Viser arkivet for stikkord normisjon

Norkirken Kongsberg

Norkirken på Kongsberg holder til i bedehuset i Myntgata 19, litt sør for Kongsberg kirke. Menigheten er tilsluttet Normisjon, og det har vært en rekke omorganiseringer av stedets misjonsforeninger, som lot dette huset bygge i 1876. Dette er det gjort rede for på en informasjonsside hos Kongsberg kommune.

Gol bedehus

Gol bedehus tilhører Normisjon og brukes til deres forskjellige aktiviteter samt til utleie. Det feires også katolske messer i bedehuset. Bygget fikk nytt taktekke i 2008.

Kristiansand bedehus

Dette staselige bygget er bedehuset i Kristiansand og ser ut til å være eid av Normisjon. Det er visst noe av en regional bastion i så måte, og kontoret til Agder region er vegg i vegg. Bedehusforeningen i Kristiansand feiret 150 år høsten 2009, og i oppslaget om det er det enkelte interiørbilder fra huset. Det later ellers til å ha vært branntilløp i orgelet her, et orgel som ser ut til å stamme fra 1800-tallet. Bedehuset var i sin tid interimskirke da Kristiansand domkirke ble bygget.

Norkirken Drammen

NorkirkenBragernes i Drammen er ifølge eget nettsted en selvstendig menighet som er tilsluttet Normisjon. Foruten kirkens navn er kirkeveggen påført betegnelsen «Indremisjonshuset». Det antyder formodentlig litt om bakgrunnen, og menigheten feiret 150-årsjubileum våren 2010.

Høgtun bedehus

Høgtun bedehus er tilholdssted for Vegårshei Normisjon og ble oppført i 1963. Det ligger ikke så langt fra Vegårshei kirke og brukes da også til arrangementer knyttet til den. For eksempel var det jubileumsfest for kirken her i 2010, og det var boklansering i 2008. Av boken som da ble lansert, fremgår det at skriften på veggen (altså korset og bokstavene som danner navnet på bygget) kom opp i mai samme år. På bedehuset finnes et tidligere alterbilde fra kirken.

Bryggekapellet Grimstad

Bryggekapellet i Grimstad holder til i Grimstad rutebilstasjon og åpnet den 8. juni 2011. Kapellet ser ut til å være et tverrkirkelig tiltak, og det finnes et oppslag med bilder fra åpningen hos Grimstad kirkelige fellesråd. Det er oppslag om kapellet også hos Normisjon og på dette nettstedet.

Kongsvinger bedehus

Kongsvinger bedehus, i Tommelstads gate 1, ble oppført i en slags nygotikk / sveitserstil og innviet den 18. november 1877. Huset ble gitt i gave fra A. Gjems og Antonia Schøyen til Kongsvingers Indremissionsforening. Det er beskrevet på Artemisia.no (som riktignok oppgir gatenummeret til 9, men det er feil).

Ifølge et oppslag på Origo tilhører huset i dag NMS, NLM og Normisjon. Det har dessuten fungert som interimskirke for Kongsvingers katolske menighet, Sta. Clara, som hadde gudstjenester her før de fikk egen kirke.

Grefsenåsen kapell

Grefesenåsen kapell er revet, så det har naturlig nok ikke vært mulig å ta et bilde av det. Bildet er tatt der kapellet skal ha stått, på en knaus ved Lachmanns vei nær krysset ved Mikael Hertzbergs vei. Kapellet er dokumentert i annen litteratur, også med bilder, så la oss ta en titt på kapellets og stedets historie.

Kapellet ble tegnet av Harald Aars og oppført som «Kirkens hus» ved jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, etter initiativ fra Det norske lutherske indremisjonsselskap og med støtte fra Stortinget og private. Det hadde visstnok en sentral plass i utstillingsområdet. På kapellets vegger var det en utstilling over Den norske kirkes og de frivillige organisasjoners historie gjennom de siste hundre år.

Etter utstillingen sørget Mikael Hertzberg for at Tøyen småkirkemenighet kjøpte opp kapellet for en rimelig penge, mens midler til flyttingen ble gitt av grosserer Tobias Larsen. Småkirkeforeningen hadde i 1912 kjøpt tomten Tøiensæteren fra Myrer gård (opprinnelig en husmannsplass som ble utskilt fra Østre Grefsen, nr. 75 på kartet her). Her ble kapellet gjenoppført, med grunnsteinsnedleggelse 1. oktober 1915 og innvielse 13. august 1916.

Kapellets inventar ble tilveiebragt med private bidrag. Over alteret var det et glassmaleri utført av Emanuel Vigeland (se også her). Ifølge boken «Oslos kirker» og Oslo byleksikon stod det en støpul (klokketårn) med to klokker ved siden av kapellet, men bilder samt tekst hos Artemisia.no vitner om et relativt kraftig tårn (muligens takrytter) på selve kapellet. Kapellet hadde også prestestue og kafé, og det later til at det ble brukt bare i sommerhalvåret.

Med årene ble virksomheten nedlagt, og kapellet ble overtatt av Selvaagbygg i 1959 og revet. Området er i det hele tatt mye utbygget siden den tid, med bl.a. store terrasseblokker i Grefsenkollveien. I den forbindelse er det gjort et historisk tilbakeblikk.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 19

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 209
  • Artemisia.no

Eben Eser Otta

Eben Eser på Otta er vel i utgangspunktet et bedehus som eies av Otta Normisjon (tidligere Otta Indremisjon, grunnlagt som Sel Indremisjonsforening i 1903). Huset ble innviet i 1961, etter at det tidligere huset ble skadet under krigen.

Foruten at Normisjon har egne aktiviteter her (f.eks. barnegospel), er det også andre kirkelige arrangementer, så som katolske messer. Ellers leies første etasje ut til Frivillighetssentralen ved Sel kommune. Tidligere var huset mye utleid til skolebruk.

Det står mer om husets historie her.

Storsalen (Oslo)

Storsalen menighet holder til i Staffeldts gate 4 i Oslo (nær Grotten) og er tilsluttet Normisjon. Menighetslivet er også skildret her, og det er oppslag om både Storsalen og Normisjon i Wikipedia.

Bygget og salen ble tegnet av Ove Bang for Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap og ble innviet i 1935. Det regnes som et viktig verk innen norsk arkitektonisk modernisme, og Arne Korsmo sa ved innvielsen at Storsalen kunne betraktes som «fødselsdagen for moderne norsk arkitektur». Arkitekten ble for dette tildelt Houens fonds diplom for 1936.

Kilder utover tidligere nevnte:

  • Einar Dale og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 6: Modernismen. 1900-tallet (ARFO, 2008), s. 41-42

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 531
Annonse