Viser arkivet for stikkord randesund

Hånes frikirke

Hånes frikirke (i en forstad til Kristiansand) ble innviet i september 2012. Menigheten har sprunget ut av Randesund frikirkemenighet og ble formelt dannet i 1997. Den er tilsluttet Den evangelisk-lutherske frikirke.

Menigheten holder til i et flerbruksbygg som også rommer Solvollen barnehage, drevet av Filadelfia Kristiansand.

Randesund kirke

Randesund sogn øst for Kritiansand sentrum har to kirker: Randesund og Søm. Førstnevnte er en klassisk Grosch-kirke, mens den siste er en arbeidskirke fra 2004 der også kirkens administrasjon er lokalisert. Randesund kirke ble altså tegnet av Chr.H. Grosch, og den ble oppført under byggmester Mikael Mortensen og innviet den 28. oktober 1864. Det er en laftet korskirke med drøyt 400 sitteplasser. Kirken har utvendig panel.

Inne i kirken er det gallerier langs veggene i vestre korsarm samt i tverrarmene. Det er fyllinger med dekorasjoner på galleribrystningen rundt det hele.

Altertavlen ble malt av Olaf Hasaas i 1959 i kopi etter altertavlen i Risør kirke. Bildet viser nattverden. Prekestolen er på hjørnet mellom koret og søndre tverrarm. Døpefonten i tre står langs korets nordvegg og har et metallfat.

Kirken hadde tidligere et Sauer & Walcker-orgel fra 1924, men fikk i 1999 et nytt orgel med 12 stemmer bygget av Bruno Christensen (se spesifikasjoner). Kirkeklokken er fra 1864 og er støpt i Stavanger. Else Marie Jakobsen har laget alterduker og antependier til kirken. Det er en rekke interiørbilder fra kirken på nettstedet Agderkultur.

Kirkegården som omgir kirken, dekker sognets behov, altså for seremonier i begge kirkene. Det ser ut til å være innredet bårerom under kirken. På kirkegården står et krigsminnesmerke, og ut mot veien er et bygg som later til å være servicebygg / redskapshus. Foran kirken er det to benker omgitt av espalierer der man kan sitte og nyte synet av kirken. Menighetshus (fra 1975) er det på Søm.

Det var bispevisitas i Randesund i mars 2004. Menighetsbladet kan leses på menighetens nettsted.

Kilder og videre lesning:

Servicebygg?

Krigsminnesmerke

Benker foran inngangen

Annonse