Viser arkivet for stikkord vålerenga

Vålerenga baptistkirke

Oslo 2. baptistmenighet, Eben-Eser, ble grunnlagt i 1915 og holder til i Vålerenggata 2. Bygget er fra 1983, men om jeg har forstått rett, har tilholdsstedet vært det samme i hele menighetens eksistenstid, med den forskjell at det tidligere stod et trehus her, og at stedet (som ligger på hjørnet ved Enebakkveien) tidligere hadde adresse Enebakkveien 16. Dette trehuset var visstnok blitt flyttet hit fra Hadeland og tjente som lokale for Østre Aker Arbeidersamfund og avholdsbevegelsen før det ble overtatt av baptistene. Det ble tatt ned i 1981 og gjenoppført på Folkemuseet i 1985.

Det nåværende kirkebygget ble tegnet av Otto Torgersen og har ca. 100 plasser. Menigheten har ca. 80 medlemmer. Den har hjemmeside her. Det later til at også byens tamilske baptistmenighet bruker bygget. Det fremgår av nettstedet at kommunen ble formell eier av kirkebygget i 2008, og kirkens navn er endret fra 2. baptistkirke til Vålerenga baptistkirke.

Kilder og videre lesning:

Vålerengen kirke

Vålerengen kirke tilhører — sammen med Grorud kirke, Fagerborg kirke og Frogner kirke — en gruppe av natursteinkirker i Oslo fra rundt forrige århundreskifte som markerer et oppbrudd fra tradisjonen med nygotiske kirker, og der man også brøt opp forventede symmetrier. I denne kirken er faktisk inngangspartiet i øst (vis-à-vis Vålerenga skole) og apsis i vest, og tårnet er plassert ved siden av apsis. Inngangspartiet (våpenhuset) ser utenfra ut som et kor, så hadde det ikke vært for apsen i vest, ville en intetanende person ha trodd at orienteringen gikk i motsatt retning.

Kirken ble tegnet av Heinrich Jürgensen og Holger Sinding-Larsen, som vant førstepremie i en arkitektkonkurranse i 1893. Jürgensen trakk seg senere, så Sinding-Larsen ble utførende arkitekt. Hovedmaterialet i kirken er iddefjordsgranitt, men det er også brukt en rekke andre materialer, såsom amfibolitt i grunnmuren, kleberstein (fra Lygra i Lindås) i innrammingen av dører og vinduer samt i tårnet, grefsensyenitt i trappetrinn og trondhjemitt i trappevanger.

Kirken ble innviet den 10. oktober 1902. Den fikk blant annet fresker og glassmalerier av Emanuel Vigeland utført i 1905-07. Det fortelles at Vigeland brukte levende modeller, og at flere av samtidens presteansikter var å gjenfinne i disippelflokken. Det ble også satt inn noen små glassmalerier i nordveggen i 1915.

Kirken brant den 18. september i 1979. Brannen startet idet blikkenslagere skulle reparere taket, og inventaret samt fresker og glassmalerier gikk tapt i (bortsett fra enkelte fragmenter av glassmalerier, som er restaurert). Det ytre steinskallet stod igjen, men også steinen er rapportert å ha tatt skade, og skolen vis-à-vis kirken tok også fyr.

Kirken ble gjenoppbygget etter arkitekt Asbjørn Steins anvisninger og innviet på ny den 2. desember 1984. Planløsningen ble da endret noe. For eksempel ble koret fradelt kirkerommet og innredet i tre etasjer med menighetssal, kirkestue og orgelgalleri samt kontorer. Det er ungdomsrom i kjelleren. Ny innredning kom bl.a. i form av glassmalerier av Håkon Bleken med motiver fra det nye og gamle testamente, utført i 1986. Et alterkrusifiks ble utført av Boge Berg i 1984. Prekestol og døpefont står arkitekt Stein bak, men døpefatet er fra den gamle kirken fra 1902. I 1998 fikk menighetssalen deponert en halvsirkelformet altertavle av Emmanuel Vigeland med den gode hyrde som motiv. Denne altertavlen hadde hengt i Paulus menighetshus, som ble solgt da.

Orgelet ble laget hos Carsten Lund i Danmark i 1986, og tårnet har et klokkespill med 12 klokker fra Olsen Nauen. Se fylkeslisten for interiørbilder.

I løpet av interen 2007-2008 begynte det å falle ned kleberstein fra tårnet, og området ble stengt av sikkerhetshensyn. Sommeren 2009 er det åpnet igjen. Siden kleberstein ikke er produsert i Lygra siden 1930-tallet, er erstatningssteinen nødvendigvis fra et annet sted, nærmere bestemt Målselv. Ellers ble det i juni 2009 meldt om forsøk på brannstiftelse.

Det er ikke kirkegård ved kirken. Graveferdsetaten henviser til Gamlebyen gravlund og urnegraver på Østre gravlund.

Det var bispevisitas i menighten i juni 2008.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 44-45

  • Selskabet for Oslo Byes Vel: Oslo Byleksikon (4. utg.; Kunnskapsforlaget, 2000), s. 484-485
  • Oslos natursteinkirker
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 719
  • Jens Christian Eldal og Kiri Havran: Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder. 1800-tallet (ARFO, 2002), s. 192 (kort i forbindelse med Fagerborg kirke)
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune

Alternativ vinkel

Sørfra

Hovedinngang i øst

Inngang nær tårnet

Apsis i vest

Hjulkors i vest

Annonse