Viser arkivet for stikkord slemmestad

Slemmestad kapell og kirkegård

Det er ikke kirkegård i umiddelbar nærhet til Slemmestad kirke, som er i sentrum av tettstedet. Kirkegården ligger på østsiden av fylkesvei 165 et stykke lenger sør på Slemmestad. På kirkegården står et gravkapell i form av en langkirke med orientering fra nordøst til sørvest.

Dette anlegget ble innviet høsten 1923, ifølge fellesrådet. Når man henviser til Slemmestad kapell i dag, gjelder det altså gravkapellet, skjønt tidligere ble kirken titulert som kapell (se f.eks. Norges kirker). Kapellet har ifølge fellesrådet et livssynsnøytralt seremonirom. Inngangen til anlegget er gjennom en port fra parkeringsplassen i sørvest. En port mot Slemmestadveien er steng av med nettinggjerde. På kirkegården er en stein som forkynner «Minnelund», formodentlig for anonymt begravde.

Fellesrådet har i utgangspunktet side med kart over kirkegården, men nettstedet er p.t. under omlegging.

Hovedkilde:

Port ved parkeringsplassen

Minnelund

Stengt mot Slemmestadveien

Betesda Slemmestad

Pinsemenigheten Betesda i Slemmestad holder til i dette huset i søndre utkant av tettstedt. Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 45 medlemmer og 45 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Slemmestad kirke

Slemmestad kirke er en langkirke i tre med 180 plasser. Den ble tegnet av Ivar Næss og innviet den 25. august 1935. Kirken ble utvidet mot øst med menighetssal og andre rom i 1960. Dette ble ytterligere forlenget østover i 1978, og da undertegnede fotograferte kirken i januar 2010, foregikk det også arbeider her som nå ser ut til å være fullført. Selve kirken har klassisk struktur med rektangulært skip, smalere, kvadratisk kor i øst, sakristi sør for koret og dåpssakristi på nordsiden. Vesttårnet har kvadratisk grunnflate og trapperom på begge sider. Kirkens historie (bakgrunn, bygging, utsmykning) er skildret mer detaljert i Norges kirker og hos Røyken kirkelige fellesråd. Førstnevnte titulerer kirken som kapell. I dag brukes imidlertid kirkebetegnelsen, og kapellbetegnelsen er forbeholdt gravkapellet, som står på kirkegården lenger sør på Slemmestad. Sognet omfatter Slemmestad og Nærsnes kirker. Det det er gudstjeneste i sistnevnte tredje søndag hver måned og ellers i Slemmestad.

Interiørfargene er fra 1970-årene. Alterbildet er et glassmaleri av Borgar Hauglid fra 1939 som viser den oppstandne Kristus. Under dette er et lavere bilde av Jesus i Getsemane, også det av Hauglid og fra 1939. Prekestolen (med seks fag) ble laget ved Heggedal trevarefabrikk i 1935. Døpefonten er firkantet med et langt smalere firkantet skaft. Kirken hadde tidligere et Jørgensen-orgel fra 1941, men fikk i 2007 et 17 stemmers orgel bygget av Knut Kaliff. Senere har kirken også fått nytt flygel. De to kirkeklokkene (fra 1935) er støpt av O. Olsen & Søn. Kirken er mye brukt som konsertarena.

Det er ikke altså kirkegård rett ved kirken, men lenger sør i Slemmestad.

Det var bispevisitas i Røyken i januar 2013. Kirkebladet skal i prinsippet kunne leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Buskerud (Riksantikvaren / Gyldendal: Oslo, 1986), bind 2, s. 61-62 (også her)

  • Røyken kirkelige fellesråd (også bilder)
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 544
  • Kirkesøk

Nærsnes kirke

Nærsnes kirke i Røyken kommune er en laftet langkirke som fikk ytre panel i 1902. Antallet sitteplasser er ca. 150, og det er orgelgalleri i vest.

Bygget ble opprinnelig bygget som bedehus og innviet den 4. juni 1893. Huset ble viet som kapell den 14. mars 1900, og det ble gjort enkelte endringer i 1902. I 1924-25 skjedde omfattende ombygging etter planer av Alfred Christian Dahl. Bygget fikk da vesttårn med trappehus på begge sider, og i øst ble det føyd på et lite alterutbygg. Det gamle bedehuset / kapellet utgjør skipet, men det ble skilt ut et sakristier i hvert østhjørne, og rommet imellom ble gjort om til kor. Innredningen ble ved samme anledning endret mot «kirkestil». Det er korskille i form av en lav ballustrade.

Altertavlen har nygotisk ramme som henger sammen med alteret. Foran storfeltet står en gipskopi av Bertel Thorvaldsens populære kristusstatue, forært til kirken i 1900. På korveggen på hver side av altertavlen er et vindu med glassmaleri. Dagens glassmalerier (motiver: kongenes tilbedelse og oppstandelsen) ble laget av H. Borg i 1968, mens de opprinnelige glassmaleriene fra 1924-25 er overført til sakristiene.

Prekestolen har åttekantet grunnform og seks fag med fyllinger. Også døpefonten har åttekantform. Den er fra 1900. Kirken overtok i sin tid et Eriksen og Svendsen-orgel fra Røyken kirke (opprinnelig seks stemmer, siden utvidet). Orgelet skal ifølge kirkeleksikonet være restaurert i 1993, og undertegnede har ikke hørt om noe nyere orgel i kirken. Kirkeklokken er støpt av O. Olsen & Søn i 1925.

Nærsnes tilhører samme sogn / menighet som Slemmestad. I Nærsnes er det gudstjeneste tredje søndag i hver måned. Ellers er gudstjenestene i Slemmestad kirke. Det er ikke kirkegård på stedet.

Det var bispevisitas i Røyken i januar 2013. Kirkebladet skal i prinsippet kunne leses her.

Kilder og videre lesning:

  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Buskerud (Riksantikvaren / Gyldendal: Oslo, 1986), bind 2, s. 56-58 (også her)

  • Røyken kirkelige fellesråd (også et par bilder)
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 545
Annonse