Viser arkivet for stikkord randsfjorden

Enger kirke (Søndre Land)

Enger kirke ligger ved Randsfjordens østre bredd i Søndre Land kommune, et stykke sør for Hov. Det er en langkirke i tre bygget under ledelse av Herman Frang i 1875. Den har 200 plasser. Kirken tilhører samme sogn som Hov kirke: Søndre Land.

Altertavlen har en kopi av Adolph Tidemands alterbilde fra Bragernes kirke og viser Kristi oppstandelse. Ifølge kirkeleksikonet er både prekestol og døpefont og fra 1875. Ved døpefonten står en kopi av Bertel Thorvaldsens berømte Kristusstatue. Orgelet sies å være et pipeorgel fra 1950 fra Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal. Det står på vestgalleriet.

Kirken er omgitt av sin kirkegård, som strekker seg ned mot Randsfjorden.

Kilder og videre lesning:

Sørum kirke (Gran)

Sørum kirke i Gran kommune ligger i Bjoneroa, på vestisiden av Randsfjorden, på grunn gitt av Anders Olsen Sørum. Ikke langt unna går det ferge over til østsiden. Vi har å gjøre med en enskipet laftet langkirke tegnet av Jacob Wilhelm Nordan. Grunnstein ble nedlagt den 22. oktober 1860, og kirken ble innviet av prosten den 25. september 1861. Kirken har 280 sitteplasser og ble i begynnelsen titulert som kapell. Kirken er bordkledd og hvitmalt utvendig og har malte tømmervegger innvendig. Tømmeret ble gitt og byggearbeidet ledet av Lars Jacobsen Hvinden. I begynnelsen hadde kirken bare ett sakristi, men i 1930-årene ble det laget ny sakristidel med to rom og bårerom under. Kirken er også utbedret og utvidet ved andre anledninger, ikke minst i 1960 samt på 2000-tallet.

En del av utsmykningen er utført av bygdesmeden Mons L. Holmen fra Bjonskogen (1825-1896), som også laget dørlås og nøkkel og smidde spiker til kirken. I begynnelsen stod det et hvitmalt trekors på alteret. Så overtok kirken altertavlen fra Grinakerkirken, som ble tatt ned i 1866. Tavlen er fra begynnelsen av 1700-tallet og har bilder av nattverden og korsfestelsen og figurer av Moses og Aron samt et par engler. En innskrift på tavlen lyder: «Skjænket av Sogneprest H. Vangensten og hustru Nelly f. Langaard Anno 1910». Tavlen ble restaurert i 1966. I 1978 ble toppstykket (en kristusfigur) funnet på orgelet i Tingelstad nye kirke for så å bli satt på tavlen.

Døpefonten ble byttet ut etter en bispevisitas i 1981. Jubileumsheftet vet å fortelle av fonten ble tegnet og laget av Odd Veierød som «tro kopi av prekestolen i form og farver». Etter det jeg kan se, er det prekestolens åttekantede fot og den nedre delen av den sekskantede «tønnen» (selve stolen) som er kopiert inn i døpefonten. Det gamle døpefatet i messing brukes sammen med fonten, som ble vigslet den 19. juni 1983. Veierød har også laget et par brudestoler etter modell av eldre stoler samt pusset opp fire gamle.

Kirken fikk sitt første orgel (5 stemmer) fra Olsen & Jørgensen i 1898. Dette ble byttet ut i 1979 med et pipeorgel fra orgelbygger Eystein Gangfløt. Det gamle orgelet, som anses som antikvarisk, skal ifølge jubileumsheftet være lagret på Gran rådhus. I forbindelse med utskiftingen av orgelet fikk galleriet nytt gulv og ny himling.

De to kirkeklokkene er like gamle som kirken. De kommer fra Anders O. Holte på Toten.

Jubileumsheftet forteller ellers at piano ble innkjøpt til kirken til jul 1985. Videre omtales innkjøp av nye messehagler på 1980-tallet samt korvirksomhet. Det skal også ha vært arbeidet mye med kirkegården, som omgir kirken, fra 1960-tallet av. På den inngjerdede kirkegården står blant annet et krigsminnesmerke.

Sørum kirke feiret 150-årsjubileum i 2011 med jubileumsgudstjeneste i september, og i november var det konsert med Hot Club de Norvège.

Kilder og videre lesning:

Vindfløy

Port

Krigsminnesmerke

Grymyr kirke

Grymyr ligger på østsiden av Randsfjorden, sør for Brandbu i Gran kommune. Kirken er fra 2003 og erstattet en kirke som brant ned i 1999.

For å ta den gamle kirken først: Det var en laftet langkirke tegnet av Victor Nordan (sønn av Jacob Wilhelm Nordan) som ble innviet 1. august 1899. Stilen beskrives som nygotisk, og vinduene utenfra minner sterkt om sveitserstil. (I dette oppslaget påstås det faktisk at kirken var en kopi av Hønefoss kirke, som ble tegnet av Chr.H. Grosch.) Kirken stod upanelt frem til 1930-tallet, men fikk så utvendig panel og hvitmaling. Altertavlen hadde, i likhet med en rekke andre slike, et bilde som var en kopi av Adolph Tidemands bilde av Jesu dåp i Trefoldighetskirken i Oslo. Denne kirken brant så like etter at man hadde feiret hundreårsjubileum, nærmere bestemt 15. oktober 1999. Det har ikke lyktes undertegnede å finne ut noe om brannårsaken. Tvert imot meldte NRK året etter brannen at brannårsaken ikke var funnet.

I januar 2000 ble det oppnevnt en byggekomité med tanke på ny kirke. Folkemøte og utstilling ble avholdt, og etter hvert ble forslaget fra arkitektfirmaet Madsø-Lund-Sveen (nå Madsø-Sveen) valgt. Hovedarkitekt ser ut til å ha vært Trude Often Sveen.

Den nye kirken, som ble innviet 24. august 2003, er et avlangt bygg i mur og tre med saltak. Klassiske kirkeformer og -symbolikk er forsøkt bevart, samtidig som bygget vel har noe av arbeidskirkens funksjonalitet: Kirkerommet er ved vanlige gudstjenester nærmest kvadratisk, mens vegger mellom kirkerommet og kirkestuen åpnes til festgudstjenester, slik at man får et større, avlangt rom. Det er også et siderom samt et nesten frittstående klokketårn. Det er gjort nærmere rede for bygget her.

Hadeland glassverk har stått for noe av utsmykkingen av den nye kirken. Belysningen i kirken er beskrevet her. Kirkeklokkene (to stykker) kommer fra Olsen Nauen klokkestøperi.

Kirken er omgitt av sin kirkegård, og i 2006 ble det innredet bårerom ved kirken.

Ellers er både ny og gammel kirke omtalt i et stort temanummer av kirkebladet for Gran og Brandbu i anledning innvielsen av det nye bygget, og Kirkesøk har bilder.

Annonse