Viser arkivet for stikkord rokosjøen

Rokoberget kirkeruin

For å komme til kirkeruinen på Rokoberget må man ta av sørover ved Oset (Rokosjøen camping) mot Nøkleby og etter en stund følge skilting innover (og oppover) i skogen. Kirken ligger på et platå der det før visstnok var bedre utsikt over Rokosjøen, men skogen har grodd igjen noe etterhvert.

Historien til Mikaelskirken på Rokoberget — viet til erkeengelen Mikael — er ikke spesielt godt dokumentert, men kirken er nevnt i et pavebrev fra 1254. Man antar at den har vært valfartskirke ved pilegrimsveier mellom Østerdalen og Hamar. Videre antar man at kirken forfalt etter reformasjonen, og en tradisjon vil ha det til at den som flere andre kirker ble brent av svenskene i 1567 under Den nordiske syvårskrig.

Ruinen ble gravet ut i 1906-07, da man også fjernet et uthus som var bygget oppå den. Det står bare noen fundamenter igjen som trolig lå under kirkens gulvnivå, og selve berget stikker opp inne i kirken. I øst er muren litt høyere, og det er satt opp et kors der. Kirken måler 16,5 ganger 10,5 meter. Ruinen er inngjerdet, og utenfor gjerdet er det satt opp et lite klokketårn (støpul).

Det feires olsokgudstjeneste i ruinen hver sommer. Ellers melder Løten kommune at det i samarbeid med Domkirkeodden er utarbeidet en plan for bevaring og vedlikehold av ruinen.

Det som står her, bygger på kommunens faktaark.

Alternativ vinkel

Et kors er festet på den østlige delen

Ruinen er inngjerdet

Støpul utenfor gjerdet

Informasjonsskilt

Oppegård kapell

Oppegård kapell ligger langt inne i skogen i Løten kommune, et stykke sørøst for Rokosjøen. Det er et enetasjes trehus med kor som ble innviet til kirkebruk i 1886. Det har 70 sitteplasser. I likhet med Oset kapell ble kapellet ved Oppegård også brukt som skolestue til Oppegård skole stod ferdig i 1919. Huset har også fungert som samlingssted for grenda, og det ble restaurert i 1986.

Altertavlen forestiller Jesus i Getsemane, og som ved Oset er det billedtepper på skråveggene som omgir altertavlen, det ene identisk med et bildet i Oset kapell. Døpefonten i tre er fra 1886 og er laget av Anna Lindstad. Ifølge kirkeleksikonet har kapellet et harmonium fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal.

Det er ikke kirkegård her.

Kilder:

  • Erik Kjøs m.fl.: Løten kirke gjennom 800 år (Løten menighetsråd, 2000), s. 84-85

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 639

Oset kapell

Oset kapell er omgitt av Rokosjøen camping på tre sider. Det er et enetasjes trehus som ligger på nordøstsiden av Rokosjøen i Løten kommune. Noen kilometer lenger sør ligger Rokoberget kirkeruin, men det er ikke snakk om en kontinuerlig tradisjon, for middelalderkirken ble nedlagt lenge før det nye kapellet ble tatt i bruk.

Kapellet holder til i et hus som ble flyttet hit i 1875 og brukt som skole. I 1885 ble det bygget et kor etter tegninger fra ingeniør Søborg, og bygget ble vigslet samme år. Skolebruken opphørte i 1918, men hovedsalen, som kunne stenges av fra koret, ble brukt til verdslige møter inntil det ble bygget grendehus på 1980-tallet.

Kapellet har 70 plasser. Det har en døpefont i tre fra 1894 samt et harmonium. Altertavlen ble malt av Selma Andersen og innviet 2. pinsedag 1934. Motivet er Jesus på korset. På skråveggene på hver side av altertavlen ser det ut til å henge to knyttede billedtepper. Det sies at døpefonten kan ha kommet fra Løten kirke og muligens er fra begynnelsen av 1800-tallet, men fargene er nyere.

Det er ikke kirkegård på stedet, men området er inngjerdet.

Kilder og videre lesning:

  • Jens Christian Eldal og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 3: Med historiske forbilder. 1800-tallet (ARFO, 2002), s. 158-159

  • Erik Kjøs m.fl.: Løten kirke gjennom 800 år (Løten menighetsråd, 2000), s. 82-83
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 639

Alternativ vinkel

Kapellet er omgitt av campingplassen

Annonse