Viser arkivet for stikkord detnorskemisjonsforbund

Skien misjonskirke

Denne teglbygningen huser Skiens misjonsmenighet, som altså er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her).

Her har vi å gjøre med en av de virkelig tidlige dissentermenighetene, stiftet som «Den frie apostolisk-christelige Menighed» i 1856 av Gustav Adolph Lammers. Menigheten forteller fra sin egen historie her. Der fremgår det at menigheten har holdt til i Liegata siden 1885, fra 1936 i en ny del (bakom det røde teglbygget). Menigheten har ifølge en tidligere versjon av Misjonsforbundets presentasjonsside 451 medlemmer, og den går for å være Norges eldste eksisterende frikirkelige menighet.

Porsgrunn misjonskirke

Porsgrunn misjonskirke huser en menighet som er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Menigheten har ifølge en tidligere versjon av oppslagssiden hos forbundet 112 medlemmer. Kirken er like i nærheten av Vestre Porsgrunn kirke.

Herøya misjonskirke

Herøya misjonskirke i Fjordgata er tilholdssted for Herøya misjonsmenighet. Menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her).

Menigheten forteller om sin historie på nettstedet. Den ble grunnlagt i 1932. Det har gått opp og ned, men det later til at det har foregått en nysatsing fra 2007. Blant annet er kirkebygget pusset opp. Likevel er det ønske om nytt bygg.

Et eget menighetsblad publiseres på nettstedet.

Notodden misjonskirke

Notodden misjonsmenighet ble grunnlagt i 1906 som Notoddens første frikirkelige menighet. Menigheten forteller sin historie på eget nettsted. Den er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har ifølge tidligere versjon av en oppslagsside hos forbundet 98 medlemmer.

Søgne misjonskirke

Søgne misjonsmenighet ble stiftet som Salem Vest i 1994 og utgikk fra Salem misjonsmenighet i Kristiansand. Kirken ligger i Lohneveien 75, vest for Lunde sentrum i Søgne.

Menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har ifølge Misjonsforbundets oppslagsside 154 medlemmer.

Betania Havnås

Betania i Havnås sentrum (Trøgstad kommune) er tilholdssted for Trøgstad misjonsmenighet, som er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har en oppslagsside hos forbundet. Utover dette er det lite å finne av konkret informasjon om menighetens historie, men det ser ut til at det er møtevirksomhet i menighetens lokale.

Bærum misjonskirke

Bærum misjonsmenighet ser per 2016 ut til å ha en tenkepause, men er i prinsippet tilsluttet Det norske misjonsforbund (eller bare Misjonsforbundet). Menigheten ble stiftet i 1884 og har ifølge en tidligere versjon av nettstedet ca. 70 medlemmer.

Ifølge et tidligere oppslag hos forbundet er kirkebygget på Stabekk oppført i 1959-60 på grunnmuren til et tidligere kirkebygg, men noe utvidet i forhold til dette. Bygget ble pusset opp til 125-årsjubileet i 2009. Menigheten fikk egen pastorbolig i 1983.

Misjonskirken Kongsberg

Misjonskirken Kongsberg i Skolegata huser en menighet som er er tilsluttet Det norske misjonsforbund (eget nettsted her). Menigheten har ifølge forbundets nettsted 49 medlemmer.

Misjonskirken Skotselv

Misjonskirken Skotselv (p.t. begrenset tilgang til eget nettsted) huser en menighet som er er tilsluttet Det norske misjonsforbund (eget nettsted her). Menigheten ble stiftet som pinsemenighet på 1920-tallet, men gikk over til Misjonsforbundet på 1990-tallet, ifølge eget nettsted. Den har etter eget sigende ca. 50 medlemmer.

Horten misjonskirke

Horten misjonskirke ligger i Ferjegata 11, og menigheten er tilsluttet Det norske misjonsforbund (nettsted her). Ifølge Misjonsforbundets oppslagsside om menigheten har den 23 medlemmer.

Annonse