Viser arkivet for stikkord vålebru

Ringebu ungdomssenter

Ringebu ungdomssenter ble oppført i betong og tre i 1972. Her er det kontorer for prest, organist og Ringebu menighet, og bygget huser møterom og utstillingslokaler som også leies ut til andre arrangementer. Dessuten huser det et kapell med ca. 100 plasser som brukes til gudstjenester til avlastning for Ringebu stavkirke, ikke minst i vinterhalvåret. Det kan dreie seg om ca. 7-8 gudstjenester per år.

Altertavlen ble laget av Trygve Barsted i 1990, og prekestolen i tre er laget av Jan Olav Jensen, Rolf Kittilsen og Joseph Voght i 1993. Jensen står også bak døpefonten, også den i tre. Kirkeklokken kommer fra Olsen Nauen. Kapellet har ikke orgel, men flygel.

Det er ikke kirkegård her.

Det var bispevisitas i Ringebu i februar 2010.

Kilder:

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 598

  • Kirkevergen i Ringebu
  • Wikipedia
Annonse