Viser arkivet for stikkord torstein, andersen

Fantoft stavkirke

Nåværende Fantoft stavkirke er en kopi av den som brant ned i 1992, innviet i 1997.

Den gamle kirken ble flyttet fra Fortun i Sogn, innenfor Lustrafjorden, nord for Urnes. Den var opprinnelig fra ca. 1150 og ble kjøpt på auksjon og flyttet til Bergen i 1883. Før flyttingen var det gjort en god del endringer på kirken, men den ble ved gjenoppbyggingen forsøkt tilbakeført til tidligere form, blant annet med Borgund stavkirke som modell. Dette arbeidet ble ledet av Anders Lorange. Senere undersøkelser har gjort at det er blitt stilt spørsmål ved noen av Loranges bedømmelser.

Arbeidet med den nye kirken ble ledet av J. L. Andersen og K. H. Irgens. Arbeidet er ikke prosessuelt autentisk, men kirken er forsøkt laget mest mulig lik originalen, dvs. slik den var på Fantoft. Tømmeret kommer fra Kaupanger i Sogn.

Kirken er i privat eie og er en av områdets best besøkte turistattraksjoner. Det finnes et par interiørbilder på dette nettstedet.

Kilder og videre lesning:

Annonse