Viser arkivet for stikkord rogaland

Saudasjøen kapell

Saudasjøen kapell er en langkirke fra 1973 i Sauda kommune, Rogaland fylke.
Byggverket er i betong og har 260 plasser.
Vigslet i 1973 av biskop Hagesæther.
Kirkerommet er dekorert med skisser og malerier av Samuel Tveit.
Bygget er omkranset av gravplasser.

Kilde: Wikipedia

Historisk fremstilling om kapellet – fra Sauda kyrkjelyd.

Hellandsbygd kapell

Hellandsbygd kapell er en langkirke fra 1956 i Sauda kommune, Rogaland fylke.
Byggverket er i tre og har 50 plasser.
Hellandsbygd kapell ble i 1956 bygd om fra bedehus til kapell.
Kapellet har en møte- og aktivitetssal.

Kilde: Wikipedia

Tilhørende Sauda kyrkjelyd
Mer om Hellandsbygd.

Randaberg kirke

Langkirke i tre, fra 1845, beliggende i Randaberg kommune.
Arkitekt Hans Ditlev Franciscus von Linstow.
Kirken har rundt 500 sitteplasser.
Menigheten hører til Tungenes prosti i Stavanger bispedømme.
Kirkegården omslutter trebygningen.

Informasjonssider om kirken og menigheten:
Randaberg kirke på F.b.
Lokalhistorisk artikkel om kirken
Randaberg menighet
Wikipedia om Randaberg kirke
Og om forløperen Randabergkirken – en av to kirker i omegn, frem til 1845.

Vis-a-vis kirken står Steinaldermannen – en statue av kunstneren Arne Durban.

I 2014 ble er det ført opp et bruksbygg, inntil kirken; Kirkestua tegnet av Trodahl Arkitekter.

Aksdal kyrkje

Tett på hovedfartsårene vest i Norge, ligger Aksdal kyrkje.
Her møtes E39 og E134, viktige veier som er med å knytte landet sammen.
Her ved knutepunktet tok biskop Bjørn Bue første spadestikk 18. april 1994.
31. oktober 1994 ble grunnsteinen satt ned.
27. august 1995 vigslet samme biskopen kirkebygget.
Det rommer 250 sitteplasser – totalt 440 sitteplasser, når tilstøtende areal benyttes.
Kirken er tegnet av arkitekt Stein Jarle Helgeland.

Førresfjorden Menighet og Sokn
Tysvær kyrkjelege fellesråd
Stavanger bispedømmeråd

Ytterligere fakta om bygget og menigheten:
Aksdal Kyrkje
Menighetens side på F.b.
Menighetsbladet Kyrkjetonar

St. Josef kirke

Kapell og menighetshus ble ferdigstilt, på Marias Budskapsdag, 25. mars 1926, samtidig ble kapellet høytidelig vigslet. St. Josef-menigheten var et faktum. (1)
Kirken er administrativt underlagt Oslo katolske bispedømme.
Også i Haugesund har man vokst ut av sin kirke, da antallet katolikker stadig stiger.

(1) Mer om kirkens tilblivelse og spennende historie.
St. Josefs menighets egen nettside.
Menighetens egne bilder.
Om den katolske kirken i Haugesund.
Gamle bilder av kirken på Digital museum.

Udland kirke

Like utenfor Haugesund sentrum ligger arbeidskirken Udland.
For oss som kommer nordfra, langs E134, og svinger av på Riksvei 47 til Haugesund,
er vårt først glimt, kirkens karakteristiske tårn, en avskåret robåt.
Murkirken troner på et høydedrag ovenfor riksvegen,
i en åpen lund med bøketrær, tett inntil en gravplass.

Kirken hører inn under Skåre menighet.
Den ble innviet i 2002, og har 450 sitteplasser.
Tegnet av arkitekt Thomas Brekke v/ arkitektkontoret: Helgeland Brekke Helgeland

Andre kilder:
Bilder fra oppføringen
Kirken i Haugesund
Murbygget – tekniske fakta
Kirkesøk.no om kirken

På Hå i Rogaland ligger dette nydelige stedet. På Wikipedia kan vi lese om kirkegården: Varhaug gamle kirkegård er en kirkegård som ligger i havgapet på gården Varhaug i Hå kommune. Kirkeplassen er fra mellomalderen. Rundt 1200 ble trolig den første kirken reist her, og det er mye som tyder på at denne ble lagt på et gammel hedensk kultsted. Flere forskjellige kirker har stått på kirkegården. Den gamle kirken ble revet i 1905 og ny kirke ble bygget på Odland.

Like utenfor kysten her var det et skipsforlis i 1842 som krevde 389 russiske liv. De fleste ble begravet på Varhaug gamle kirkegård som er fredet. Det er også reist et minnesmerke over russerne og “sjøfolk som her fikk sin grav”.
Om kapellet kan vi lese: I 1951 ble dagens kapell, Varhaug kapell, reist med de gamle kirkeklokkene fra 1791 i. Senere testamenterte Guri Ånestad et beløp til legging av glaserte takpanner. Kapellet er vel 15 m² stort, og har 14 jærstoler til å sitte på. Kapellet blir ofte brukt til vielser.

I 2003 ble kapellet brukt i innspillingen av musikkvideoen til Kaizers Orchestra sang: Evig Pint fra album med samme navn.

På vei inn til kirkegården passerer vi en stein med historien til kapellet. Lenken er til flere bilder i sonen av kirkegården og kapellet.

Stemningsfullt å komme til Hå en tidlig kveld i slutten av juli. Kuene gresset side om side med den gamle kirkegården.
lyset
på Hå gir ro i sjelen og frister til nytt besøk en annen gang.

Utstein Kloster – Norges eneste bevarte middelalderkloster – drives i dag som museum, konferansested, selskapslokaler og konsertarena. Klosteret ligger på Klosterøy i Rennesøy kommune. Det er 30 minutters kjøreavstand til Stavanger via undersjøisk tunnell (Rennfast)

Utstein ligger strategisk til ved innseilingen til fjordsystemet i Ryfylke og sørover til Stavanger. En som hersket her hadde kontroll på all trafikk langs kysten. havneforholdene Her var skjermende og i tilegg var det utløp i tre retninger.

I tillegg var åkrene på øyene i ytre Ryfylke lettdrevne og ga bedre avling enn de fleste andre steder i landet.

Etter slaget ved Hafrsfjord omkring år 872 beretter Snorre kongesagaer at Harald Hårfagre i perioder brukte Utstein som kongsgård.(opplysningene er fra brosjyre om Utstein kloster)

Et klosteranlegg består vanligvis av flere bygninger som omkranser et lukket gårdsrom. Kirken ligger i nord og refektoriet ligger mot sør

Hjemmesiden til Utstein kloster
gir muligheter til å se bygningsmassen i 360 graders vinkel
Kulturlandskapet rundt klosteret er fredet. bøketrærne er ca. 250 år gamle og stammer fra et skipsforlis.

Stuene på Utstein kloster er tilbakeført i stilen til eier Christopher Garmann (1720-1779)
Vel verdt å ta en tur til Utstein kloster.

Betlehem bedehus

Dette bedehuset fra Hinna i Stavanger står nå på Norsk Folkemuseum på Bygdøy, ikke langt fra friluftsscenen og Gol stavkirke. Bedehuset ble ifølge Wikipedia oppført i 1875. Det fremgår ikke når det ble flyttet, men på Hinna ble det erstattet med et nytt bedehus i 1979. Det eies muligens av Normisjon og brukes også av Den norske kirke samt av den lokale frikirkemenigheten. En lokalhistoriker kommer for øvrig med et lite hjertesukk over flyttingen av det gamle bedehuset.

Bedehuset på Folkemuseet brukes iblant til juletrefest, og det finnes flere bilder av det på dette nettstedet.

Kirkebygg i Rogaland

Aksdal kirke (Tysvær)
Askje kirke (Rennesøy)
Austre Åmøy kapell (Stavanger)
Avaldsnes kirke (Karmøy): 1, 2, 3; interiør
Bakkebø kirke (Eigersund)
Bekkefaret kirke (Stavanger)
Bispekapellet (Stavanger)
Bjerkreim kirke (Bjerkreim)
Bjoa kirke (Vindafjord)
Bokn kirke (Bokn)
Bore gamle kirkegård (Klepp)
Bore kirke (Klepp)
Brekko sportskapell (Gjesdal)
Bryne kirke (Time)
Dirdal kirke (Gjesdal): 1, 2
Døvekirken i Stavanger (Stavanger)
Egersund kirke (Eigersund)
Eiganes gravlund (Stavanger)
Eigerø arbeidskirke (Eigersund)
Eikedal gravplass (Sokndal)
Erfjord kirke (Suldal)
Falnes kirke (Karmøy)
Ferkingstad kirke (Karmøy)
Fister kirke (Hjelmeland)
Fogn kirke (Finnøy)
Forsand kirke (Finnøy)
Frue kirke (Stavanger) = Hetlandskirken
Frøyland og Orstad kirke (Klepp)
Frøyland gravplass (Sokndal)
Førre kirke (Tysvær)
Gand kirke (Sandnes)
Gausel kirke (Stavanger)
Gjesdal kirke (Gjesdal)
Grødem kirke (Randaberg)
Hana kirke (Sandnes)
Hausken kirke (Rennesøy)
Hellandsbygd kapell (Sauda)
Helleland kirke (Eigersund)
Heskestad gamle kirkegård (Lund)
Heskestad kirke (Lund)
Hesby kirke (Finnøy)
Hetlandskirken (Stavanger)
Hillevåg kirke (Stavanger)
Hinna kirke (Stavanger)
Hinna gravlund (Stavanger)
Hjelmeland kirke (Hjelmeland)
Hospitalkirkegården (Stavanger)
Hundvåg kapell (Stavanger)
Hundvåg kirke (Stavanger)
Høle kirke (Sandnes)
Høyland gamle kirkegård (Sandnes)
Høyland kirke (Sandnes)
Idse kirkegård (Strand)
Imsland kirke (Vindafjord)
Ivesdal kapell (Bjerkreim)
Jelsa kirke (Suldal): 1, 2
St. Johannes kirke (Stavanger)
St. Josef kirke (katolsk; Haugesund)
Julebygda kirke (Sandnes)
Jørpeland kirke (Strand)
Jørstad kirke (Finnøy)
Jøsenfjord kirke (Hjelmeland)
Kampen kirke (Stavanger)
Karmøy kirke (Karmøy)
Klepp kirke (Klepp)
Kopervik kirke (Karmøy)
Kvekergravstedet (Stavanger)
Kvitsøy kirke (Kvitsøy)
Lagård gravlund (Stavanger)
Ledaal gravsted (Stavanger)
Lund kirke, Moi (Lund)
Lura kirke (Sandnes)
Lyse kapell (Finnøy)
Madlamark kirke (Stavanger)
Malmheim gravlund (Sandnes)
Marvik kapell (Suldal)
Mosterøy kirke (Rennesøy)
Mosvatnet fjellkirke (Suldal)
Nedstrand kirke (Tysvær)
Nesflaten kapell (Suldal)
Norheim kirke (Karmøy): 1, 2
Nærbø gamle kirke (Hå)
Nærbø nye kirke (Hå)
Nærlandsheimen kirke (Hå)
Ogna kirke (Hå)
Oltedal kirke (Gjesdal)
Orre gamle kirke (Klepp)
Orre kirke (Klepp)
St. Petri kirke (Stavanger)
Randaberg kirke (Randaberg)
Revheim kirke (Stavanger)
Riska kirke (Sandnes)
Rossabø kirke (Haugesund)
Ræge kapell (Sola)
Sand kirke (Suldal)
Sandeid gamle kirkegård (Vindafjord)
Sandeid kirke (Vindafjord)
Sandnes kapell (Sandnes)
Sandnes kirke (Sandnes)
Sankt Josef kirke (katolsk; Haugesund)
Sauda kirke (Sauda): 1, 2, 3
Saudasjøen kapell (Sauda)
Sjernarøy kirke (Finnøy)
Skjold kirke (Vindafjord)
Skjoldastraumen kirke (Tysvær)
Skåre kirke (Haugesund)
Sokndal kirke (Sokndal)
Sola kirke (Sola)
Sola ruinkirke (Sola): 1, 2, 3, 4
Soma gravlund (Sandnes)
Stavanger domkirke (Stavanger): 1, 2, 3; interiør: 1, 2, 3, 4, 5
Stavanger døvekirke (Stavanger)
Stokka kirke (Stavanger)
Suldal kirke (Suldal)
Sunde kirke (Stavanger)
Strand kirke (Strand)
Strandleiren kapell (Sola)
Sviland kapell (Sandnes)
Sørbø kirke (Rennesøy)
Sørnes kapell (Sola)
Talgje kirke (Finnøy)
Tananger kapell (Sola)
Tananger kirke (Sola)
Tasta kirke (Stavanger)
Time kirke (Time)
Tjensvoll kapell (Stavanger)
Tjora gamle kirkegård (Sola)
Torvastad kirke (Karmøy)
Tysvær kirke (Tysvær)
Udland kirke (Haugesund); flere bilder: 1, 2
Undheim kapell (Time)
Utstein kloster (Rennesøy)
Utsira kirke (Utsira)
Varden kirke (Stavanger)
Vardeneset kirke (Stavanger)
Varhaug kapell og gamle kirkegård (Hå): 1, 2, 3
Varhaug kirke (Hå)
Vassøy kapell (Stavanger)
Vats kirke (Vindafjord)
Vestre Åmøy kapell (Rennesøy)
Vikebygd kirke (Vindafjord)
Vikedal kirke (Vindafjord)
Vikedal gamle kirkegård (Vindafjord)
Vår Frelsers kirke (Haugesund); kapell
Ølen kirke (Vindafjord)
Ørsdalen kapell og gravplass (Bjerkreim)
Østhusvik gravplass (Rennesøy)
Åkra gamle kirke (Karmøy)
Åkra nye kirke (Karmøy)
Ålgård kirke (Gjesdal)
Åna-Sira kirke (Sokndal)
Årdal gamle kirke (Hjelmeland): 1, 2; interiør: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Årdal nye kirke (Hjelmeland)

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse