Viser arkivet for stikkord rokoberget

Rokoberget kirkeruin

For å komme til kirkeruinen på Rokoberget må man ta av sørover ved Oset (Rokosjøen camping) mot Nøkleby og etter en stund følge skilting innover (og oppover) i skogen. Kirken ligger på et platå der det før visstnok var bedre utsikt over Rokosjøen, men skogen har grodd igjen noe etterhvert.

Historien til Mikaelskirken på Rokoberget — viet til erkeengelen Mikael — er ikke spesielt godt dokumentert, men kirken er nevnt i et pavebrev fra 1254. Man antar at den har vært valfartskirke ved pilegrimsveier mellom Østerdalen og Hamar. Videre antar man at kirken forfalt etter reformasjonen, og en tradisjon vil ha det til at den som flere andre kirker ble brent av svenskene i 1567 under Den nordiske syvårskrig.

Ruinen ble gravet ut i 1906-07, da man også fjernet et uthus som var bygget oppå den. Det står bare noen fundamenter igjen som trolig lå under kirkens gulvnivå, og selve berget stikker opp inne i kirken. I øst er muren litt høyere, og det er satt opp et kors der. Kirken måler 16,5 ganger 10,5 meter. Ruinen er inngjerdet, og utenfor gjerdet er det satt opp et lite klokketårn (støpul).

Det feires olsokgudstjeneste i ruinen hver sommer. Ellers melder Løten kommune at det i samarbeid med Domkirkeodden er utarbeidet en plan for bevaring og vedlikehold av ruinen.

Det som står her, bygger på kommunens faktaark.

Alternativ vinkel

Et kors er festet på den østlige delen

Ruinen er inngjerdet

Støpul utenfor gjerdet

Informasjonsskilt

Annonse