Viser arkivet for stikkord tufsingdalen

Tufsingdalen kirke

I Tufsingdalen (i Os kommune) ble det innviet en gravplass i oktober 1914. Et gravkapell ble innviet i 1918. Det fikk påbygget kor og sakristi og ble innviet for kirkelige handlinger i 1920. I 1923 fikk det påbygget galleri, og det har vært en påbygging på 1970-tallet. Kirkeleksikonet oppgir Arne Sæther og Peder Sæter som arkitekter, men det fremgår ikke hvilke(n) av prosessene de var ansvarlige for. Kirken ser ikke ut til å ha eget sogn, men sorterer under Narbuvoll. Likevel tituleres den som kirke i disse dager.

Tufsingdalen kirke er en tømret langkirke med 134 sitteplasser: rektangulært skip, kort, smalere og lavere, rett avsluttet kor, sakristi i øst og takrytter vest for midten av skipet. Kirken har altså galleri, og der står det noen benkerader som er adskilt fra orgelområdet med en dør. Kirken er avbildet som mørkebrun i kirkeleksikonet (1993) og Wikipedia, men er nå hvitmalt. I 2010 var det dugnadsarbeid for å legge nytt tak og tjærebre spon.

Altertavlen (1920) har et bilde av kvinnene ved graven som fremstår som nærmest plakataktig og er omtalt som «kopi» i kirkeleksikonet. Teksten under bildet lyder: «Han er opstanden, han er ikke her.» (Mark. 16.6) Også prekestolen og døpefonten er fra 1920, førstnevnte laget av Mikkel L. Midtdal.

Orgelet er fra 1978, bygget av Lars Luteng. Kirkeklokken er fra 1914, «støpt i Tønsberg» (formodentlig O. Olsen & Søn).

Kirken har bårerom under våpenhuset. Kirkegården er omgitt av stakitt.

Menighetsbladet kan leses på fellesrådets nettsted (via menyen «Bibliotek»).

Kilder og videre lesning:

Annonse