Viser arkivet for stikkord nordodal

Gammeldalsrud gravplass

Gammeldalsrud er Trøftskogens eller Trautskogens andre gravplass. Den ble anlagt i 1878 fordi høyt grunnvannsnivå gjorde den tidligere gravplassen Hagajordet (200 meter lenger nordvest) ubrukelig. Gammeldalsrud var i bruk til 1932, da gravplassen ved Trøftskogen kapell ble tatt i bruk, det vil si året etter selve kapellinnvielsen.

Gammeldagsrud ligger litt sør for fylkesvei 228, og det er skiltet dit fra fylkesveien, men man må parkere oppe på fylkesveien. Gravplassen er omgitt av et gjerde, og det finnes et klokketårn som skal være en kopi av det som stod der mens gravplassen var i bruk. I tårnet er det en oppslagstavle med navnene til alle de 113 som er begravet på stedet. Ellers er en rekke gravmonumenter fortsatt synlig i området.

Kilder og videre lesning:

Noen graver stelles fortsatt

Klokketårn

Hagajordet gravplass

Hagajordet gravplass på Trøftskogen eller Trautskogen ble anlagt i 1862. Gravplassen ligger litt sør for fylkesvei 228, som går gjennom området, og stien dit er skiltet fra Dalsrudvegen, en sidevei til fylkesveien.
Gravplassen var ikke i bruk i så mange år. Grunnvannsnivået er ganske høyt, og i 1878 ble det anlagt gravplass på Gammeldalsrud, ca. 200 meter lenger sørøst, til avløsning for Hagajordet. Det er ikke gravminner å se, men gravene er synlige som forhøyninger i landskapet. Gravplassen ble restaurert for noen år siden og er omgitt av en lav steinmur. Det står en informasjonstavle nær gravplassens nordvestre hjørne. Man får inntrykk av at de etterlatte stod for begravelsene, og så kom presten en gang i året og foretok en symbolsk jordpåkastelse.

Kilder og videre lesning:

 • Hans Ludvig Fredheim (tekst) og Ivar Nordhagen(ill.): Av Guds nåde til Guds ære: noen små og store begivenheter i historia til Trøftskogen kapell, 1931-2011 (Nipro: Nord-Odal, 2011)

 • Wikipedia
 • Nordre Odalen Kulturminnelag om en tur som går innom Hagajordet
 • MC-avisa (anekdoter om gravplassene på Trautskogen)
 • Nord-Odal kommune

Informasjonstavle

Denne veien

Mo kirke (Nord-Odal)

Tettstedet Mo i Nord-Odal, ca. 8 km øst for kommunesenteret Sand, ser ut til å ha vært kirkested siden 1200-tallet. Det er snakk om en kirke viet til erkeengelen Mikael som stod litt lenger sør enn den nåværende kirken, ved Jugramo (Stormoen). Den gamle kirkegården er restaurert, og det holdes friluftsgudstjeneste der hver sommer.

Den nåværende kirken ble tegnet av Christian H. Grosch, som vi kjenner best fra hans virksomhet i Christiania, men som også har tegnet en rekke kirker, deriblant flere åttekantede som f.eks. Tangen kirke og altså Mo kirke. Kirken ble oppført i 1862-64 og innviet den 6. desember 1864. (Vindfløyen bærer årstallet 1863, hvilket formodentlig betyr at kirken kom under tak det året.) Foruten den sentrale åttekantdelen er kirken forlenget østover med kor og sakristi og vestover med våpenhus. Antallet sitteplasser er ca. 500, og kirken har galleri. Korgulvet er hevet tre trinn over skipets gulv. Kirken ble restaurert i 1931 og 1978.

Av inventar kan nevnes en altertavle fra 1880 med en kopi av Adolph Tidemands maleri Jesu dåp (fra Trefoldighetskirken i Oslo). Omrammingen er laget av tvillingbrødrene Gudbrand og Bernt Morterud. Prekestolen er avbildet på Kirkesøk. Ifølge kirkeleksikonet er prekestol og altertavle fra tidligere kirke overført til Folkemuseet.

Nordvest for kirken står et gravkapell fra 1931, og på parkeringsplassen vest for kirken står et servicebygg. På kirkegården står ellers et minnesmerke over lokale krigsofre (som falt i trefninger andre steder).

Det legges opp til at menighetsbladet skal kunne leses her.

Kilder og videre lesning:

Gravkapell

Krigsminnesmerke

Spesielt gravminne

Sand kirke

Sand kirke i Nord-Odal ligger i kommunesenteret Sand, på nordvestsiden av Storsjøen. Stedet har hatt kirke siden middelalderen, i katolsk tid viet til Olav den hellige.

Kirken ble tegnet og oppført av Günther Schüssler, som hadde med sin sønn Fredrik Schüssler i arbeidslaget. Den ble innviet i 1891, og vi har å gjøre med en langkirke i tre. Kirken har vesttårn, og koret i øst er polygonalt avsluttet og omgitt av sakristier. Antall sitteplasser oppgis til 525. Innvendig har kirken galleri, og korgulvet er hevet et lite trinn over skipets gulv.

Altertavlen er fra 1891 og har en kopi av Carl Blochs kjente bilde Christus Consolator (trøsteren). Videre skal også prekestolen være fra 1891, mens døpefont og dåpsfat ifølge kirkeleksikonet er overført fra den tidligere kirken. To kirkeklokker er fra O. Olsen & Søn fra 1891, mens orgelet ble bygget fra Eystein Gangfløt i 1978, men har beholdt den gamle fasaden fra 1891.

Kirken står på et høydedrag, og kirkegården strekker seg nedover mot Sollauståa. Nordvest for kirken står et gravkapell. Nord for kirken står en minnebauta over napoleonskrigene og et minnesmerke over lokale ofre for den 2. verdenskrig.

Opplysningsvesenets fond har et oppslag om prestegården. Mye av tettstedet Sand ligger for øvrig på grunn som var festet under prestegården, noe som i en årrekke var kilde til konflikt om festepris / innløsningspris. Se ellers nyere reguleringsplan for området.

Det legges opp til at menighetsbladet skal kunne leses her.

Kilder og videre lesning:

 • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 632

  Fra sørvest

  Fra vest

  Krigsminnesmerker

  Port mot gravkapellet

  Gravkapell og minigraver

  Kirkegård ned mot Sollauståa

 • Trøftskogen kapell

  Trøftskogen eller Trautskogen er et tynt befolket område i Nord-Odal, mellom Sand og Strandlykkja. I gamle dager stod det «Trøftskogen» på skiltene ved E6 ved Strandlykkja, i dag står det «Trautskogen», men det ser ut til at førstnevnte navneform brukes mest om kapellet.

  Det ble anlagt gravplass før det kom kapell, og kapellet står på stedets tredje gravplass. Den første var Hagajordet, som var i bruk fra 1862 til 1878, da den ble oversvømt og ubrukelig. Den andre var Gammeldalsrud, som var i bruk fra 1878 til kirkegården ved kapellet ble tatt i bruk.

  I en tidlig fase var det ønske om å ha en egen sal på den lokale skolen til kirkelig bruk. Det skjedde aldri, men pengeinnsamlinger og videre arbeid førte etterhvert til at et kapell ble oppført. Tegninger ble mottatt fra Statens bygningsinspektør (senere Statsbygg) i 1928, og de ble lagt til grunn for byggingen. Lokalbefolkningen bidro med materialer og dugnadsarbeid, og kapellet ble innviet av biskopen den 11. oktober 1931.

  Vi har å gjøre med en laftet langkirke med 84 sitteplasser. Kapellet stod upanelt til etter krigen, men har etterhvert fått utvendig panel og blitt hvitmalt. Det har takrytter nær vestenden med et tynt spir. Bygget er rektangulært. Koret er smalere enn bygningskroppen og er omgitt av sakristier. Det er et lite galleri i vestre del av kirkerommet. Bygget huser også kjøkken og møterom, og det sies å ha gravkjeller (bårerom). Kapellet fikk elektrisk belysning i 1952. Røykvarsler fikk det først i 2009.

  Som altertavle brukte man først et russisklaget innrammet teppe som Mathea Trøften, ildsjelen bak kapellbyggingen, hadde fått i gave. Bildet på det viser et russisk-ortodokst kors omgitt av kranser. Dette er fortsatt å finne i kapellrommet, men kapellet fikk ny altertavle i 1960. Bildet viser Jesus i bønn i Getsemane og er malt av Finn Olsen, som var lærer ved Statens tegne- og maleskole på Notodden. På Kirkesøk-bildet ses den tidligere altertavlen over korbuen.

  Prekestolen står i skipets sørøstre hjørne, og i det nordøstre hjørnet er det en kopi av Bertel Thorvaldsens populære Kristus-statue. Døpefonten er laget av lærer Vigdal fra Størjen i Odalen.

  Kapellet hadde i tidlige dager et gammelt husorgel som ble reparert av Niels Teigelkampff i 1937. I 2002 fikk det et digitalt Allen-orgel i gave. Kirkeklokken ble støpt av O. Olsen & Søn i 1936.

  Kirkegården ble innviet i 1932, altså året etter kapellet. Ikke så langt fra kapellet står et minnesmerke over et lokalt krigsoffer.

  Trautskogen har vært fraflyttingsområde i det meste av kapellets levetid, men det ser ut til at det er visse årlige tradisjoner knyttet til kapellet, så som en jegermesse i forkant av elgjakten, juletrefest samt en årlig fellesgudstjeneste sammen med Feiring, Langset og Mo. Det later også til at kapellet har vært brukt som valglokale.

  Kilder og videre lesning:

  Gravkjeller

  Krigsminnesmerke

  Kirkebygg i Hedmark

  Alvdal kirke (Alvdal)
  Arken (pinsemenighet; Løten)
  Arneberg kirke (Åsnes); flere bilder: 1
  Atneosen kirke (Stor-Elvdal); flere bilder: 1
  Austmarka kirke (Kongsvinger)
  Betania Brumunddal (pinsemenighet; Ringsaker)
  Betel Åsvang (pinsemenighet; Stange)
  Brandval kirke (Kongsvinger); Berger kirke (tidl.)
  Brumunddal baptistkirke (Ringsaker)
  Brumunddal kirke (Ringsaker)
  Brydalen kirke (Tynset)
  Brøttum kirke (Ringsaker)
  Sta. Clara kirke (katolsk, Kongsvinger)
  Dalen kirke (Folldal): 1, 2, 3, 4
  Dalsbygda kapell (Os)
  Dalsbygda kirke (Os)
  Dalsbygda kirke og kapell (Os)
  Deset kirke (Åmot); flere bilder: 1
  Domkirkeruinene på Hamar (Hamar); flere bilder: 1, 2, 3
  Drevdalen kirkegård (Trysil)
  Drevsjø kirke (Engerdal)
  Eben-Ezer Roverud (pinsemenighet; Kongsvinger)
  Egnund kapell (Folldal)
  Eidskog kirke (Eidskog); flere bilder: 1
  Elgå kirke (Engerdal): 1, 2
  Elvdal kapell (Engerdal): 1, 2, 3
  Elverum kirke (Elverum)
  Elverum metodistkirke (Elverum)
  Elverum pinsekirke (Elverum)
  Engerdal kirke (Engerdal)
  Evenstad kirke (Stor-Elvdal): 1, 2
  Filadelfia Hamar (pinsemenighet; Hamar)
  Filadelfia Kongsvinger (pinsemenighet; Kongsvinger)
  Finstad gravplass (Rendalen)
  Folldal kirke (Folldal)
  Furnes kirke (Ringsaker)
  Galterud metodistkirke (nedlagt; Sør-Odal)
  Gammeldalsrud gravplass, Trautskogen (Nord-Odal)
  Gjesåsen kirke (Åsnes)
  Gravberget kirke (Våler); flere bilder: 1, 2
  Grue kirke (Grue); flere bilder: 1, 2
  Grue Finnskog kirke (Grue): 1, 2
  Hagajordet gravplass, Trautskogen (Nord-Odal)
  Hamar adventkirke (Hamar)
  Hamar baptistkirke (Hamar)
  Hamar domkirke (Hamar); flere bilder: 1
  Hamardomen (Hamar); flere bilder: 1, 2
  Hamar frikirke (Hamar)
  Hamar krematorium og kirkegård (Hamar)
  Hamar metodistkirke (Hamar); flere bilder: 1
  Hanestad kirke (Rendalen)
  Hedmarktoppen (pinsebevegelsen; Hamar)
  Hekne skolekapell (Stange)
  Helgøya kirke (Ringsaker); flere bilder: 1
  Heradsbygd kirke (Elverum)
  Hernes kirke (Elverum); flere bilder: 1
  Hodalen kirke (Tolga)
  Hof kirke (Åsnes)
  Hof Finnskog kirke (Åsnes): 1, 2
  Hol gravlund (Hamar)
  Holt gravplass (Kongsvinger)
  Holøydalen kirke (Tolga)
  Kongsvinger bedehus (Kongsvinger)
  Kongsvinger krematorium (Kongsvinger)
  Kongsvinger metodistkirke (Kongsvinger)
  Koppang kirke (Stor-Elvdal)
  Kvikne kirke (Tynset): 1, 2
  Ljørdalen kirke (Trysil); flere bilder: 1
  Lundersæter kirke (Kongsvinger)
  Løten kirke (Løten)
  Magnor kirke (Eidskog)
  Mesnali kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 2, 3
  Mikaelskirken på Rokoberget (ruin; Løten); flere bilder: 1, 2
  Mo kirke (Nord-Odal); flere bilder av kirken: 1, 2, 3; gravkapellet: 1, 2
  Moelv kirkesenter (Ringsaker)
  Narbuvoll kirke (Os): 1, 2
  Narjordet kirkegård (Os): 1, 2
  Nes kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 2
  Nordre gravlund, Åsnes Finnskog (Åsnes): 1, 2, 3, 4, 5
  Nordre Osen gamle og nye kirke (Åmot)
  Nordre Osen gamle kirke (Åmot)
  Nordre Osen nye kirke (Åmot)
  Nordre Trysil kirke (Trysil)
  Nordskogbygda kirke (Elverum)
  Oppegård kapell (Løten)
  Oppstad kirke (Sør-Odal)
  Os kirke (Os): 1, 2
  Oset kapell (Løten)
  Ottestad kirke (Stange)
  Pinsekirken i Elverum (Elverum)
  Pinsekirken Filadelfia (Kongsvinger)
  Plassen kirke (Trysil)
  Rena kirke: Se Åmot kirke
  Ringsaker kirke (Ringsaker); flere bilder: 1
  Risberget gravlund (Våler)
  Risberget kirkesal (Våler): 1, 2, 3, 4
  Rokoberget kirkeruin (Løten); flere bilder: 1, 2
  Rolighed (tidl. prestegård; Kongsvinger)
  Romedal kirke (Stange)
  Roverud kirke (Kongsvinger)
  Sand kirke (Nord-Odal); flere bilder: 1, 2, 3, 4; gravkapell
  Sanderud kapell (Stange)
  Sankta Clara kirke (katolsk, Kongsvinger)
  Sankt Torfinn (katolsk; Hamar)
  Sjusjøen fjellkirke (Ringsaker); flere bilder: 1
  Sjøli kirke (Rendalen); flere bilder: 1
  Skåråsberget skogskapell (Stange)
  Sollia kirke (Stor-Elvdal): 1, 2, 3, 4
  Stange kirke (Stange)
  Stange menighetssenter (Stange)
  Stavsjø kirke (Ringsaker); flere bilder: 1, 3
  Stor-Elvdal kirke (Stor-Elvdal)
  Storhamar kirke (Hamar)
  Strand kirke (Stor-Elvdal); flere bilder: 1
  Strandlykkja kapell (Stange); flere bilder: 1, 2
  Strøm kirke (Sør-Odal)
  Sømådal kirke (Engerdal): 1, 2
  Søre Elvdal kirke (Engerdal): 1, 2, 3
  Søre Osen kirke (Trysil); flere bilder: 1
  Sørskogbygda kirke (Elverum)
  Tangen kirke (Stange)
  Tolga kirke (Tolga)
  St. Torfinn (katolsk; Hamar)
  Trysil kirke (Trysil)
  Trøftskogen kapell (Nord-Odal); flere bilder: 1
  Tufsingdalen kirke (Os): 1, 2
  Tylldalen kirke (Tynset)
  Tynset kirke (Tynset)
  Tynset pinsemenighet (Tynset)
  Tørberget kirke (Trysil)
  Ullern kirke (Sør-Odal)
  Utvandrerkirken (Stange): 1, 2
  Vallset kirke (Stange); flere bilder: 1
  Vallset pinsemenighet (Stange)
  Vang kirke (Hamar); flere bilder: 1
  Veldre kirke (Ringsaker)
  Vestmarka kirke (Eidskog)
  Vingelen kirke (Tolga): 1, 2; interiør
  Vinger kirke (Kongsvinger)
  Våler gamle kirke (1806-2009) (Våler); gravkapell
  Våler nye kirke (2015) (Våler)
  Ytre Rendal kirke (Rendalen)
  Østby kirke (Trysil)
  Øvre Rendal kirke (Rendalen): 1, 2
  Øvre Vang kirke (Hamar)
  Ådalsbruk skolekapell (Løten): 1, 2
  Åmot kirke, Rena (Åmot); flere bilder: kirke: 1, 2; gravkapell
  Åsbygda kapell (Stange)
  Åsmarka kirke (Ringsaker)
  Åsnes kirke (Åsnes); flere bilder: 1; markering der stavkirken stod: 1, 2
  Åsnes Finnskog kirke (Åsnes): 1, 2

  Album med bilder

  Merk: Eventuelle kirkenavn uten lenke betyr at vi ikke har noe bilde av kirken. Har du et bilde (og kanskje en historie), er du velkommen til å bidra.

  Annonse