Viser arkivet for stikkord nordskogbygda

Nordskogbygda kirke

I 1869 ble det besluttet å oppføre kirke i Nordskogbygda nordøst for Elverum. Grunn ble gitt av Iver Nederberg ved Nederberg gård (stavet Nedreberg hos Statens kartverk), og samme gård har senere avgitt grunn til utvidelse av kirkegården. Kirken ble tegnet av Otto Schønheyder, byggmester var Günther Schüssler, og bygget ble innviet som Nederberg kapell den 19. november 1873. Det har siden 1963 vært kalt Nordskogbygda kirke. Vi snakker om en langkirke i tre med 250 sitteplasser. Den ser ut til å være laget over samme lest som Sørskogbygda kirke (samtidig og av samme arkitekt), men er litt mindre.

Kirken ble restaurert under ledelse av Rolf Prag i 1963. Prag er kjent for sin «innlandsfunkis», så kanskje er det han som står bak inngangspartiet? Kirken har i alle fall tårn ved inngangen i sørvest, rektangulært skip og polygonalt avsluttet kor. Til venstre (nordvest) for koret er et sakristi. Inne i kirken er det orgelgalleri innenfor inngangen. Kirkerommet har flat himling, og korgulvet er hevet et trinn over skipets gulv. Koråpningen er rektangulær, og det er korskille i form av høye gittere på hver side av midtgangen. I midten av koråpningen henger et krusifiks. Skipets vegger har brystpanel.

Altertavlen er malt av Olaf Hagen i kopi etter Adolph Tidemands populære alterbilde Oppstandelsen i Bragernes kirke. Prekestolen er til venstre for koråpningen og har oppgang gjennom korveggen. Døpefonten i tre er ifølge kirkeleksikonet fra 1963 og ble tegnet av av Rolf Prag. Orgelet dateres av kirkeleksikonet til 1863, men det er mulig det skal være 1873. Det ble visstnok restaurert i 1985, men i 2008 ble det meldt om problemer med det. De to kirkeklokkene ble støpt av Ole Skierbak i 1872.

Kirken er omgitt av kirkegård, og det er mulig å søke på graver der. Øst for kirken står et gravkapell av tre som ble innviet i 1946.

Menighetsbladet for kirkene i Elverum kan leses her.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Inngangsparti: Signert Rolf Prag?

Port

Gravkapell

Gjennom porten

Redskapshus?

Annonse