Viser arkivet for stikkord nordtrøndelag

Steinkjer kirke

Steinkjer kirke ligger i Steinkjer sokn i Nord-Innherad prosti.
Kirken har langplan og 550 sitteplasser.

Steinkjer kirke, som ligger på vestsiden av byens torg, er tegnet av arkitekt Olav S. Platou.
Den ble oppført i 1965, i betong, og med frittstående klokketårn. Bygningen har basilikapreg, med opphøyd midtrom i hele bygningens lengde, båret oppe av ti søyler på hver side.

Les mer på Kirker i Norge – kirkesøk.

Glassmaleriene i begge ender av det langstrakte kirkeskipet er tegnet av Jacob Weidemann og overført til glass av Annar Millidahl, tre stykker på hver side av inngangsdøren, og to høye og smale som går fra gulv til tak og rammer inn alterpartiet. Fargevalget i glassmaleriene er sterkt preget av blått, som for kunstneren symboliserte den guddommelige kjærligheten.

Ytterligere informasjon fra Steinkjer-leksikon om:

Egge kirke

Foto: Sofie Railo

Dagens kirke på Egge er den tredje eller fjerde i rekken. Den første var trolig en stavkirke eller stolpekirke som er omtalt på 1500-tallet, og som kan stamme fra tidlig middelalder. Muligens var den høgendekirke. Koret i denne kirken var ifølge vitnemål mørkt og trangt, og kirken ble sagt å være for liten for den allmuen som søkte til den. Ved en synfaring i 1661 ble kirken sagt å være brøstfeldig.

I 1676 ble det bygget ny kirke der gamlekirkens skip ble kor i den nye tømmerkirken, mens det opprinnelige koret ble skriftehus. Det ble bygget nytt langskip samt tverrskip. Denne kirken var altså en korskirke, noe som ikke er spesielt vanlig i Trøndelag. Byggingen ble ledet av stiftskriver Anders Christophersen og sogneprest Peder Borch, og kirken ble innviet av biskop Erik Pontoppidan d.e. Den 11. august 1765 ble kirken truffet av lynet og brant ned (ifølge boken om kirken, mens enkelte andre kilder sier 18. august).

Ny kirke stod ferdig ca. 1767 (årstallet er ikke dokumentert med sikkerhet). Dette var en laftet langkirke med utvendig panel som var hvitmalt. Den fikk altertavle gitt av Thomas Lyng (sønn av kirkeeier Rasmus Lyng) og frue i 1771, en tavle som fortsatt er i dagens kirke. Dåpsfat og alterstaker ble overtatt fra korskirken, men ellers kom inventaret til etterhvert. Kirken fikk en liten klokke i 1769 og en større (støpt av Arent Hedemark i Trondheim) i 1788.

Så verserer det forskjellige versjoner av historien: I en bok om kirken (samt hos kommunen) sies det at kirken fra 1767 ble sterkt utvidet i 1870, idet tømmeret ble skjøtet på i alle vegger (også i bredden?) og tårn bygget fra grunnen av. Andre kilder (Steinkjerleksikonet, fellesrådet) sier at gamlekirken ble revet og ny kirke oppført. Enten det var utvidelse eller nybygging, var byggmesteren bak arbeidet Rasmus Mentsen Overrein.

Egge kirke er en enkel, laftet langkirke. Vinduene er i umiskjennelig sveitserstil, mens søylene i kirkerommet bringer tankene hen på empire. Disse gjør kirken nærmest treskipet. Øst for skipet er et smalere og lavere, rett avsluttet kor, og i korets forlengelse et forholdsvis langt sakristi. Vesttårnet er ca. 30 meter høyt. Forskjellige kilder angir forskjellige antall sitteplasser: Steinkjerleksikonet og kirkelig fellesråd i Steinkjer opererer med 484, mens Wikipedia sier 330 og kommunen hevder at den i dag har i underkant av 400 plasser, noe som kunne tyde på at det kan ha blitt redusert i forhold til det opprinnelige. Det er imidlertid vanskelig å vite sikkert uten å undersøke nærmere.

Kirken ble kjøpt av Egge kommune i 1902 og restaurert i 1903. Ved den anledning ble altertavlen fra 1771 restaurert av Einar Øfsti og montert i kirken, idet to malerier i tavlen ble byttet ut med malerier av Øfsti. Det ene (av korsfestelsen) ser ut til å være byttet ut igjen og plassert i dåpssakristiet. I 1932 ble det iverksatt en større restaurering med ombygging innvendig etter planer av John Tverdahl, og også siden er det utført diverse restaurerings- eller oppussingsarbeid.

Innvendig har kirken orgelgalleri innenfor inngangen, og korgulvet er hevet tre trinn over skipets gulv. Altertavlen er nevnt. Prekestolen og døpefonten er på alder med kirken, altså fra 1870. De tre kirkeklokkene er fra 1936 og ble støpt ved Olsen Nauen Klokkestøperi. Giverens navn, Jeanette Schultz ved Egge gård, er inngravert i dem. Ifølge kirkeleksikonet har kirken et Jørgensen-orgel fra 1952.

I 2005 var det problemer med takstein som raste fra kirken. Dette er formodentlig rettet opp.

Det er kirkegård på begge sider av Eggevegen, og like ved siden av er Egge gård (omtalt i Steinkjerleksikonet og hos kommunen), Egge museum og flere felt med gravhauger fra jernladeren. Det er i det hele tatt et område rikt på historie.

Kilder og videre lesning:

Kirkebygg i Nord-Trøndelag

Alstadhaug kirke (Levanger): 1, 2, 3, 4, 5
Bamberg kirke (Levanger)
Bartnes kapell (Steinkjer)
Beistad kirke (Steinkjer)
Bjørhusdal gamle skolekapell (Namsskogan)
Bjørhusdal kapell (Namsskogan)
Bodom kapell (Steinkjer)
Dragereid kirke (Høylandet)
Dun kirke (Fosnes)
Egge kirke (Steinkjer)
Ekne kirke (Levanger)
Elvran kapell (Stjørdal)
Fines kapell (Verran)
Foldereid kirke (Nærøy)
Follafoss kirke (Verran)
For kirke (Steinkjer)
Fosnes kapell (Fosnes)
Frosta kirke (Frosta)
Følling kirke (Steinkjer)
Garstad kirke (Vikna)
Gløshaug kirke (Grong): 1, 2
Gravvik kirke (Nærøy)
Gravøy kirke (Nærøy)
Grong kirke (Grong)
Gudå kapell (Meråker)
Harran kirke (Grong)
Heggstad kirke (Inderøy)
Hegra kirke (Stjørdal)
Henning kirke (Steinkjer)
Hustad kirke (Inderøy)
Høknes gravsted (Namsos): 1, 2
Høylandet kirke (Høylandet)
Klinga kirke (Namsos)
Kolvereid kirke (Nærøy)
Kongsmo kapell (Høylandet)
Kopperå kapell (Meråker)
Kristi krybbe kirke (Røyrvik)
Kvam kirke (Steinkjer)
Leka kirke (Leka)
Leksvik kirke (Leksvik)
Levanger kirke (Levanger)
Logtun kirke (Frosta)
Lund kapell (Nærøy)
Lundring kirke (Nærøy)
Løvøy kirke (Flatanger)
Lånke kirke (Stjørdal): 1, 2
Malm kirke (Verran)
Markabygda kirke (Levanger)
Meråker kirke (Meråker)
Mosvik kirke (Mosvik)
Mære kirke (Steinkjer)
Namdalseid kirke (Namdalseid)
Namsos kirke (Namsos)
Nordli kirke (Lierne)
Okkelberg kapell (Stjørdal)
Okkenhaug kapell (Levanger)
Oterøy kirke (Namsos)
Ranem kirke (Overhalla)
Rørvik kirke (Vikna)
Røyrvik kirke (Røyrvik)
Sakshaug gamle kirke (Inderøy): 1, 2
Sakshaug kirke (Inderøy): 1, 2
Salberg kirke (Inderøy):1, 2
Salen kapell (Fosnes)
Salsbruket kapell (Nærøy)
Sela fjellkirke (Verran)
Sela skolekapell (Verran)
Skage kirke (Overhalla)
Skatval kirke (Stjørdal); flere bilder: 1, 2, 3
Skei kirke (Steinkjer)
Skorovatn kapell (Namsskogan)
Snåsa kirke (Snåsa): 1, 2
Solberg kirke (Steinkjer)
Statland kirke (Namdalseid)
Steine kirke (Nærøy)
Steinkjer kirke (Steinkjer): 1, 2
Stiklestad kirke (Verdal)
Stordalen kapell (Meråker)
Stranda kirke (Leksvik)
Sørli kirke (Lierne)
Tautra Mariakloster (cistercienserkloster for kvinner; Frosta): 1, 2
Torstad kapell (Nærøy)
Trones kirke (Namsskogan)
Tunnsjø kapell (Lierne)
Valøy kirke (Vikna)
Vemundvik kirke (Namsos)
Vera kapell (Verdal)
Verdalsøra kapell (Verdal)
Vestvik kirke (Inderøy)
Vik kirke (Flatanger)
Vinne kirke (Verdal)
Vuku kirke (Verdal)
Værnes kirke (Stjørdal); flere bilder: 1
Ytterøy kirke (Levanger)
Åsen kirke (Levanger): 1, 2

Album med bilder

Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

Annonse