Viser arkivet for stikkord betania

Betania Øyfjell

Betania Øyfjell er tilholdssted for en pinsemenighet som ifølge pinsebevegelsens nettsted har 30 medlemmer og 14 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menigheten har eget nettsted, og det finnes også en oppslagsside om menigheten på Vesttelemark.com.

Betania Notodden

Notoddens pinsemenighet ble stiftet i 1908 og feiret således hundreårsjubileum i 2008. Det første Betania-bygget var et bedehus som var blitt oppført i 1891 for arbeiderne ved Tinfos. Det ble i 1907 tatt ned og flyttet til Myllargutens gate på Notodden, noe nordøst for nåværende hus. Senere ble det utvidet. Nytt hus (dagens) ble oppført i Hydros gate og tatt i bruk den 8. september 1973.

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 217 medlemmer og 110 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Den har eget nettsted med en historieside som ligger til grunn for mye av det som står her.

Betania Søgne

Betania bedehus i Søgne ble innviet i 1991 og avløste et hus fra 1903. Dette står å lese hos Søgne menighet, som beskriver huset og dets historie.

Betania Bjerke

Pinsemenigheten Betania Bjerke ved Maura i Nannestad ble stiftet 1914 og feiret 75-årsjubileum i 2009. Det finnes en skildring av menighetens historie på deres eget nettsted.

Ifølge Pinsebevegelsens nettsted har menigheten 76 medlemmer og 49 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menigheten holder til i et bygg på østsiden av fylkesvei 120, skrått over fra Bjørke kirke.

Betania Havnås

Betania i Havnås sentrum (Trøgstad kommune) er tilholdssted for Trøgstad misjonsmenighet, som er tilsluttet Det norske misjonsforbund og har en oppslagsside hos forbundet. Utover dette er det lite å finne av konkret informasjon om menighetens historie, men det ser ut til at det er møtevirksomhet i menighetens lokale.

Betania Rakkestad

Pinsekirken Betania i Storgata huser naturligvis Rakkestads pinsemenighet. Den ble ifølge menighetens eget nettsted stiftet i 1939 og har holdt til i dagens lokale siden 2000. Før det holdt den til i Myrgata. I dagens bygning holder også Kirkeng Bil til.

Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 151 medlemmer og 74 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Også Wikipedia har et oppslag om menigheten.

Betania Gullverket

Gullverket er en grend i Eidsvoll kommune der det har vært drevet sporadisk utvinning av gull, om enn uten den helt store suksessen. En lokal pinsemenighet holder til i det avbildede huset, som betegnes som Betania Gullverket. Menigheten har ifølge Pinsebevegelsens nettsted 9 medlemmer.

Solsvik Betania bedehus

Nordvest på Sotra ligger Solsvik, og på høydedraget, med utsyn over havet, ligger bedehuset.
Om bedehuset er det foreløpig ingen informasjon å finne…
- ikke langt unna, på Landro, ligger nærmeste kirke.
I Fjell komunne er det totalt 3 kirker; Fjell, Foldnes, og Landro.

Solsvik er den nordligaste garden i Fjell på Sotra utanfor Bergen i Hordaland og har vore ein av dei mest sentrale stadane på Hordalandskysten gjennom fleire hundre år. Før Solsviksundet bru vart bygd i 1982, måtte folk frå Misje, Turøy og lengre nord først til Solsvik før dei kom seg vidare til Bergen.

Funn på Solsvik tyder på at det har budd folk her i yngre steinalder, men på grunn av svartedauden,
vart Solsvik fråflytta. Sidan 1603, etter svartedauden, har det vore fast busetjing der.

Kilde; Stadnamn på Solsvik og Landro – av Landro skule.

Baptistkirken Betania (Kragerø)

Baptistmenigheten i Kragerø ble stiftet i 1862 og er blant landets eldste. Den er tilsluttet Det norske baptistsamfunn. Etter noe vekst ble den nesten oppløst rundt 1870, før det ble ny giv.

Den lille trekirken Betania skal ha blitt oppført i 1876 og har vært omtalt som den eldste baptistkirken på Sørlandet (sic). Kirken ligger i gaten Jøransberg, ikke langt fra Kragerø kirke. Menighetens nettsted hadde en side med informasjon om historie og virksomhet, men den er p.t. ikke tilgjengelig. Derimot har Det norske baptistsamfunn en oversikt over baptismens utvikling i Norge.

Menigheten er også på Facebook. Det legges opp til jubileumsfeiring i oktober 2012.

Betania Mjøndalen

Betania Mjøndalen huser en pinsemenighet. Det fortelles at det var møtevirksomhet tilbake i 1906, og at virksomheten ble flyttet til Mjøndalen i 1912. I 1924 kom et visst tilsig av medlemmer etter en splittelse i Salem (DFEF), og menigheten ble formalisert i 1924/1925.

På menighetens nettsted avbildes et trehus som var menighetens tidligere tilholdssted. Det teglbygget som er avbildet her, er nok adskillig nyere, uten at nettstedet gjør rede for det. Menigheten er også på Facebook. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 250 medlemmer og 111 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Annonse