Viser arkivet for stikkord risumskogen

Slavekirkegården i Halden

Fredriksten festning var ikke bare en festning til forsvar mot svenskene, men også en straffeanstalt med sitt «slaveri». Når slavene (altså straffangene) døde, kunne det hende at de ble begravet på Nordsiden kirkegård (der Busterudparken er i dag), men slaveriet på Fredriksten hadde faktisk — visstnok som det eneste i sitt slag her i landet — en viet kirkegård. (Tukthuset i Oslo hadde også kirkegård, men det fremgår ikke av litteraturen om denne var viet.) Slavekirkegården skal ha vært en ensom åpen plett i et ellers mørkt skogholt. I 1985 — 140 år etter at slaveriet ble nedlagt — ble det avduket en minnebauta på stedet, og det finnes også et informasjonsskilt.

Kirkegården var omgitt av et stakitt, og bare slaver som døde en naturlig død, ble begravet der. Hadde en slave for eksempel drept en medfange og blitt henrettet, ble han begravet anonymt utenfor kirkegården. De fleste var inne for tyveri, og enkelte var soldater som hadde desertert.

Kilde:
Inger Lise Skauge og Kari Stumberg: Kirker og kirkegårder i Halden. Lokale kulturskatter (H. Andersen Bok- og papirhadel A/S , 2010), s. 226-227

Annonse