Viser arkivet for stikkord nikolaus

Nykirke kirke

Nykirke kirke (i Horten kommune) antas å være bygget rundt år 1100, skjønt eldste skriftlige belegg er fra 1331 og 800-årsjubileum ble feiret i 2000. Kirken var i middelalderen viet til den hellige Nikolas og var anneks under Borre. Den ble i likhet med flere i området lagt ut for salg av greven i 1769, men det tok noen år før den faktisk ble solgt til redusert pris. Menigheten overtok i 1877.

Tre omfattende restaureringer er kjent: i 1686, i 1880-årene og i 1952-53 (gjenåpnet 31. mai 1953). Dessuten ble kirken restaurert i 2003. Den fremstår nå som en langkirke i stein (tre i gavlene) med vesttårn i tre (fra 1848). Skipet er rektangulært, koret er rett avsluttet, og det er sakristi (fra 1880-årene) i korets forlengelse. Ved oppussingen i 1881 hadde kirken fått to gallerier over hverandre, men dette ble redusert i 1952-53, slik at det nå bare er ett (i vest og langs nordveggen). Benkene er fra 1953, og det ble laget brystning langs alle veggene, og kirken fikk sine nåværende interiørfarger, som ble beholdt ved neste oppmaling i 1985. Antall sitteplasser oppgis til 108 i skipet og 40 på galleriet, og det skal kunne utvides til ca. 200 til sammen med ekstra stoler.

Dagens altertavle er fra 1890. Bildet viser Jesu dåp og er malt av Jens Wang i kopi etter Adolph Tidemands bilde i Trefoldighetskirken i Oslo. Omrammingen ble gjort om i 1953 etter tegninger av Aksel Andersen, utført av Sverre Nøklegård. Nøklegård har også laget krusifikset over korbuen, etter tegninger av Halvdan Movinkel.

Prekestolen er ifølge kirkeleksikonet fra 1880 og himlingen fra 1952-53. Døpefonten i tre er fra 1880 (restaurert i 1952-53). Den er åttekantet. Fatet er av hamret messing. Muggen ble gitt i gave i 1956. Nattverdskalk og disk har inngravert årstallet 1778.

Orgelet har tre stemmer og to manualer og ble laget av Ernst Junker ved Vestfold Orgelbygg i 1969. De to kirkeklokkene er fra 1777, fra M.C. Troschell i København.

Kirkesøk har interiørbilder.

På kirkegården sørøst for kirken står et gravkapell med 120 plasser som ble oppført i 1936. Over alteret i kapellet henger et billedteppe laget av Jorunn Berg Johnsen. I skråningen på den andre siden av veien står et krigsminnesmerke. Det ble avduket 17. mai 1946.

Det var bispevisitas i Borre, Nykirke og Åsgårdstrand i november 2011.

Kilder og videre lesning:

  • Lars Frebergsvik: Nykirke kirke gjennom 800 år, med spesiell vekt på livet i menigheten det siste hundreåret (Nykirke menighetsråd, 2000)

  • Norske-kirker.net
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 547
  • Kirkesøk

Gjennom porten

Gravkapell

Krigsminne

Annonse