Viser arkivet for stikkord gravlunder

Hitras gravplasser

På og rundt Hitra ble det som på Frøya og omkringliggende øyer anlagt en rekke gamle gravplasser eller kirkegårder i en tid da man rodde med båt når man skulle begrave de døde. I tillegg er det naturligvis kirkegårder ved selve kirkene. Følgende gravplasser er nevnt i Wikipedia:

 • Eidsmyra (sør for Kvenvær)

 • Faksvåg (nord på Hitra, noe øst for Kvenvær, ikke langt fra fylkesvei 713)
 • Grønnvollan (relativt nær Faksvåg)
 • Henriksøy (på en øy nordvest for selve Hitra)
 • Rørøy (på en øy nordvest for selve Hitra)
 • Skårøya (på en øy nordvest for selve Hitra)
 • Straumøy (nordvest for selve Hitra, øst for Skårøya)
 • Søndre Kvenvær (mulig at det er Eidsmyra som menes)

Bildene her samt kartmarkeringen er for Eidsmyra kirkegård, som er i Kvenvær sogn, nordvest på selve Hitra. Kirkegården er omgitt av gjerde med port og et lite redksapshus. Årstallet på vindfløyen på sistnevnte er 1960, og det gjelder formodentlig oppføringen av huset. På nettet er det ellers minimalt med informasjon om denne og de andre gravplassene på Hitra, men det opplyses hos Hitra kommune i 2010 at det er søkt på påfylling av jord her.

Det er faktisk vanskelig å vite om de andre gravplassene er i bruk. Flere av dem er på øyene nordvest for selve Hitra, utenfor Kvenvær, og der er de fleste øyene blitt fraflyttet i etterkrigstiden, skjønt Helgebostadøya har fått broforbindelse, og på Skårøya har Hitra kommune en leirskole for skolebarn.

Frøyas gravplasser

Frøya kommune består av øya med samme navn samt ca. 5400 bebodde og ubebodde øyer av mindre størrelse spredt over et relativt stort område. Veinettet gjør det i dag lett å ferdes over selve Frøya, og et tunnelsystem forbinder Frøya med Hitra og fastlandet innenfor. Motoriserte båter gjør det dessuten overkommelig å ferdes mellom øyene. Men slik har det ikke alltid vært.

I gamle dager kunne det være svært problematisk å frakte de døde til vigslede gravplasser ved kirkene. Derfor er det anlagt en rekke gravplasser rundt omkring, hvorav ikke alle brukes i særlig grad i dag. Mange av gravplassene ligger nær sjøen fordi man i gamle dager rodde for å komme dit. Dette er ikke alltid uproblematisk.

Wikipedia nevner følgende gravplasser i Frøya kommune:

 • Håvika (sørvest på Frøya)

 • Kveldsro (ved Titran)
 • Lok(k)nes(sa) (sør på Frøya; har visstnok vanskelig vinteradkomst)
 • Nordhammarvik eller Nordhammervik (sørøst på Frøya)
 • Sauøy (et stykke uti Norskehavet)
 • Setervollen gamle
 • Setervollen nye
 • Sistranda (nær kommunesenteret, øst på Frøya)
 • Værøy (et stykke uti Norskehavet)
 • Vågan (ikke langt fra Titran)

Bildene her er fra Setervollen gamle kirkegård, som også er markert på kartet. Selve kirkegården er inngjerdet med nettinggjerde, og det er et enkelt redskapshus med kors på taket, men ikke noe seremonibygg. Taket på redskapshuset er noe skadet. Setervollen nye kirkegård ligger litt lenger oppi bakken.

I våre dager har man ikke behov for alle disse gravplassene, og foruten tidevannsproblemer kan det være andre problemer knyttet til dem, så som vanskelig adkomst, sikkerhetsproblemer og manglende muligheter for utvidelse. En rapport i forbindelse med bispevisitasen i 2000 konkluderte med at noen av gravplassene burde nedlegges, og i en orientering fra februar 2009 foreslår kommunen å nedlegge fem av gravplassene: Håvika, Lokknes, Vågan, Sistranda og Værøy. Resultatet etter behandling av saken ser ut til å bli at bare Sistranda nedlegges i første omgang, mens Lokknes tas ut av vanlig bruk (ingen nye gravlegginger), Værøy opprettholdes så lenge det er interesse for det, og Håvika og Vågan opprettholdes som før (med et lite forbehold når det gjelder førstnevnte). Lokalavisen rapporterer om folks reaksjoner på nedleggelsen.

Annonse