Viser arkivet for stikkord nordland

Utenfor Sildpollnes kapell står det en bautastein. Innskrift Roald Strand, Laupstad * 17-5-1917 Omkom på norskekysten 7-1-1943
Arvid Jakobsen, Laupstad * 2-5-1917 Falt ved Narvik28-5-1940
Reist av bygdefolket.
Som denne linken viser var Roald Strand med på en av operasjonene Shetlands-Larsen organiserte.
Leif Larsen hadde hatt flere turer som skipper da han våren 1942 fikk oppdraget med et angrep på slagskipet “Tirpitz” i Fættenfjorden.

Han fikk selv velge sitt mannskap og båt. Larsen valgte “Arthur”, og som mannskap Palmer Bjørnøy fra Gamlem, Johannes Kalve fra Austevoll, Rolf Strand fra Laupstad, britenePercy Brewster, Robert Evans, BillyTebb, “Shorty” Craig, “Slim” Brown og australieren Gadsen, i alt en gruppe på 10 medregnet Larsen.
(Rolf Strand skal være Roald Strand)

Sildpollnes kapell slik vi er mest vant til å se det.
Kapellet med interiørbilder.
Sildpollnes kapell ligger i Vågan kommune i Lofoten.

Lofotkatedralen. Interiør og litt til.

Unstad gravplass

Kirken overtok etter steinkirken år 1900.

Steinkirkeruin, Røst

Kirken var i bruk fra 1839 til 1900.

Gravplassen, Røst

Klokketårn og redskapshus.

Gimsøy i Lofoten

Også denne finnes det flere bilder av fra før. Nå er den nymalt.

Solide barduner holder den på plass.

Tidlig en regnvåt morgen i juli kom jeg fra flyplassen Evenes og tok et stopp ved Evenes kirke.
Om denne nydelige kirken kan vi lese på Wikipedia : Evenes kirke ligger på stedet Evenes i Evenes kommune i Nordland. Kirka er ei korskirke i tre i dansk herregårdsstil med 460 plasser. Den ble innviet i 1800.

Rundt 1250 bygde Håkon Håkonson den første kirka i Ofoten på Evenes. Ei ny kirke på stedet ble bygd i 1677. Begge kirkene sto på samme sted som dagens kirke. Døpefonten i dagens kirke er fra den første kirka på stedet, fra 1200-tallet.
Ved Evenes kirke er det flere minnesmerker fra 2. verdenskrig, over sivile tap og falne fra felttoget i 1940.
To bautasteiner og to CWGC- krigsgraver.
Bautasteinen på kirkebildet er over krigens ofre 1940-1945.

De falne fra felttoget 1940 er hedret med denne steinen. Til høyre for denne igjen ser vi en av de to CWGC-krigsgravene.

På denne steinen henvises det til Johannes Åpenbaring 1.8.
Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.

Evenes kirke fotografert av Jakob Eitrheim og her
Fra Kirkesøk med flere bilder av interiøret i Evenes kirke

Narvik kirke

Kirken er tegnet av professor Johan Olaf Nordhagen (1883-1925), som også var domkirkearkitekt i Trondheim. Narvik kirke er et av hans siste arbeider. Det er ei treskipet langkirke, med et smalere tilføyd kor i øst, og med et høyt tårn lagt til i vest. Sakristi og et lite kapell ligger i en bred, lav krans rundt koret. Karakteristisk for kirka er bruken av natursteinsmur i fasaden samt det middelalderpregete formspråket, med mange elementer inspirert av romansk steinarkitektur.

Narvik kirke ligger i et parkområde mellom Kirkegata og Parkgata i bydelen Frydenlund, på vestsiden av sentrum. Området rundt er for det meste lavere trehusbebyggelse fra 1920- og 1930-tallet. Frydenlund er et av de områdene som stort sett ble spart for ødeleggelsene i 1940.

Byggearbeidene tok til i 1924, og kirka sto ferdig i 1925.
Kirken har 700 sitteplasser – byggematerialet er hentet fra Ofotbanens steinbrudd i Djupvik.
Narvik menighet tilhører Sør-Hålogaland bispedømme.

Kilde: Arkitekturguiden for Nord-Norge og Wikipedia.

Nydalen kapell

Bildet over viser forsamlingshuset Dampen i Nydalen. Vis-à-vis (omtrent der NetCom holder til) lå i sin tid Nydalen kapell (i Vestre Aker sogn) inntil det ble nedlagt i 1972 og revet.

Initiativtager til byggingen var pastor Thore Godal (1856-1928) i Vestre Aker (som Godals vei er oppkalt etter). Byggingen ble finansiert med innsamlede midler, blant annet fra bedriftene i Nydalen, og tomt ble stilt til rådighet av godseier Løvenskiold. Bygget ble tegnet av kommuneingeniør i Aker, Niels Bay (som også har fått en vei i Oslo oppkalt etter seg), og ble innviet som bedehus 1. søndag i advent 1893. Byggmester var tømmermester Jacob Heinrich Jürgensen (far til arkitekten Heinrich Jürgensen), og bedehuset hadde 300 plasser. I 1900 ble bedehuset ombygget til kapell, trolig også etter Bays tegninger. Kapellet fikk et frittstående klokketårn, og ombyggingen ble finansiert av Aker kommune.

I 1931 fikk kapellet en altertavle utført av Johannes Bugge Piene som viser Jesus til bords med Emmausvandrerne. Da kapellet ble nedlagt i 1972, ble denne altertavlen gitt videre til Vandve kirke på Dønna på Helgeland, og etter kirkeleksikonet å dømme er det en viss mulighet for at også døpefonten tok den samme veien.

Det finnes et bilde av kapellet hos Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen, som også skriver litt om det.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 16

  • Artemisia.no
  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 403
  • Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 184
Annonse