Viser arkivet for stikkord krigsminnesmerker

Ekeberg kapell, krematorium og gravlund

Ekeberg gravlund i Sandefjord ble tatt i bruk ca. 1930. Planlegging av kapell og krematorium begynte i 1937, men ble avbrutt av krigen og kom i gang igjen først i 1949. Arnstein Arneberg utarbeidet planer, men det fortelles at de ble funnet å være for dyre. Arneberg skal da ha henvendt seg til Anders Jahre, som tilbød seg å bidra til finansieringen mot at Arnebergs planer ble brukt. Også en rekke andre private aktører bidro.

Krematoriet ble innviet den 1. juli 1960. Anlegget tilhørte og betjente Sandefjord og Sandar kommuner, som ble slått sammen i 1968. Tidligere hadde krematoriet i Tønsberg betjent også Sandefjord og omegn. På grunn av Jahre-tilknytningen var «Jahre-grillen» et tidlig folkelig navn på krematoriet.

Formmessig minner bygget mye om Ullensaker kirke, som også ble tegnet av Arneberg og innviet et par år tidligere, men dimensjonene er noe mindre ved Ekeberg. Innvendig finner vi også noe av den parabelformen som er å finne i Ullensaker kirke. Det sies i et hefte fra 1969 at det har vært gjentatte klager over akustikken. Likevel er en av de tradisjonene som forbindes med krematoriekapellet, en årlig nyttårsgudstjenestene der Sandefjord sangforening deltar i en minnemarkering for dem som er gått bort det siste året.

Våren 2000 var det ildspåsettelse ved krematoriet, og det ble nødvendig med omfattende restaurering. I denne prosessen fikk også kapellet nytt orgel. Det har 14 stemmer, er bygget av Robert Gustavsson og ble innviet i juni 2002.

Hovedinngangen til kapellet går gjennom en forgård og så gjennom store glassdører. Inne er det utsyn til en lukket hage med et lite basseng gjennom vinduene i sørveggen. På korets fondvegg er et marmorrelieff av Ragnhild Butenschøn, som også står bak et relieff i lys granitt ved inngangen. Korhvelvingen er malt av Per Krohg og Morten Krohg. Over hovedinngangen er en skulptur av Jesus på korset utført av Nic Schiøll, og smijernsportene på utsiden er laget av Hans Holmen. Kirkeklokkene (stemt i G og B) henger i et eget klokkehus.

Krematoriet har også utført kremasjoner for nabokommuner som Larvik, men etterhvert som strengere krav til utslipp trådte i kraft, ble det innskrenkninger i antall kremasjoner som kunne utføres, og sommeren 2010 ble kremasjonsvirksomheten nedlagt. All kremasjon i fylket er nå konsentrert til det relativt nyåpnede Vestfold krematorium.

Etterhvert er gravlunden blitt mer fylt opp, og byen har nå hovedgravlund ved Orelund kapell. Ekeberg gravlund er imidlertid fortsatt i bruk, og på den finner man en rekke forskjellige krigsminnesmerker: britisk, russisk, kanadisk og norsk. Det er også en minnelund for sjøfolk som er kommet bort på havet.

Kilder og videre lesning:

  • Glimt fra Ekeberg gravlunds historie

  • Vandring i Arnebergs fotspor
  • Finn Olstad: Sandefjords historie. Bind 2. En vanlig småby? (Sandefjord kommune, 1997), særlig s. 292-294
  • Einar Krohn Larsen: Et landemerke på prestegårdsgrunn. Sandefjord kirke 100 år 1903-2003 (Sandefjord, 2003), s. 25ff
  • I ditt lys ser vi lys. En orientering om kirkebygg i Sandefjord (Sandefjord, 1969), s. 13-15
  • Foredrag fra bispevisitas i Sandefjord i november 2004
  • Smak og Behag

På Nord-Sel kirkegård ligger begravet britiske soldater fra 2.verdenskrig som ble drept i felttoget i Norge våren 1940.
Soldatene tjenestegjorde i Green Howards (Yorkshire Regiment) og York and Lancaster Regiment.
In 1940, as part of 15 Brigade, the 1st Battalion, The Green Howards were sent to Norway to help stem the German advance. It was too little, too late but 15 Brigade distinguished themselves by delaying the German advance along the Gudbrandsdalen2. At the Battle of Otta on 28 April, they were attacked from the air, then by tanks and then infantry in typical Blitzkrieg fashion. Lacking effective heavy support, they waited until the enemy came within 400 metres then opened fire with controlled and accurate rifle fire. Despite greater numbers and equipment, the Green Howards held their position until nightfall when they retired. The Germans were unable to press an attack due to casualties and poor morale, which was acknowledged in their dispatches. They acted as rearguard until they were evacuated from Åndalsnes

Krigsminnesmerker

Krigsgraver og minnesmerke ved Bygland kirke

Her er en oversikt over oppslag og bilder der det forekommer krigsminnesmerker eller krigsgraver i tilknytning til kirker og kirkegårder. Det dreier seg om forskjellige typer minnesmerker over falne (norske og andre). Iblant er det enkeltpersoners graver, og da dreier det seg ofte om såkalte Commonwealth War Graves, som har standardiserte gravmonumenter, iblant kombinert med et fellesmonument som kan være standardisert eller individuelt utformet. Det finnes en søkbar database for slike krigsgraver. CWGC står bak The War Graves Photographic Project (TWGPP), som har som mål å fotografere alle disse gravminnene og legge dem inn i databasen. Her er en oversikt over norske krigsgraver i forskjellige land.

Formålet med denne oversikten er naturligvis å gjøre det lettere å finne frem til slike monumenter blant det andre stoffet her, men vi har ikke et eget album for dem i denne sonen. Bilder skal fortsatt legges i fylkesvise album, men bilder der slike graver eller minnesmerker forekommer, blir tatt med på oversikten her. For minnesmerker andre steder enn ved kirker/kirkegårder henvises til et eget album i sonen Natur/kultur/historie. Der finnes også en rekke av de minnesmerkene som er med på denne oversikten.

Tegnforklaring:
N = Minnesmerke over napoleonskrigene (1807-1814 for Norges vedkommende)
1 = Minnesmerke over omkomne i den 1. verdenskrig
2 = Minnesmerke over omkomne i den 2. verdenskrig
C = Commonwealth War Grave(s) (kan gjelde begge verdenskriger, oftest den 2.)
C/M = Også eget monument i tilknytning til CWG
A = Annet minnesmerke

AKERSHUS
Blaker kirke 2
Eidsvoll kirke 2
Fet kirke 2
Haslum kirke 2
Lillestrøm kirke 2
Ski kirke 2
Strømmen kirke 2
Sørum kirke 2
Tanum kirke 2
Udenes kirke N
Øvre Rælingen kirke 2

AUST-AGDER
Arendal gravlund C/M (med spesielt gravmonument)
Austre Moland kirke 2
Bygland kirke C/M (graver, tekst på monument)
Dybvåg kirke 2
Eide kirke 2
Evje kirke 2 (også nærbilde)
Fjære kirke N
Flosta kirke 2, A
Gjerstad kirke N, 2
Grimstad kirke 2
Herefoss kirke 2
Holt kirke C, 2
Høvåg kirke 2 (fra fire sider: 1, 2, 3, 4)
Landvik kirke 2
Risør kirkegård N, C
Stokken kirke 2
Tromøy kirke 2
Vestre Moland kirke 2
Øyestad kirke 2

BUSKERUD
Bakke kirke 2
Bragernes kirkegård 2
Efteløt kirke 2
Flå kirke N, 2
Frogner kirke 2
Heggen kirke 2
Haug kirke, Hokksund 2
Hemsedal kirke N
Hol gamle kirke N
Hurum kirke 2
Hønefoss kirke 2
Komnes kirke 2
Kongsberg kirke 2
Konnerud gamle kirke 2 (felles minnesmerke, enkeltgrav)
Nedre Eiker kirke 2
Nes kirke, Nesbyen N, 2, C
Nes kirke, Ådal N, 2
Norderhov kirke 2
Røyken kirke 2
Skoger nye kirke 2 (dessuten tre minnebautaer)
Strømsø kirke
Sylling kirke C
Torpo kirke N
Ål kirke 2
Ål stavkirketuft N

HEDMARK
Brandval kirke 2
Brøttum kirke 2
Dalen kirke 2
Furnes kirke 2
Kvikne kirke 2
Løten kirke 2
Magnor kirke 2
Mo kirke 2
Nordre Osen gamle kirke N
Ringsaker kirke 2
Romedal kirke 2
Sand kirke N, 2
Stange kirke 2
Stor-Elvdal kirke N
Tangen kirke 2
Trøftskogen kapell 2
Ullern kirke 2
Veldre kirke 2
Ytre Rendal kirke N, 2
Øvre Vang kirke 2
Åsmarka kirke 2
Åsnes kirke 2 (russisk minnesmerke), A (slaget ved Trangen)

HORDALAND
Austrheim kirke 2
Fedje kirke 2
Førde kirke, Sveio 2
Hordabø kirke N, 2
St. Jacob kirke (Bergen) 2
Kvinnherad kirke N, 2
Manger kirke 2
Møllendal kirkegård C/2, A (Gestapo-ofre)
Os kirke (krigskirkegård)

MØRE OG ROMSDAL
Borgund kirke 2
Dalsfjord kirke 2
Folkestad gravplass 2
Grytten kirke N, C
Hjørundfjord kirke N/2
Kilsfjord kirke N/2
Syvde kirke 2
Ulstein kirke 2
Vanylven kirke 2
Volda kirke N/2
Voll kikre 2
Øverdalen kirke C
Ålesund kirke 2

NORDLAND
Ballangen kirke C/2
Bjerkvik kirke C/2
Håkvik kapell C/2: 1, 2; franske falne, polske falne
Mosjøen kapell (minnesmerke over falne sovjetiske soldater)
Narvik nye kirkegård 2, forskjellige temaer: C/2, franske falne, polske falne, sivile falne, tyske falne, panserskipene Eidsvoll og Norge, tvangsevakueringen
Skjomen kirke 2

OPPLAND
Begnadalen kirke N
Biri kirke C
Bruflat kirke N
Dombås kirke 2 (flere bilder her)
Dovre kirke C, 2 (sovjetisk minnesmerke)
Fåberg kirke C (1. verdenskrig)
Hedalen stavkirke 2
Hoff kirke 2
Jørstadmoen krigskirkegård (sovjetisk krigskirkegård)
Kvam kirke C/M (se også her, her og her) (dessuten norsk krigsminnesmerke i fredsparken like ved)
Lesjaskog kirke N, 2, C
Lesjaverk kirke C
Lillehammer kirke C (1. verdenskrig)
Lunner kirke 2
Nordberg kirke 2
Nord-Etnedal kirke N, 2
Nordre gravlund (Lillehammer) C
Nord-Sel kirke C (også her og her)
Reinli nye kirke N
Sel kirke 2
Sørum kirke 2
Tretten kirke N
Ulnes kirke N
Vardal kirke 2
Venabygd kirke C
Vågå kirke 2
Østre Gausdal kirke 2
Øyer kirke N, 2
Aas kirke 2

OSLO
Alfaset gravlund (tysk krigskirkegård)
Grorud kirke 2
Høybråten kirke 2
St. Olav katolske domkirke 2
Ris kirke 2
Sørkedalen kirke 2
Ullern kirke 2
Vestre gravlund C/M, 2; blant disse er minnesmerker for mange nasjonaliteter: Danmark, Frankrike, Jugoslavia, Nederland, Norge, Polen, Sovjetunionen, Storbritannia og samveldelandene, Sverige, USA, ukjente

ROGALAND
Sola kirke C/2

SOGN OG FORDANE
Byrknes kapell 2
Hornindal kirke 2
Leikanger kirke i Selje 2
Oppstryn kirke 2

SØR-TRØNDELAG
Meldal kirke 2
Sandstad kirke 2 (m.m.)
Stavne kapell og kirkegård C/M

TELEMARK
Bamble kirke 2
Bø kirke N, 2
Drangedal kirke N
Eidanger kirke 2
Gransherad kirke N
Kragerø kirke 2
Langesund kirke N
Nordre gravlund (Skien) 2
Rjukan kirke 2
Sannidal kirke N, 2
Siljan kirke N, 2
Støle kirke N

TROMS
Skibotn kirkegård A

VEST-AGDER
Flekkerøy kirke 2
Kristiansand kirkegård 2
Oddernes kirke 2 (flere bilder her)
Randesund kirke 2
Tveit kirke 2, C
Vennesla kirke 2

VESTFOLD
Arnadal kirke 2 (se også nærbilde)
Berg nye kirke 2
Borre kirke 2
Fredriksvern kirke C/1, 2
Hem kirke 2
Hof kirke 2
Husøy kirke 2
Høyjord stavkirke 2
Kodal kirke 2
Kvelde kirke 2
Larvik kirke 2
Nykirke kirke 2
Nøtterøy kirke 2
Ramnes kirke 2
Sandefjord kirke (også her) 1, 2
Skjee kirke 2
Svarstad kirke 2
Svelvik kirke 2
Tjølling kirke 2
Tjøme kirke 2
Minneparken ved Tønsberg domkirke 2
Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet (også her) C, 1
Undersbo gravlund (Larvik) C/2
Vallø kirke 2
Vassås kirke 2
Vivestad kirke 2

ØSTFOLD
Askim kirke 2 (monument, bauta med navn)
Fredrikstad domkirke 2
Fredrikstad krigskirkegård (en rekke forskjellige minnesmerker)
Glemmen nye kirke 2
Gressvik kirke 2
Hobøl kirke 2
Hovin kirke N
Mysen kirke 2
Onsøy kirke 2
Rolvsøy kirke 2
Skiptvet kirke 2
Spjærøy kirke A
Tomter kirke 2

FLERE STEDER:
Ofre på HMS India 1

Annonse