Viser arkivet for stikkord røysum

Røysum kapell

Røysum kapell er en stabbursbygning fra 1920 som ble ombygget til kapell i 1980. Kapellet står på området til Røysumtunet Habiliteringssenter, utenfor Jaren i Gran kommune på Hadeland. Arkitekt oppgis i kirkeleksikonet til Ingvard Bjørndal / Hougen og Solem arkitektkontor, og jeg antar at dette gjelder ombyggingen til kapell. Antallet sitteplasser oppgis til 50-60, men det er muligens å ta litt hardt i.

Sverre Lysgaard har laget en altertavle til alterveggen med kors og forskjellige bibelmotiver samt et glassmaleri med malteserkorset. Prekestolen, eller snarere lesepulten, er av Lauritz Braathen, og det finnes et harmonium fra Vestre orgelfabrikk.

Se også dette bildet av kapellet.

Kilder og videre lesning:

Annonse