Viser arkivet for stikkord songdalen

Greipstad kirke

Det er ukjent hvor lenge Greipstad har vært kirkested, men det er grunn til å tro at det har vært siden før reformasjonen, for den minste kirkeklokken bærer årstallet 1517. Kirkestedet er vest for Songdalselva, like utenfor Nodeland.

Den nåværende kirken ble tegnet i 1826 av ingeniøroffiser Arild Sibbern (som også stod bak Vennesla kirke). Den stod klar i 1828 og ble innviet den 8. februar 1829. Det er en laftet langkirke med et reltivt kraftig vesttårn (eg. nordvest, eller nesten nord-nordvest). Det rett avsluttede koret har samme bredde som skipet, og det er et sakristilbygg i den sørøstre forlengelsen. Kirken har stående panel utvendig og innvendig, og stilen er utpreget empire. Antall plasser oppgis til 270 i Wikipedia, 330 på Kirkesøk og 300 hos kommunen. På kirkespiret står årstallet 1738, som nødvendigvis har med en tidligere kirke å gjøre. Kirken ble restaurert / endret i 1881, 1953 og 1974.

Inne i kirken er det orgelgalleri ved inngangen i nordvest, og korgulvet er hevet tre trinn over skipets gulv. Lave ballustrader på sidene danner korskille.

Altertavlen (med trekk av barokk og empire) ble laget av 1836, for senere å bli (over)malt av Jens Hanssen Leire i 1881. I jubileumsboken fra 1978 sies det at de opprinnelige fargene, som var kraftigere, kan skimtes under. Senere er tavlen restaurert og har dels fått nytt innhold. Dette gjelder et par billedvever (av korsfestelsen og oppstandelsen) som er laget av Else Marie Jakobsen og montert i tavlen. Også et par englefigurer er fra en restaurering. Jakobsen har dessuten laget en billedvev med nattverdsmotiv til et alterfrontal.

Den sylinderformede prekestolen henger på sørveggen og har oppgang fra koret. Den er svært lik prekestolene i enkelte andre kirker i regionen (Eiken, Grindem og Hornnes). Døpefonten er ifølge kirkeleksikonet muligens overført fra en eldre kirke. Kirken har hatt flere orgler. Et Olsen & Jørgensen-orgel fra 1914 til venstre for alteret ble i 1954 erstattet med et Starup-orgel på galleriet. Foruten klokken fra 1517 finnes en større fra 1859.

Kirkegårdens hovedakse følger kirkens og går fra nordvest mot sørøst. Vest for dette igjen er et større stykke som formodentlig har kommet til senere. Nordvest for kirkegården er et lite hus som må antas å være servicebygg.

Det var bispevisitas i Greipstad i januar 2009. Menighetsbladet kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Menighetshuset på Nodeland

Hellige Herman av Alaska ortodokse kirke

En ortodoks menighet oppkalt etter den hellige Herman av Alaska (se også Den katolske kirke) holder til i dette huset like ved Greipstad kirke i utkanten av Nodeland.

Menigheten skriver selv om bakgrunnen og virksomheten på nettstedet sitt.

Wikipedia har en temaartikkel om Den ortodokse kirke.

Kirkebygg i Vest-Agder

St. Ansgar katolske kirke (Kristiansand)
Austad kirke (Lyngdal)
Bakke kirke, Sirnes (Flekkefjord)
Betania Kristiansand (DFEF; Kristiansand)
Betania bedehus (Søgne)
Bjelland kirke (Marnardal)
Eiken kirke (Hægebostad)
Feda kirke (Kvinesdal)
Filadelfia Kristiansand (pinsemenighet; Kristiansand)
Filadelfia Vennesla (pinsemenighet; Vennesla)
Finsland kirke (Songdalen)
Fjotland kirke (Kvinesdal)
Flekkefjord kirke (Flekkefjord)
Flekkerøy bedehus (Kristiansand)
Flekkerøy kirke (Kristiansand): 1, 2
Frelserens kirke (Farsund)
Greipstad kirke (Songdalen)
Grim kirke (Kristiansand)
Grindheim kirke (Audnedal)
Gyland kapell (Flekkefjord)
Gyland kirke (Flekkefjord)
Harkmark kirke (Mandal); info
Haughom kapell (Sirdal)
Hellemyr kirke (Kristiansand)
Hellige Herman av Alaska ortodokse kirke (Songdalen)
Herad kirke (Farsund)
Hidra kirke (Flekkefjord)
Holum kirke (Mandal)
Hægebostad kirke (Hægebostad)
Hægeland frikirke (Vennesla)
Hægeland kirke (Vennesla)
Hånes frikirke (Kristiansand)
Hånes kirke (Kristiansand)
Justvik kirke (Kristiansand)
Knaben kapell (Kvinesdal)
Konsmo kirke (Audnedal)
Korshamn kapell (Lyngdal)
Kristiansand adventkirke (Kristiansand)
Kristiansand baptistkirke (Kristiansand)
Kristiansand bedehus (Normisjon; Kristiansand)
Kristiansand domkirke (Kristiansand); flere bilder: 1
Kristiansand frikirke
Kristiansand kapell og kirkegård (Kristiansand)
Kristiansand metodistkirke (Kristiansand)
Kvanvik kirkegård (Flekkefjord)
Kvinesdal kirke (Kvinesdal)
Kvævemoen kapell (Sirdal)
Kvås kirke (Lyngdal): 1, 2, 3
Langenes arbeidskirke (Søgne): 1, 2
Laudal kirke (Marnardal)
Ljosland kapell (Åseral)
Lund kirke (Kristiansand)
Lunde kirke (Sirdal)
Lyngdal kirke (Lyngdal)
Mandal adventkirke (Mandal)
Mandal kirke (Mandal)
Netlandsnes kapell (Kvinesdal)
Oddernes kapell og krematorium (Kristiansand)
Oddernes kirke (Kristiansand): 1, 2
Oddernes prestegård (Kristiansand)
Randesund kirke (Kristiansand)
Sankt Ansgar katolske kirke (Kristiansand)
Skjermøy kapell (Mandal)
Spangereid kirke (Lindesnes); informasjonsskilt
Spind kirke (Farsund)
Søgne gamle kirke (Søgne)
Søgne kirke (Søgne)
Søgne misjonskirke (Søgne)
Søgne prestegård (Søgne)
Søm kirke (Kristiansand)
Tonstad kirke (Sirdal)
Torridal kirke (Kristiansand)
Tveit frikirke (Kristiansand)
Tveit kirke (Kristiansand)
Valle kirke (Lindesnes)
Vanse kirke (Farsund)
Vennesla frikirke (Vennesla)
Vennesla kirke (Vennesla)
Vestbygda kapell (Farsund)
Vestheiene kirke (Kristiansand)
Vigmostad kirke (Lindesnes)
Voie kirke (Kristiansand)
Vågsbygd frikirke (Kristiansand)
Vågsbygd kirke (Kristiansand)
Øvrebø frikirke (Vennesla)
Øvrebø kirke (Vennesla)
Øvre Sirdal kirke (Sirdal)
Øyslebø kirke (Marnardal)
Åknes kapell (Åseral)
Ålefjær bedehuskapell (Kristiansand)
Åpta misjonssenter (Farsund)
Åseral kirke (Åseral)

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse