Viser arkivet for stikkord frikirke

Hånes frikirke

Hånes frikirke (i en forstad til Kristiansand) ble innviet i september 2012. Menigheten har sprunget ut av Randesund frikirkemenighet og ble formelt dannet i 1997. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Menigheten holder til i et flerbruksbygg som også rommer Solvollen barnehage, drevet av Filadelfia Kristiansand.

Ørsta frikirke

Ørsta frikirke (Ørsta frikyrkje) i Vikegata i Ørsta sentrum er tilholdssted for en menighet som er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke, best kjent som bare Frikirken.

Menigheten ble ifølge eget nettsted stiftet i 1896 og har 120 medlemmer. Kirkebygget er fra 1964 og er tegnet av Asbjørn Barstad.

I 2011 meldte NRK at et nybygget inngangsparti for bevegelseshemmede var truet av rivning fordi kommunen ikke hadde tatt hensyn til fylkeskonservatorens innvendinger ved godkjenning av tilbygget. Per oktober 2013 står imidlertid tilbygget intakt.

Volda frikirke

Volda frikirke (Volda frikyrkje) er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Kirkebygget er i Vikebygda i Volda.

Menigheten ble ifølge eget nettsted stiftet på begynnelsen av 1990-tallet og sies å ha rundt 100 medlemmer. Det ser ut til at kirkebygget ble utvidet eller nybygget i 2012, og menigheten driver også barnehage. Virksomheten er beskrevet på nettstedet, og menigheten har også en blogg.

Fredrikstad frikirke

Fredrikstads frikirkemenighet ble grunnlagt i 1883 og er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Etter å ha leid lokaler noen år bygget man en egen kirke i Apenes gate 7 som ble innviet i 1888. Kirken ble ombygget og utvidet flere ganger. Den måtte etterhvert vike for dagens bygg, som ligger på samme sted og ble innviet i 1988. Det er altså en teglbygning med en tårnkonstruksjon over inngangspartiet.

Menighetsbladet kan lastes ned her.

Toten frikirke (Raufoss)

På Sørlandet kan det iblant se ut til å være en frikirke i hver grend, men Toten frikirke på Raufoss er visst den eneste i Oppland fylke. Menigheten ble stiftet i 1921 etter at det hadde eksistert en lokal frikirkemenighet noen år tidligere. Det fortelles fra historien på menighetens nettsted, der det fremgår at forstander Fredrik Sundøy tegnet tre kirker for Raufoss, Kolbu og Skreia. De to første skal ha blitt oppført i 1934 — Raufosskirken innviet 14. juni 1934 og kirken på Kolbu i pinsen året etter. Skjebnene til kirkene på Kolbu og Skreia følges ikke videre, men kirken på Raufoss skal ha blitt utvidet i 1968-71 og restaurert og utvidet i 1988. Menigheten sies å ha drøyt 300 medlemmer. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Kristiansand frikirke

Kristiansand frikirke i Tollbodgata er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Det øverste bildet viser selve kirken, mens bildet nedenfor viser nabobygget med Fri café i første etasje og menighetens kontorer i annen etasje. Det står mer om kirken og menigheten samt tidligere bygg på dette nettstedet. Her står litt om kirkens orgel. Det har 17 stemmer (2 manualer og pedal) og er bygget av Rudolf Janke (opprinnelig i 1982, intonert på nytt i 2008).

Hønefoss frikirke

Hønefoss frikirke er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke, og kirken ligger litt nord for Hønefoss bru. Menigheten har ifølge et tidligere oppslag på Frikirkens nettsted 64 medlemmer.

Bærum frikirke

Bærum frikirke i Skogveien på Stabekk er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke. Den er en relativt ny frikirkemenighet — stiftet i 1987 — og teller etter eget utsagn ca. 250 medlemmer med stort og smått. Det står mer om menigheten på dens eget nettsted. Huset er ifølge et tidligere oppslag i Budstikkas Asker og Bærum-leksikon et tidligere ungdomshus som ble kjøpt av menigheten i 1997. Det ble i sin tid (1928) bygget for Østre Bærum kristelige forening.

Oslo østre frikirke

Oslo østre frikirke, der Lakkegata gjør en knekk like før den munner ut i Vahls gate, er en hjørnegård i pusset tegl som ble tegnet av Carl Konopka. Stilen er forenklet nyromansk, og et tårn markerer hjørnet. Kirken ble innviet i 1885, men menigheten var opprettet allerede i 1878. Altertavlen er fra 1950-årene.

Dette var den byens første menighet i Den evangelisk-lutherske frikirke, lagt til østkanten, fordi de fleste medlemmene var arbeidere. I 1920 var lokalet overfylt, og en ny frikirke ble bygget på vestkanten, der det også fantes folk som forlot statskirken.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 139

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 441
  • Menighetens hjemmeside
  • Artemisia.no
  • NRK
  • Wikipedia om Frikirken
Annonse