Viser arkivet for stikkord rørøya

Hitras gravplasser

På og rundt Hitra ble det som på Frøya og omkringliggende øyer anlagt en rekke gamle gravplasser eller kirkegårder i en tid da man rodde med båt når man skulle begrave de døde. I tillegg er det naturligvis kirkegårder ved selve kirkene. Følgende gravplasser er nevnt i Wikipedia:

  • Eidsmyra (sør for Kvenvær)

  • Faksvåg (nord på Hitra, noe øst for Kvenvær, ikke langt fra fylkesvei 713)
  • Grønnvollan (relativt nær Faksvåg)
  • Henriksøy (på en øy nordvest for selve Hitra)
  • Rørøy (på en øy nordvest for selve Hitra)
  • Skårøya (på en øy nordvest for selve Hitra)
  • Straumøy (nordvest for selve Hitra, øst for Skårøya)
  • Søndre Kvenvær (mulig at det er Eidsmyra som menes)

Bildene her samt kartmarkeringen er for Eidsmyra kirkegård, som er i Kvenvær sogn, nordvest på selve Hitra. Kirkegården er omgitt av gjerde med port og et lite redksapshus. Årstallet på vindfløyen på sistnevnte er 1960, og det gjelder formodentlig oppføringen av huset. På nettet er det ellers minimalt med informasjon om denne og de andre gravplassene på Hitra, men det opplyses hos Hitra kommune i 2010 at det er søkt på påfylling av jord her.

Det er faktisk vanskelig å vite om de andre gravplassene er i bruk. Flere av dem er på øyene nordvest for selve Hitra, utenfor Kvenvær, og der er de fleste øyene blitt fraflyttet i etterkrigstiden, skjønt Helgebostadøya har fått broforbindelse, og på Skårøya har Hitra kommune en leirskole for skolebarn.

Annonse