Viser arkivet for stikkord frikirken

Kragerø frikirke

Kragerø frikirke er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Kirkebygget ligger i et boligstrøk like sørvest for Kragerø sentrum (i Biørneveien 15). Det kan se ut til at kirken har blitt utvidet i forhold til det opprinnelige. Frikirkens nettsted har imidlertid ingen flere opplysninger om byggets eller menighetens historie, og menigheten later ikke til å ha egne nettsider.

Porsgrunn frikirke

Porsgrunn frikirke er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke (nettsted her). Kirkebygget ligger (eller står) i Norrønagata 1 på Vestsiden i Porsgrunn by.

Menigheten ble ifølge eget nettsted stiftet i 1887 i miljøet rundt Norrøna Fabrikker, og den fikk tomt fra fabrikken samme år. Lokalet åpnet under navnet Betel i april året etter. Der slutter fortellingen på menighetens nettsted, men det er åpenbart at bygget var annerledes i begynnelsen, med typiske sveitservinduer og uten det asymmetrisk plasserte tårnet, som nødvendigvis er fra en senere utvidelse da det muligens også ble gjort om på vinduene. Ved enda en utvidelse har så kirkebygget blitt forlenget sørøstover med en del som har rød tegl i første etasje og hvitmalt trepanel over dette. Arkitektfirmaet Børve og Borchsenius utførte interiørarbeider på bygget i 2010, men det fremgår ikke av oppslaget om utvidelsen skjedde i den sammenheng. Bygget har også en del som står vinkelrett på aksen langs Norrønagata, og menigheten driver barnehage. 125-årsjubileum ble feiret i 2012.

Videre lesning:

  • Den Evangelisk Lutherske FRIKIRKE Porsgrunn menighet 1887–1987 Jubileumsskrift (Porsgrunn, 1987)

Halden frikirke

Halden frikirke i Laxegata 3 er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke (nettsted her). Menigheten ble stiftet i 1877 og har ifølge egenbeskrivelsen 351 medlemmer med stort og smått.

Kirkebygget ble innviet i 1880 og påbygget i 1889 og 1958. Så fulgte en større utbygging og utvidelse med innvielse i 1999 og fasadearbeider i 2000 som resulterte i bygget slik vi ser det i dag.

Menigheten driver også Ytterbøl senter og beskriver sin virksomhet på nettstedet.

Ørsta frikirke

Ørsta frikirke (Ørsta frikyrkje) i Vikegata i Ørsta sentrum er tilholdssted for en menighet som er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke, best kjent som bare Frikirken.

Menigheten ble ifølge eget nettsted stiftet i 1896 og har 120 medlemmer. Kirkebygget er fra 1964 og er tegnet av Asbjørn Barstad.

I 2011 meldte NRK at et nybygget inngangsparti for bevegelseshemmede var truet av rivning fordi kommunen ikke hadde tatt hensyn til fylkeskonservatorens innvendinger ved godkjenning av tilbygget. Per oktober 2013 står imidlertid tilbygget intakt.

Volda frikirke

Volda frikirke (Volda frikyrkje) er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Kirkebygget er i Vikebygda i Volda.

Menigheten ble ifølge eget nettsted stiftet på begynnelsen av 1990-tallet og sies å ha rundt 100 medlemmer. Det ser ut til at kirkebygget ble utvidet eller nybygget i 2012, og menigheten driver også barnehage. Virksomheten er beskrevet på nettstedet, og menigheten har også en blogg.

Fredrikstad frikirke

Fredrikstads frikirkemenighet ble grunnlagt i 1883 og er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Etter å ha leid lokaler noen år bygget man en egen kirke i Apenes gate 7 som ble innviet i 1888. Kirken ble ombygget og utvidet flere ganger. Den måtte etterhvert vike for dagens bygg, som ligger på samme sted og ble innviet i 1988. Det er altså en teglbygning med en tårnkonstruksjon over inngangspartiet.

Menighetsbladet kan lastes ned her.

Moss frikirke

Moss frikirkemenighet er den eldste menigheten i Den evangelisk-lutherske frikirke, grunnlagt den 6. mai 1877. Menigheten holdt tidligere til i Moss sentrum og drev søndagsskole i Søndagsskolehuset (eller Misjonshuset) på Orkerød på Jeløya. Dagens kirkebygg ble innviet i 1987. Menigheten skriver litt om sin egen historie og kirkebygget her.

Lørenskog frikirke

Lørenskog frikirkemenighet ble dannet på 1970-tallet og har ifølge egen nettsted 168 medlemmer. Menigheten er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Treungen frikirke

Treungen frikirke ligger like ved den veien som fører opp til Tveit gamle kirkegård. Menigheten er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke (nettsted her).

Songe frikirke

Songe frikirke huser en menighet som er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke (nettsted her). Til tross for at bygget er relativt stort og det later til å være et visst aktivitetsnivå der, må man åpenbart grave en god del for å finne nærmere opplysninger om hus og menighet. Litt googling finner imidlertid reportasjer om forskjellige arrangementer, og det finnes et album med bilder av kirkens glassmalerier her.

Annonse