Viser arkivet for stikkord sjømannskirken

Minnekirken i Villajoyosa

I høyden overfor byen Villajoyosa på den spanske solkysten finner man Sydens katedral.
“Verdens” best besøkte sjømannskirke – Pastor Olav Kr. Strømmes Minnekirke.
Nærmeste nabo er behandlingssenteret Solgården – terrenget rundt er tørt og goldt
- men 1500 palmer, kalt Kong Harald V’s palmeskog har startet å forvandle nærmiljøet.

Utenfor kirken møtes vi av inskripsjonen, trolig etter Strømmes ønske:
Soli Deo Gloria – Gud alene (tilkommer) æren.

Arkitekt Knut Astrup tegnet den opprinnelige langskipkirken.
Planen om flerbruk, for både kirke og teatersal fungerte ikke optimalt.
Stor avstand mellom alter og menighet, dårlig akustikk og økt plassbehov gjorde at man i 1999
besluttet å vende kirkerommet. Nå er det rundt 500 sitteplasser.

Kirken sto ferdig og ble tatt i bruk i 1975.
Åpningsgudstjensten ble holdt av pastor Olav Kr. Strømme 17. mai samme år.
18. mars 1979 ble første sjømannsprest Torleif Worren innsatt.
Først 4. mai 1980 ble kirken vigslet, av Bjørgvin-biskop Thor With.
17. oktober 1999 ble kirken gjeninnviet etter ombyggingen.

De fire store glassmaleriene, i liturgiske farger, er utført av kunstnerparet
Numme (Elen Grøn-Hansen) og Odd Tandberg. Maleriene er utført i silketrykk eller serigrafi.

Alterteppet er vevd av Else Marie Jacobsen – tittel: Fra tornekrone til seierkrone.

Den ene endeveggen er dekorert med barnemalerier – et minne etter Den Norske Skolen Costa Blanca,
som leide presteboligen med underetasje 1982 – 86. Alteret sto opprinnelig foran endeveggen.

Kunstnerparet Numme og Odd Tandberg har også laget det store trekorset, av spansk oliven og norsk furu.

Kirken er et møtested – for mennesker imellom og mellom Gud og mennesker.
Et møtested i sorg og glede – ved begravelse og bryllup.
Et sted for konserter og gladsang, et sted for ro og fred.
Kirken er et “annet” hjem for dem som bor her og for dem som er hjemmefra for kortere eller lengre tid.

11. oktober 2015 feirer kirken sitt 40-års jubileum, med seminar, konsert og jubileumsgudstjeneste.
Minnekirkens jubileumsbok utgis ved anledningen.

Kilde:
2 brosjyrer utgitt av Sjømannskirken om kirkebygget og dets historie.

Sjømannskirken i Albir

Kirken i Albir, er den eldste av de 7 Sjømannskirkene i Spania.
13. oktober 1996 ble det nye kirkesenteret innviet.
Sammen med kirken i Villajoyosa, dekker kirken i Albir, hele uken med aktiviteter.
SjømannskirkenNorsk kirke i utlandet

Interiør fra det lille kapellet / kirkerommet.
Glassmosaikken i korset er utført av Torill Pettersen Moe (2009/2010)

Bygningen kan nok omtales som en arbeidskirke – da rommet forøvrig fungere som forsamlingsrom, for sosiale anledninger. Et møtepunkt for nordmenn, hovedsakelig fastboende eller på ferie.

Oslo sjømannskirke

Admiral Jacob Børresen fikk i 1916 oppført en villa tegnet av Arnstein Arneberg i det som siden ble Admiral Børresens vet 4 på Bygdøynes. Børresen døde i 1943, og i 1954 overtok Den Indre Sjømannsmisjon villaen og tok den i bruk som sjømannskirke etter innvielse 20. juni samme år ved biskop Johannes Smemo i kong Haakons nærvær. Lokaler ble også leid ut til forskjellige arrangementer.

Det var ifølge litteraturen 50 sitteplasser i kapellet og 150 i en stor, tilstøtende festsal. Denne og sakristiet ble påbygget i 1962. Altertavlen var et trekors med utskjæringer. Kirken hadde ellers et harmonium samt en kirkeklokke fra Olsen Nauen.

Eiendommen ble lagt ut for salg i 2014. Kort tid etter er det meldt at den var solgt, uten at salgssummen avsløres. Den Indre Sjømannsmisjon har siden ervervet nytt lokale i Løkkegangen 1–3 der det blant annet drives kafévirksomhet.

Kilder og videre lesning:

  • Den indre sjømannsmisjon

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 132
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag. 1993), s. 720
  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 437
Annonse