Viser arkivet for stikkord vestsiden

Tørmo kirkegård

Kirkegården ved Vestre Porsgrunn kirke ble etterhvert for liten, og Tørmo kirkegård ble anlagt litt lenger vest og oppi skråningen på Vestsiden. Gravkapellet ble oppført i 1914 og betydelig ombygget og innviet på nytt i 1957. Det er utsmykket av Harald Borg. Ved undertegnedes fotografering i april 2015 var håndverkere i ferd med å pusse opp kapellet, som altså settes i stand etter visstnok å ha vært noe nedslitt.

Kilder og videre lesning:

  • Truls E. Norby: Kirken og byen. En beretning om Porsgrunns kirker gjennom 250 år (Norgesforlaget, 2010), s. 122-125

  • Grenland Ættehistorielag

Kirkegården ved Næringsparken (Kongsberg)

2. august 1809 ble Kongsbergs tredje kirkegård innviet sør for byen på Vestsiden, der det en gang i tiden var skytebane. Den ble i sin tid kalt «Kongsberg nye kirkegård» (eller «Kirkegaard»), men omtales oftest som «Kirkegården ved Næringsparken», skjønt nevnte park kalles Kongsberg Teknologipark i disse dager. Den omgir kirkegården på tre kanter, og i sør er en idrettsplass. Omgivelsene kan ikke akkurat betegnes som fredfulle, noe som delvis skyldes at det bygges et stort parkeringshus i nærheten. Dette var byens hovedkirkegård inntil dagens gravlund ved Gomsrud åpnet i 1972-73.

Kirkegården er omgitt av nettinggjerde, og det er parkeringsplass og inngangsport i sørvest. I kirkegårdens sørøstre hjørne er en driftsbygning / redskapshus. Kirkegården er strukturert rundt et system av veier som går nesten nord/sør og øst/vest.

Kirkegården er kort omtalt hos Kongsberg kommune, og det lokale historielaget arrangerer iblant turer i området med orientering om stedets historie. DIS Norge har registrert gravene.

Nord/sør-akse

Øst/vest-akse

Redskapshus

Annonse