Viser arkivet for stikkord trondenes

  • Trondenes prestegård — Rett ovenfor Trondenes kirke ligger den gamle prestegården. Den er ikke i bruk som prestegård i dag, men biskop emeritus Ola Steinholt trådte sine barnesko her mens hans far var sogneprest i Trondenes prestegjeld og prost i Trondenes prosti. Prestegården var i en del år dreve…
  • Trondenes kirke, koret i fastetida — I fastetida er alterskapene lukket, og man føler umiddelbart en helt annen stemning når man kommer inn i kirka.
  • Trondenes kirke, inngang — Buen over døra fikk for en del år siden byttet ut gammel og forvitret kleberstein med ny stein hugget til ved restaureringssenteret ved Nidarosdomen.
  • Trondenes kirke, vinter — Trondenes kirke 4. jan 2009.
  • Trondenes kirke, koret — De tre alterskapene har de siste årene blitt rengjort og reparert av folk fra Riksantikvaren.

Et bilde fra sist sommer, jeg skal gå grundigere til verks etter hvert.
Trondenes kirke er juvelen vår her nord, bygd som annekskirke til Nidarosdomen. Det har lenge vært hevdet at kirka ble bygd rundt 1250, men de siste dateringene av funn i kirka tyder på at det kan være tidligere på 1200-tallet.

Annonse