Viser arkivet for stikkord menighetshus

Tingsalen (Lillesand)

På 1970-tallet var Lillesand kirke sterkt medtatt av husbukkangrep, og det var i enkelte kretser ønske om å rive den og bygge en ny og funksjonell kirke som også kunne romme lokaler til andre kirkelige aktiviteter. Vernetanken vant imidlertid frem. Kirken ble grundig pusset opp, og selv om et par små tillempninger ble gjort, var det behov for lokaler andre steder. Tingsalen i Nygårdsgata, like nedenfor kirken, ble da innredet som menighetshus. Bygget sies å være verneverdig, og brukes visstnok mest av Ung. Det er også kafé der.

Kilder og videre lesning:

Valle menighetshus

Valle menighetshus (ofte omtalt som Valle meinigheitshus) ligger i Valle sentrum, rett nord for Esso-stasjonen.

Det er vanskelig å finne stoff om bakgrunnen for huset — har det vært eid av Normisjon? — men det later til at kommunen kjøpte det før sommeren 2010. Ut fra dette innlegget later det imidlertid til at Normisjon fikk disponere lokalene ut det året.

Huset ser ut til å brukes (eller har vært brukt) til en rekke forskjellige former for møtevirksomhet, både religiøs og annen.

Rotnes interimskirke

Rotnes interimskirke eller Nittedal menighetshus er et eksempel på tilspisset konflikt om ressursbruk. I Nittedal kommune er det to kirker: Nittedal (et stykke øst for Slattum) og Hakadal (et stykke nord for kommunesenteret Rotnes). Rotnes tilhører Nittedal sogn, og ifølge Nittedal kirkelige fellesråd er det to lovregulerte kirkesteder i sognet, hvorav det ene er Rotnes. Det fortelles om arbeid for ny kirke.

Interimskirken ved Rotnes ble brukt i en årrekke i et hus som ble oppført i 1920. Huset led etterhvert under langvarig mangel på vedlikehold, og høsten 2008 meldte NRK at huset kunne bli stengt av sikkerhetsgrunner. Dette skjedde faktisk, og menigheten har siden brukt lokalene til pinsemenigheten Betel, like ved Nittedal stasjon.

Vardåsen kirke

Vardåsen kirke er p.t. Askers nyeste kirke, en arbeidskirke med barnehage, innviet 14. mars 2004 etter en byggeperiode på nesten halvannet år. Menigheten ble utskilt fra Asker i 2001 og dekker områdene fra Borgen via Drengsrud og Brendsrud til Engelsrud.

Kirken er tegnet av Østgaard Arkitekter (nå Grønmo Arkitekter) ved Terje Grønmo, og ble oppført i 2002-2004 og innviet den 13. mars 2004. Det står en god del om byggeprosessen og bygget på en side på menighetens eget nettsted, og det skal ikke gjentas her. Kirken har 400 plasser i kirkerommet, men dette kan utvides til 800 med tilstøtende rom. Kirken ble tildelt arkitekturprisen Betongtavlen for år 2004 (sammen med Elgeseter bro). Likevel er ikke alle like fornøyd.

I oktober 2008 ble det avduket en skulpturpark med barns tegninger sandblåst i stein utenfor kirken. Når det gjelder selve kirkebygget, er det allerede meldt om lekkasjer i taket. Kirken har et midlertidig orgel fra Asker kapell, men det arbeides for å skaffe kirken nytt orgel (og man kan følge med på hvor mye som er innsamlet i den anledning).

Til menigheten hører også Engelsrud menighetshus, som ble tegnet av Victor Schaulund og oppført i tre i 1967 og påbygget i 1981. Det kan se ut til at bygget ble brukt noe til gudstjenester. Antallet sitteplasser var 150, og det hadde trekors til alterutsmykning samt prekestol og døpefont fra 1967 og et 4 stemmers orgel fra Vestlandske orgelverksted fra 1970. Kirkeklokkene var fra Olsen Nauen fra 1967. Det ser ut til at dette huset brukes til barnehage.

Det er ikke kirkegård ved Vardåsen kirke. Østenstad kirkegård er den mest aktuelle gravplassen for menighetens medlemmer.

Kilder og videre lesning:

Annonse