Viser arkivet for stikkord radio, filadelfia

Filadelfia Eydehavn

Filadelfia Eydehavn holder i samme bygning som en Coop-butikk, i Torvgata 4 i Eydehavn. Det dreier seg om en pinsemenighet. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 153 medlemmer og 128 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Filadelfia Lena

Pinsemenigheten Filadelfia Lena har ifølge pinsebevegelsens nettsted 91 medlemmer og 44 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Filadelfia Vennesla

Pinsemenigheten Filadelfia Vennesla (de er også også på Facebook) forteller en god del om virksomheten på nettstedet, men ikke all verden om historien. Det fortelles imidlertid at menigheten ble stiftet i 1941. Resten får vi finne ut andre steder.

Ifølge boken «Hellige hus» fikk menigheten tomt av kommunen i 1963, og der ble det reist et forsamlingshus i mur. Dette ble utvidet flere ganger, men ble for lite. Ny tomt ble da kjøpt i et industriområde sørvest for stasjonen. Bygget er tegnet av Jan W. Jensen, som har tegnet mange frikirkebygg for øvrig. Lokalet ble innviet i 1998, og blant talerne ved den anledning var daværende kirke- og undervisningsminister Jon Lilletun.

Bygget har gul teglstein i fasaden og sies å ha 600 sitteplasser på grunnplanet i hovedsalen og 400 på galleriet. Dette kan utvides til 1450 til sammen når det åpnes opp mot tilstøtende rom.

Menigheten er stor: Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 966 medlemmer og 581 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Ifølge Wikipedia har menigheten en rekke satellittmenigheter i nabokommunene som betjenes av pastor fra Vennesla.

Kilder og videre lesning:

  • Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen (red.): Hellige hus (Cappelen Damm akademisk: Oslo. 2013; IBSN 978-82-7634-984-9), s. 155–159

  • Menightens nettsted

Filadelfia Gjøvik

Filadelfia Gjøvik er tilholdssted for Gjøvik pinsemenighet. Adressen er Øvre Torvgate 24A, men inngangen er i Bassengveien, der Frelsesarmeen er nærmeste nabo.

Menigheten teller ifølge pinsebevegelsens nettsted 117 medlemmer og 27 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Filadelfia Blaker

Blakers pinsemenighet holder til i Fossmovegen, ikke så langt unna Blaker kirke. Menigheten har eget nettsted, der det fremgår at den har vært i virksomhet siden 1944. Menigheten omtales som en utpost av Filadelfia Oslo og ser ikke ut til å være omtalt på pinsebevegelsens nettsted.

Filadelfia Fredrikstad

Pinsemenigheten Filadelfia i Fredrikstad ble ifølge eget nettsted grunnlagt i 1930. Den har ifølge pinsebevegelsens nettsted 226 medlemmer og 93 tilhørige (barn av døpte medlemmer).

Menigheten holder til i dette bygget i Ilaveien 108, nær Leie gravlund (tidligere Glemmen gravlund). Huset ble innviet i mars 2009. Tidligere holdt menigheten til i Apenes gate, vis-à-vis Frikirken.

Filadelfia Biri

Filadelfia Biri huser Biri pinsemenighet. Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 61 medlemmer og 15 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Wikipedia har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Filadelfia Drammen

Filadelfia, Drammens pinsemenighet, holder til i dette bygget i Tomtegata 2. Menigheten ble stiftet den 21. mars 1921 og har ifølge pinsebevegelsens nettsted 795 medlemmer og 397 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Filadelfia hornorkester (eget nettsted her) — som ifølge Wikipedia er pinsebevegelsens siste brassband — er knyttet til denne menigheten. Menigheten driver også Radio Filadelfia.

Filadelfia Arendal

Arendals pinsemenighet, Filadelfia, ble stiftet i 1928 av noen utbrytere fra Betania (DFEF). Til å begynne med holdt menigheten til i Losje Starkad (IOGT) på Tyholmen. I 1933 flyttet den til den gamle turnhallen i Hylleveien, der den holdt til frem til den våren 2000 flyttet inn i et nybygg på Råna gård vis à vis Harebakken Senter, litt utenfor sentrum. Det er det vi ser på bildet over.

Ifølge pinsebevegelsens nettsted har menigheten 416 medlemmer og 200 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menighetens nettsted er her, og den er også omtalt i Wikipedia, som dessuten har en temaartikkel om pinsebevegelsen i Norge.

Pinsekirken Filadelfia (Kongsvinger)

Pinsekirken Filadelfia, Kongsvingers pinsemenighet, holder til i dette huset i Haakon VIIs veg. Menigheten har ifølge pinsebevegelsens nettsted 101 medlemmer og 86 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Menighetens eget nettsted har endel om tro og virksomhet, men ikke noe konkret om lokalet.

Annonse