Viser arkivet for stikkord nordberg

Nordberg kirke (Skjåk)

Nordberg kirke i Skjåk er en åttekantet laftet kirke som ble innviet i 1864 (men det står 1862 på vindfløyen). Den har sentraltårn (takrytter), våpenhus i vest og noe som ser ut til å være sakristi, i øst. Ifølge Wikipedia ble kirken tegnet av Jacob Wilhelm Nordan, og den kan vel sies å ligne litt på Åsmarka kirke, om ikke på farge. Byggmester ser ut til å ha vært Jakob Jonsen Storlien (som er kreditert som arkitekt i kirkeleksikonet). Han bygget også Bøverdal kirke, som ble innviet samme år. Grunnen som kirken står på, er utskilt fra gården Dagsgardsøygarden. Kirken har 300 sitteplasser og to gallerier.

Altertavle og prekestol er på alder med kirken, og begge er laget av Johannes Jørgensen Odde. Altertavlen har oppstandelsesmotiv. Orgelet kommer fra Vestre orgelfabrikk og er fra 1970. De to kirkeklokkene er støpt av Peder Eriksen Bu.

Kirken er omgitt av sin kirkegård, der blant andre forfatteren Tore Ørjasæter er begravet. Det er parkeringsplass vest for kirken, og rundt den finner vi også en laftet kirkestue og et servicebygg.

Kilder og videre lesning:

 • Wikipedia

 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 608
 • Kirkesøk

Maridalen kirke

Det er litt vanskelig å fastslå formell betegnelse for dette kirkebygget. Maridalen kirke eller kapell ligger like nord for Maridalsvannet, nær ruinene etter Margaretakirken og nær Maridalsveien, med adresse Kallerudveien. Det ble opprinnelig bygget som bedehus i 1887 for private midler på gården Ødegårds grunn. Bygget ble kirkeviet den 11. april eller 1. mai 1900 (alt etter hvilken kilde man velger å tro) og var da kapell i Vestre Aker, og senere under Nordberg. Huset ble bygget om og fikk tårnparti og sakristi før det ble tatt i bruk som kapell. Det later til at Maridalen nå har status som egen menighet, og denne menigheten ser ut til å ha felles nettsider (og ansatte) med Nordberg menighet. Vi kaller den dermed kirke, selv om det står «kapel» på skiltet utenfor (formodentlig gammelt).

Kirken har ca. 140 sitteplasser. Altertavlen forestiller Jesus i Getsemane. Tårnet har én kirkeklokke fra 1898. Det finnes noen interiørbilder på menighetens nettsted.

Det er ikke kirkegård på stedet. Gravferdsetaten henviser til Grefsen kirkegård for kistebegravelser og eller til urnegraver på Nordre gravlund.

Kilder og videre lesning:

 • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 107

 • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 355 (kalt Maridalen kapell, under Nordberg)
 • Wikipedia
 • Kirkesøk
 • Nordberg og Maridalen menigheter

Sørbråten kapell

Sørbråten kapell er i Nordmarka, litt nordvest for Snippen stasjon på Gjøvikbanen, der det finnes et boligstrøk et godt stykke inn i marka.

Bygget er et lite trehus som sannsynligvis ble bygget på dugnad som feriehjem for snekkere. I 1940 ble det dannet en kvinneforening, Sørbråten kapellforenng, med det formål å skaffe stedet et kapell. Etter diverse tilstelninger for å samle inn midler kjøpte foreningen bygningen, som ble innviet som kapell under Grefsen menighet den 11. september 1948. Det later til at bygget fikk tårn (eller takrytter) ved den anledning.

I 1956 ble kapellet overdratt til Grefsen menighet og renovert innvendig. Menighetens prester har tatt seg av gudstjenester, med studenter som organist, klokker og vaktmester mot gratis husvære. Kapellet ble overført til Nordberg menighet i 1990. 28. mai 2013 ble kapellet avvigslet, og inventargjenstander ble overført til Maridalen kirke. Samme sommer ble kapellbygget lagt ut for salg og og solgt. Kapellets historie er oppsummert i menightsbladet.

Kapellet hadde ca. 40 sitteplasser.

Kilder og videre lesning:

 • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 106

 • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 556
 • Wikipedia
 • Nordberg menighet

Nordberg kirke (Oslo)

Nordberg menighet ble opprettet først i 1966, men var allerede i 1946 blit utskilt som småkirkemenighet i Vestre Aker sogn. Det ble utlyst arkitektkonkurranse, og tegninger forelå i 1947. Likevel drøyde det med byggingen. Et ungdomshus stod klart i 1950 og utgjorde første del av det som ble kapellbygget. Resten av kapellet stod klart og ble innviet den 13. september 1953, etter tegninger av Kristen Bernhoff Evensen. Etter at kirken stod klar, er kapellet bygget om og brukt til ungdomsaktiviteter og barnehage.

Etter pengeinnsamlinger og mye om og men kom byggingen av selve kirken i gang, og bygget ble innviet av biskopen den 18. februar 1962. Arkitekter var Turid og Kristen Bernhoff Evensen, og byggematerialet er murstein og betong. Mest karakteristisk er vel det 32 meter høye tårnet. Kirken har drøyt 600 plasser. Kirkens historie er ellers fortalt på kirkens eget nettsted.

Det var smått med penger til innredning i begynnelsen, og inventaret har kommet til etterhvert. Mest kjent er alterteppet Oppstandelsen av Kari-Bjørg Ile, som kom på plass i 1992. Prekestol og døpefont er utført etter arkitektenes tegninger, orgelet er et Jørgensen-orgel fra 1971, og det finnes to kirkeklokker fra Olsen Nauen.

Kirken har ikke egen kirkegård. Man benytter Grefsen kirkegård (eller urnegraver på Nordre gravlund).

Kirken ble pusset opp fra sommeren 2010. Blant annet ble taktekkingen skiftet ut, og på menighetens nettsider er også en reportasje fra nedfiringen av spiret, som skulle restaureres. Det ble feiret femtiårsjubileum i februar 2012.

Kilder og videre lesning:

 • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 104-105

 • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 387
 • Nordberg menighet
 • Olava Øverland og Bo Aje Mellin: Våre altertavler (Det Norske Samlaget, 1995), s. 180-181
 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag. 1993), s. 703
 • Kirkesøk
 • Gravferdsetaten i Oslo kommune
Annonse