Viser arkivet for stikkord nygårdsgaten

St. Paul kirke - Bergen

I Bergen ligger den vitale menigheten St. Paul – og de samles i den snart 140 år gamle St. Paul kirke.

Sett fra vest; Christiesgate – i bakken opp mot Muséplass

Flyktningetilstrømningen på 1970- og 1980-tallet, sammen med arbeidsinnvandringen på 1990- og 2000-tallet viser seg tydelig i meningheten. Foruten nordmenn, så er katolikker fra Vietnam, Chile, Sri Lanka, Polen, og de baltiske statene svært godt representert. På høytidsdager, og ved festlige anledninger, står også de forskjellige folkegruppene for underholdning og matservering – noe som er svært populært. Nærheten til St. Paul skole, som har både barne- og ungdomstrinn, er viktig – elevene besøker kirken, og prestene besøker skolen – skolen er da også fundamentert på den katolske tro.
På tross av det går her også; protestanter, hinduer, muslimer, og ikke-troende.
Menigheten er administrativt underlagt Oslo katolske bispedømme.

Sett fra øst; Christiesgate

Her et utklipp fra kirkens historie;
Vi kan muligens avslutte med en liten rundgang gjennom kirken, slik som pater Stub selv beskrev den aret etter innvielsen. "Kirken er tegnet av en italiener, grev Mella fra Vercelli, en venn til pater Stub, men ikke arkitekt av yrke. Den som ledet arbeidet ved kirkens oppførelse var hr. F. Fromholz, bosatt i Bergen, men født i den del av Polen som da hørte til Tyskland. Fundamentene er av natursten, hugget ut av fjellet i nærheten av Bergen, noe som den gang var noe helt nytt. De antikke søylene som man kunne ta for å være av rødaktig granitt, er dog ikke av natursten; de er laget i Danmark. Gulvet dekkes av sementfliser, i to farver. Flisene er norsk arbeide.

Maria-alteret – har kan man tenne lys for de som ikke lenger er blant oss.

“Høyaltret og de to sidealtrene er av marmor, likesom gulvet i koret rundt høyaltret, og prekestolen og døpefonten. Også alt dette er norsk arbeide. – Over høyaltret står et legemsstort krusifiks som gjør et dypt inntrykk på mange besøkende. Over det ene sidealter er en statue av den smertefulle moder, under navnet Marias hjerte, og over det andre den hl. Josef med Jesusbarnet. I midtskipet og koret har på passende høyde samtlige tolv apostler fått sin plass, Disse statuer og også krusifikset er kommet fra Froc-Robertfabrikken i Paris. Hele dette inventaret er en pryd for kirken og gir den et vakkert, alvorlig og rolig utseende. Det er det vi trenger her i dette land hvor det ytre mer enn man tror, står i forhold til det indre arbeide; det å omvende sjelene.

“Orglet er vel ikke så stort som i de franske katedraler, men utmerket i sitt slag og bygget av en nordmann.” La oss tilføye det som pater Stub ikke sier, at også orglet er en gave av dronning Josefine; det er et arbeide av orgelbygger A. Erichsen i Christiania, som 16. jan. 1875 underskrev kontrakten. I slutten av mai s.å. skulle orglet være på plass og det hele skulle koste 1725 specier, (ca. 6900 kr.) “Til slutt bronseklokkene som man hører langveis fra,” Pengene, til klokkene fikk pater Stub i den lille byen Roubaix i Nord-Frankrike.

Det ligger nær å anta at det den 30. juni 1876, ved kirkens høytidelige innvielse, ble preket om ordet fra skriften: “Dette er Herrens hus og himmelens port”.

Korsgangen, med sine 12 stasjoner;

På Fotomuseum Bergen ligger flere eldre bilder av St. Paul kirke.

Annonse