menighet, er vanskelig å si, gitt manglende nærvær på nettet for tiden. Det ser ut til at menigheten prøvde seg med en blogg i 2008, men etter det er det stille. Det gjelder også andre typer arrangementer i kirkelokalet, som det forekom enkelte av før. En boktittel tyder ellers på at det er over hundre år siden metodistmenigheten i Tistedal ble etablert, og den er fortsatt oppført på menighetslisten hos Metodistkirken i Norge. Vi hører gjerne fra folk som vet mer om stedet.

Wikipedia har en temaartikkel om metodismen.

Galterud metodistkirke

På Galterud finnes en nedlagt metodistkirke. Undertegnede kjenner ikke menighetens historie, men merker seg at aktiviteter i kirken tidligere ble kunngjort her på Origo, og at det har vært speidervirksomhet knyttet til kirken. Som det fremgår av oppslaget i Glomdalen, er det tidligere kirkebygget nå i privat eie, men det er få spor på nettet etter virksomhet der utover det omtalte møtet høsten 2012.

Fredrikstad metodistkirke

Grunnleggeren av Metodistkirken i Norge, Ole Peter Petersen, var en sjømann som ble ordinert til prest og reiste til Norge i 1853. Han grunnla Fredrikstads metodistmenighet i 1868, og kirken ble innviet samme år og bærer årstallet på vindfløyen i spiret. Kirken er senere ombygget og fikk sitt nåværende utseende i 1913.

Vi har å gjøre med en nygotisk langkirke. Den har adresse Ridehusgaten, der langsiden er, men inngangen er fra Ferjestedsveien.

Altertavlen er laget av David Kvebæk. Den har et kristusbilde, og under bildet står det: «Hvorfor være bekymret».

Menighetsbladet kan leses på menighetens nettsted.

Kilder og videre lesning:

Moss metodistkirke

Moss metodistkirke i Skoggata 33 ble ifølge et skilt på kirkeveggen oppført på dugnad i 1876 på en tomt som ble innkjøpt for 207 Spd. Det skal dreie seg om byens eldste frikirke og siste rest av den gamle trehusbebyggelsen i nevnte gate.

Menighetens eget nettsted har ikke så mye informasjon om bygget eller menighetens historie, men det ser ut til at dette vil komme etterhvert. Ifølge en notis i menighetsbladet ble taket og veggene i kirkesalen pusset opp høsten 2010.

Wikipedia har en temaartikkel om metodismen.

Jevnaker metodistkirke

Det kan synes som om Metodistkirken sliter med synkende medlemstall flere steder i Norge. I Sandefjord er den tidligere metodistkirken solgt til katolikkene, og på Jevnaker har det gått så langt at menigheten er oppløst og lagt under nabomenigheten i Hønefoss. Det tidligere kirkebygget ble oppført i 1883, men ble avvigslet i 2005 og er solgt til Hadeland glassverk. Det står fortsatt der, i skråningen over parkeringsplassen ved glassverket. Sommeren 2011 brukes bygningen, etter det undertegnede kan se, som lager.

Kragerø metodistkirke

Rett ved Kragerø kirke ligger Kragerø og Bamble metodistkirke. Menigheten holdt på 1870-tallet til i et lite kapellokale ved bunnen av steintrappene til Jøransberg og kjøpte i 1886 en sentral tomt med sikte på å bygge kirke. Opprinnelig var det planlagt en trekirke, men etter bybrannen i 1886 ble det murtvang. Kirken ble tegnet av pastor Johannes Arbo Wiel, som på den tiden var ansatt i Skien metodistkirke, som han også tegnet. Kirken i Kragerø ble bygget parallelt med den i Skien og innviet et par måneder tidligere, nærmere bestemt den 28. august 1887.

Kragerø metodistkirke er en langkirke i upusset tegl med tårn og inngangsparti plassert midt på langsiden. Inngangspartiet har to karakteristiske tårn, og kirken er holdt i en enkel, nygotisk stil. Teglen er etterhvert blitt malt, og i 1974 ble kirken utvidet med et peisestuetilbygg i upusset tegl (som er noe lavere enn resten av bygget).

Minnesmerket over falne i den 2. verdenskrig står øst for kirken. Det er mulig at tomten tilhører Den norske kirke, men det føles som om det er på metodistkirkens grunn.

Wikipedia har en temaartikkel om metodismen.

Annonse