Viser arkivet for stikkord fjekkkirke

Espedalen fjellkirke

Espedalen fjellkirke fra 1974 ligger på Verksodden, omgitt av den nordlige delen av Espedalsvatnet, og det er en gangbro over til Gravholmen, som har vært gravplass siden 1800-tallet. På Verksodden har det vært gruvedrift flere ganger: Kobbergruve i 1665-72 og nikkelgruve (Norges første) i 1846-57, med 5-700 mann i arbeid på det meste. (Senere var det drift lenger sørøst.) Den som leter, kan se rester av dette i omgivelsene. Selve gravplassen er en skog- og lyngkledd fjellknaus som altså var gravplass også på nikkelverkets tid. Dette er markert med en minnestein like ved inngangen til kirkegården. Stemningen og omgivelsene kan nok sies å være noe annerledes enn man er vant til fra kirkegårder.

Selve fjellkirken er, som mange lignende byggverk, oppført med stor dugnadsinnsats. Den har naustform og 130 sitteplasser. Arkitekt er Bjarne Bystad Ellefsen, som ellers har tegnet bl.a. Søre Ål kirke. Han tegnet også prekestol og døpefont. Det er ingen altertavle i tradisjonell forstand, men et trekors. Orgelet (1975) er fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk og har syv stemmer. De to klokkene er støpt av Olsen Nauen i 1977.

I Helvete, litt sør for Espedalsvatnet, ligger det som skal være Nord-Europas største jettegryter, og botanikkinteresserte kan finne mange relativt uvanlige plantearter i Dritudalen, ikke langt unna.

Det var bispevisitas i Sør-Fron i mars 2012. Menighetsbladet (kyrkjebladet) kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Annonse