Viser arkivet for stikkord katolske

St. Peter katolske kirke (Halden)

Sankt Peter, Haldens katolske kirke, ble tegnet av nederlandske Albert Cuijpers, og det fortelles at det i sin tid var en misforståelse mellom oppdragsgiver og arkitekt: Sistnevnte trodde kirken skulle være for byens rundt 10 000 innbyggere, mens det bare var et tyvetalls katolikker der den gangen. Selv etter nedskalering ble kirken etter forholdene ganske stor. Den ble innviet den 10. eller 18. oktober 1877 (Den katolske kirke er ikke enig med seg selv), og det dreier seg om en teglbygning med en liten takrytter ved enden av mønet. Kirken er like ved Busterudparken på Nordsiden. Menigheten ble ifølge Wikipedia stiftet i 1870.

Den katolske kirke har en side med bakgrunnsinformasjon om kirken og menigheten og en annen side med kontaktopplysninger. Menigheten har, ikke overraskende, medlemmer av forskjelige nasjonaliteter.

Sankt Ansgar kirke

Sankt Ansgar, Kristiansands katolske kirke, ligger ikke langt fra Domkirken, i Kirkegata 3. Menighetens historie strekker seg tilbake til slutten på 1880-tallet, og det later til at den ble formelt grunnlagt i 1890. Menigheten er oppkalt etter den hellige Ansgar av Bremen-Hamburg, og den omfatter det meste av Vest-Agder (ikke Sirdal) samt Setesdalen, Lillesand, Birkenes og Iveland i Aust-Agder. Menigheten hører inn under Oslo katolske bispedømme.

Eiendommen ble ødelagt under en bybrann i 1892, men ble møysommelig bygget opp igjen. Wikipedia kan tolkes slik at det ble oppført en hvitkalket kirke i 1936 som brant på 1980-tallet og ble erstattet med den røde teglkirken vi ser i dag, skjønt det er vanskelig å avgjøre ut fra oppslaget hvor skadet bygget var, og hvor mye som er nytt. Kirken har rundt 120 sitteplasser. Ut fra omrisset å dømme dreier det seg om en langkrike med tårn ved inngangen, rektangulært skip og rett avsluttet kor omgitt av sakristier.

Blant kirkelige eiendommer ellers er/var også nabobygget i Kongens gate, som huser St. Josephs sykehjem. Det ble opprinnelig drevet av St. Joseph-søstrene, men drives i dag av Kristiansand kommune.

Menigheten teller ifølge Wikipedia rundt 2300 medlemmer. I den senere tid har den hatt betydelige innslag av polakker og vietnamesere, og det er messer på deres språk.

Kilder og videre lesning:

Det er ikke langt fra Domkirken

St. Josephs sykehjem

Mariakirken (Lillehammer)

Mariakirken er Lillehammers katolske kirke.

Menigheten ble opprettet som kapelldistrikt i 1956, og det ble innkjøpt en gammel patrisiervilla i Weidemanns gate der et et lite kapell ble innredet. Etter pengeinnsamlinger ble det bygget en kirke tegnet av Carl Corwin, som vi blant annet kjenner fra Manglerud kirke og Bredtvet kirke. Mariakirken ble innviet den 19. juli 1970 og har altså førtiårsjubileum i 2010. Dette jubileet feires med messe lørdag 4. desember, og ved samme anledning vigsles kirken. Det sies i en avisartikkel i anledning jubileet at kirken i sin tid ble oppført mer på tross av enn på grunn av biskopen og bispedømmet, finansiert med penger samlet inn av tyskfødte pater Gerhard Parthe, og det kan se ut til at den formelle vigslingen ikke ble foretatt den gangen. Ved vigslingen deltar foruten biskopen også seks andre katolske prester, deriblant menighetens pater.

Menigheten omfatter store deler av Oppland fylke samt noe av Ringsaker i Hedmark. I 2010 har menigheten fått overført Gjøvik og Toten fra St. Torfinn på Hamar, og i 2007 ble St. Thomas kapelldistrikt i Valdres overført fra Sta. Theresia i Hønefoss.

Menigheten har eget nettsted og forteller blant annet om sin egen historie. Dessuten gjengis en rekke bilder, og det er stoff om den katolske kirkes virksomhet i området.

Kirken har 150 sitteplasser.

Det finnes også et interiørbilde på Flickr.

Kilder og videre lesning:

Støpul

Annonse