Viser arkivet for stikkord troms

Skibotn kirkegård

Skibotn har en svært vakker naturkirkegård, beliggende på en furulund, omgitt av storslått natur.

Kors-kirkegård som danner 4 ruter. I den første ruten innerst til venstre, er de eldste gravene.
Ruten innerst til høyre er en familierute. Barnerekken er første rekke i ruten nærmest til venstre.
Resten av denne ruten er enkelt personers graver. Nærmest til høyre er nyere graver, familier.
Kirkegården ble innviet i 1921. Den første person som ble gravlagt het Ole Kristiansen.
Klokketårnet er gammelt og klokken er tatt ned av sikkerhetsmessige grunner.
Det foreligger planer om utvidelse av Skibotn kirkegård.

Ytterligere informasjon finnes på Tre stammers møte. (kilde)
DIS-Norge har gravsøk for Skibotn (og resten av landet).

Skibotn kirkegård er et fredfullt sted. Den vedlikeholdsfrie naturen gir ro i sjelen,
og selv om vinden rusket i håret, ga suset i furukronene assosiasjoner til
Prøysens “Du skal få en dag i morra”. Å sette seg ned på en av benkene
og la blikket hvile på de majestetiske fjelltoppene rundt, får roen til å senke seg.

Utdrag fra artikkelen.
Kirkegårdskultur Sjelefred mellom fjord og fjell – Skibotn kirkegård (nr. 1-2008)

På motsatt side av veien, for kirkegården, står dette minnesmerke over falne sovjetiske krigsfanger.
Et tilsvarende minnesmerke står oppe i Skibotndalen, langs E8.

Skibotn bedehuskapell

Skibotn bedehuskapell er en korskirke, i tre, fra 1895.
Kapellet ligger vakkert plassert mellom fjord og høye fjell.
Beliggende i tettstedet Skibotn i Storfjord kommune ved Lyngenfjorden i Troms.
Tettstedet har offisielt 501 innbyggere per 1. januar 2011, medregnet nærmeste omegn blir tallet ca. 750.
Skibotn er kjent som et sentralt knutepunkt på Nordkalotten, og har en forhistorie som bygger på de tre stammers møte og de utfordringer som fulgte av det.
Det påstås at Skibotn bedehuskapell har plass til alle tettstedets innbyggere.
Behovet for så stor kapasitet, skyldes de store læstadianske stevner som holdes i kapellet.

Les også den meget utførlige historiske fremstillingen om Skibotn bedehus.

Skibotn som viktig knutepunkt er godt beskrevet, men man har glemt å ta med historien om tilbaketrekningen,
langs Riksvei 50 (dagens E6), som fant sted høsten 1944.
Den tyske Lapplandsarméen, med over 200.000 soldater, trakk seg tilbake fra Kirkenes-fronten og Nord-Finland. Ikke ett skilt eller minnesmerke er å finne, som forteller om den største troppeforflytningen Norge har sett.
Tragedien fra brenningen av Finnmark kjenner vi, det gikk roligere for seg lenger sør.

Kilde: Wikipedia

Bardu kirke, Setermoen

Bardu kirke
Tømmerkirke, tatt i bruk i 1829. Har 220 sitteplasser. Kirken er lokalisert til Setermoen.
Kirken har status som veikirke og er åpen i månedene juni, juli og august, mandag – fredag fra kl 0800 – 1500.

Bildeserie med 10 bilder — bla ved å trykke på pilene

Bardu kirke ligger i Bardu sokn i Indre Troms prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1829. Kirken har åttekantplan og 220 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).
Arkitekt: Ole Olsen Lundberg.

På begynnelsen av 1800-tallet slo mange nybyggere seg ned i Bardu. De fleste kom fra Tynset, og de søkte kongen om å få bygge sin egen kirke. Etter flere avslag, fikk de i 1821 innvilget søknaden. Det var byggmester Ole Olsen Lundberg som ledet byggearbeidet, og i 1829 ble kirken innviet, men verken tårn, sakristi eller takspon var på plass under innvielsen.

Kirken har åttekantet grunnplan, et stort kvadratisk tårn i vest og kor mot øst, og den er kledd med stående, hvitmalt panel. Tårnet, som sto ferdig først i 1840, har pyramideformet tårnhette. Kirken har vinduer i to høyder.

Interiøret har sitt forbilde i Tynset kirke, men Bardu kirke er mindre og med mer intim stemning. Prekestolen, som er plassert over alteret, er sylinderformet med en liten lydhimling over, formet som en kongekrone. Himlingen i koret er tønnehvelvet og har rankedekor, og det er galleri, søyler og losjer i kirkerommet. Opprinnelig var det to gallerier over det nåværende, men disse ble fjernet da kirken fikk nytt orgel i 1870. Kong Karl Johans monogram er plassert over orgelfasaden. Kirken er svært godt bevart.

Kilder:
Sørmoen, Oddbjørn: Kirker i Norge 2, Oslo 2001

Ytterligere info og bilder på Kirkesøk.

Kirkebygg i Troms

Andørja kirke (Ibestad): 1, 2, 3
Astafjord kirke (Skånland): 1, 2; kor; alterparti; døpefont; orgel
Bardu kirke (Bardu): 1, 2
Birtavarre bedehus (Kåfjord)
Brøstad kirke (Dyrøy)
Burfjord kirke (Kvænangen)
Djupvik kirkekirkestue (Kåfjord)
Dyrøy kirke (Dyrøy)
Elgsnes kapell (Harstad): 1, 2, 3
Elvenes kapell (Salangen)
Elverhøy kirke (Tromsø)
Finnsnes kirke (Lenvik)
Gausvik kirke (Harstad)
Gratangen kirke (Gratangen)
Harstad kirke (Harstad): 1, 2, 3
Heggelia kapell (Målselv)
Ibestad kirke (Ibestad)
Kanebogen kirke (Harstad): 1, 2
Kasfjord baptistkirke (Harstad)
Kirkenesmoen kapell (Målselv): 1, 2
Kvæfjord kirke (Kvæfjord): 1, 2, 3
Kåfjord kirke (Kåfjord)
Langvassbukt kirke (Kvæfjord): 1, 2
Lavangen kirke (Lavangen)
Manndalen bedehus (Kåfjord)
Målselv kirke (Målselv)
Nedre Bardu kapell (Bardu)
Nordkjosbotn kirke (Balsfjord)
Nordreisa kirke (Nordreisa)
Oksfjord kapell (Nordreisa)
St. Olavs kapell (Salangen): 1, 2
Reindalen kapell (Tranøy)
Rotsund kapell (Nordreisa)
Salangen kirke (Salangen)
Sandtorg kirke (Harstad): 1, 2, 3
Sankt Olavs kapell (Salangen): 1, 2
Sankta Sunniva kirke (katolsk; Harstad)
Sekkemo kirke (Kvænangen)
Skibotn bedehuskapell (Storfjord): 1, 2
Skibotn kirkegård (Storfjord)
Skjervøy kirke (Skjervøy): 1, 2, 3
Skrolsvik kapell (Tranøy)
Skøelv kapell (Sørreisa)
Skånland kirke (Skånland)
Sponga kirkegård (Bardu)
Stonglandet kirke (Tranøy)
Storfjord kirke (Storfjord)
Straumen kapell (Sørreisa)
Sta. Sunniva kirke (katolsk; Harstad)
Sørreisa kirke (Sørreisa)
Sørrollnes kapell (Ibestad)
Tovik kirke (Skånland): 1, 2
Trastad kapell (Kvæfjord)
Tromsdalen kirke (Tromsø)
Tromsø domkirke (Tromsø): 1, 2, 3
Trondenes kirke (Harstad): 1, 2, 3, 4, 5; kor: 1, 2, 3; alter, venstre sidealter, høyre sidealter
Trondenes prestegård (Harstad)
Vangsvik kapell (Tranøy)
Vår frue kirke, katolsk (Tromsø)
Øvre Bardu kapell (Bardu)

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

  • Trondenes kirke, inngang — Buen over døra fikk for en del år siden byttet ut gammel og forvitret kleberstein med ny stein hugget til ved restaureringssenteret ved Nidarosdomen.
  • Trondenes kirke, vinter — Trondenes kirke 4. jan 2009.
  • Trondenes kirke, koret — De tre alterskapene har de siste årene blitt rengjort og reparert av folk fra Riksantikvaren.

Et bilde fra sist sommer, jeg skal gå grundigere til verks etter hvert.
Trondenes kirke er juvelen vår her nord, bygd som annekskirke til Nidarosdomen. Det har lenge vært hevdet at kirka ble bygd rundt 1250, men de siste dateringene av funn i kirka tyder på at det kan være tidligere på 1200-tallet.

Harstad kirke ble tegnet av Jan Inge Hovig, og innviet søndag 3 august 1958. 50-årsjubileet ble feiret søndag 3 august 2008. Kirka er sentralt plassert på et platå over byens sentrum.
Forholdene for fotografering er ikke spesielt gunstige her nord på denne tid av året, så jeg skal konsentrere innsatsen mot kirkene her i distriktet til senere på året, når vi har fotolys døgnet rundt.
Dette bildet er tatt med 10 mm, derav litt rare linjer.

Annonse