Viser arkivet for stikkord fjerde, metodistkirke

Oslo 4. metodistkirke

Mange kjenner nok til det store Fretex-bygget i Kirkeveien 62 på Majorstuen, med Frelsesarmeens bruktbutikk. Ikke så mange vet at det opprinnelig var metodistkirke her.

Oslo fjerde metodistmenighet fikk oppført bygget eller byggene, som var tegnet av Olaf Boye, i 1897–98. Det dreier seg om en femetasjers leiegård inntil Sørkedalsveien og et lavere kirkelokale på vestsiden langs Kirkeveien.

Menigheten er siden lagt ned, uten at undersøkt litteratur røper når. Bygget ble allerede i 1902 overtatt av Otto Treider som misjonslokale. Ifølge Oslo byleksikon overtok så Frelsesarmeens 8. korps lokalene i 1906, og Frelsesarmeen har eid dem siden 1917.

Kilder og videre lesning:

Galterud metodistkirke

På Galterud finnes en nedlagt metodistkirke. Undertegnede kjenner ikke menighetens historie, men merker seg at aktiviteter i kirken tidligere ble kunngjort her på Origo, og at det har vært speidervirksomhet knyttet til kirken. Som det fremgår av oppslaget i Glomdalen, er det tidligere kirkebygget nå i privat eie, men det er få spor på nettet etter virksomhet der utover det omtalte møtet høsten 2012.

Øståsen metodistkirke

Ifølge Oppegårdleksikonet ble det etablert metodistmenighet i Oppegård i 1927. Den holdt til på forskjellige steder før Øståsen kirke på Tårnåsen ble innviet i 1969. Arkitekt sies å være Bernhoft Eriksen, men jeg undres på om det menes Bernhoff Evensen, og da kan det dreie seg om Kristen og/eller hans kone Turid. Anlegget ble oppført av entreprenør Johan Tømmernes og omfatter også barnehage og eldreboliger, og det drives åpenbart også speidervirksomhet der. Det finnes et par interiørbilder på menighetens nettsted.

For øvrig har Wikipedia en temaartikkel om metodismen, og metodistkirkens nettsted har en oversikt over menigheter i Norge.

Metodistkirken i Elverum

Elverums metodistmenighet holder til i et eget bygg på vestsiden av Glomma, ikke langt fra kornsiloen og Glomdalsmuseet.

Menighetes eget nettsted har bl.a. et bilde av kirkens alterparti og en redegjørelse for metodismen som trosretning. Det finnes også en artikkel om metodismen i Wikipedia. Videre har Metodistkirken i Norge et eget nettsted.

Også den lokale adventistmenigheten bruker metodistkirkens lokaler til sine møter.

Lillestrøm metodistkirke

Lillestrøm metodistmenighet ble stiftet i 1899 og sies å være den kristne organisasjon som kan vise til lengst sammenhengende virksomhet i Lillestrøm. Det står mer om menigheten på dens nettsted, og Wikipedia har en artikkel om metodismen.

Centralkirken

Centralkirken i Sankt Olavs gate 28 (hjørnet ved Frederiks gate) har ca. 300 medlemmer. Den ble stiftet i 1887 som 3. metodistkirke, men skiftet i 1919 navn til Centralkirken. Menigheten holdt til i flere forskjellige lokaler før den i 1900 flyttet inn i den kombinerte kirken og leiegården i Sankt Olavs gate 23. På grunn av økonomiske problemer måtte den imidlertid avhende lokalet samme år og var i tyve år leietager i det bygget den selv hadde reist. I 1920 ble menigheten medeier i St. Olavs gate 28-30, og det ble innredet et kirkebygg her. Etter hvert ble menigheten majoritetseier, og den gamle gården ble revet og en ny oppført. Kirkebygget ble innviet i februar 1961, og gården er tegnet av Trygve og Ørn Klingenberg. I 2005 ble gården solgt, og menigheten er igjen leietager.

Bygget er kledd med blå metallplater over en førsteetasje av polert, blå larvikitt. Inngangen til kirken er via en vestibyle. Kirken har ca. 150-200 plasser og kan utvides med den tilstøtende menighetssalen. Rommet ble rehabilitert i 1999 og fikk kunstnerisk utsmykning av Fritz Røed. Menigheten har laget en PDF-brosjyre om dette. Det finnes enkelte eldre interiørbilder på Wikimedia Commons.

Wikipedia har et oppslag om metodismen i sin alminnelighet.

Kilder og videre lesning:

Metodistkirken på Bjølsen (Immanuelkirken)

Kristiania 5. metodistmenighet ble formelt konstituert i 1893 etter i praksis å ha eksistert siden 1881. Menigheten holdt i en tidlig fase møter i Maridalsveien 196. Etter dugnadsarbeid ble en liten trekirke i sveitserstil innviet i Bergensgata 12 i 1896. Denne ble tatt ned i 1953 og gjenoppført på Hen ved Hønefoss. På Bjølsen ble den avløst av bygget vi ser her, et betongbygg på 5 1/2 etasje. Det er tegnet av brødene Trygve og Ørn Klingenberg. Immanuelkirken, som den het, ble innviet den 27. august 1955.

Kirkerommet ligger ut mot Sarpsborggata, med høye, smale vinduer. Ved siden av hovedinngangen til kirken lå café b, eid og drevet av menigheten, fra 2001 til 2008. I bygningskomplekset inngår også en leiegård.

I 2007 ble kirkens navn endret fra Immanuelkirken til Metodistkirken på Bjølsen. Menigheten har ca. 250 medlemmer.

Kilder og videre lesning:

Metodistkirken Elim

Kristiania 2. metodistmenighet ble stiftet på Kampen den 20. februar 1877. Den endret etterhvert navn til Elim og flyttet til Grønland, der de fikk oppført et kirkelokale i Hollendergata 8 og en leiegård (iblant kalt «Metodistgården») i Grønlandsleiret 53. De to nabobyggemene ble tegnet av arkitekten Rudolf Haeselich.

Menigheten ble ifølge Oslo byleksikon nedlagt i 1967. Kirkebygget ble senere brukt som lager, for så å bli renovert og ombygget i 1993. Lokalet gikk under betegnelsen Operacafeen da det i 2005 ble kjøpt av Jostein Gaarder og Siri Dannveig og igjen renovert og ombygget. Det åpnet som Caféteatret i 2006 og har 130 sitteplasser.

Kilder:

Metodistkirken på Grünerløkka

Metodistmenigheten på Grünerløkka (Thorvald Meyers gate 56A) ser ut til å være Oslos eldste. Den ble stiftet som 1. metodistkirke i 1865 og slo seg ned på Grünerløkka i 1871. Kirkebygget, som går for å være Oslos eldste frikirkebygg, ble innviet den 23. august 1874. Bygget ble tegnet av Albert Unger, og menigheten skiftet i 2006 navn til Metodistkirken på Grünerløkka.

Kirkebygget har et hovedskip og et sideskip. Det ble pusset oppp i 1911 og fikk da bl.a. elektrisk lys. Det har ellers vært ombygging og/eller oppussing i 1934-35, 2000 og 2006. Kirken har ca. 500 sitteplasser.

Glassmalerier og altertavle er fra 1924. Sistnevnte viser historien om Emmausvandrerne. Det finnes også et flyttbart sidealter. Det sies i «Oslos kirker» at glassmaleriene, som forteller historien om Jesu liv og død, muligens er malt av Emanuel Vigeland. Kirken har et Jørgensen-orgel fra 1925 som ble restaurert i 1980-årene.

Menighetens historie er presentert på en side på Metodistkirkens norske nettsted.

Hovedkilder:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 141

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 362
Annonse