Viser arkivet for stikkord nlm

Volda bedehus

Volda bedehus ligger i Røysgata 9 i Volda sentrum, ikke så langt fra Volda kirke. Det ser ut til at bedehuset eies av en lokal avdeling av Norsk Luthersk Misjonssamband, men det brukes også av andre kristne organisasjoner, så som Volda Indremisjon, Volda kristne/kristelege studentlag (også på Facebook) og Det Norske Misjonsselskap.

Bedehuset ble brukt som interimskirke etter at Volda kirke brant i 1929, og inntil ny kirke kunne tas i bruk i 1932.

Kongsvinger bedehus

Kongsvinger bedehus, i Tommelstads gate 1, ble oppført i en slags nygotikk / sveitserstil og innviet den 18. november 1877. Huset ble gitt i gave fra A. Gjems og Antonia Schøyen til Kongsvingers Indremissionsforening. Det er beskrevet på Artemisia.no (som riktignok oppgir gatenummeret til 9, men det er feil).

Ifølge et oppslag på Origo tilhører huset i dag NMS, NLM og Normisjon. Det har dessuten fungert som interimskirke for Kongsvingers katolske menighet, Sta. Clara, som hadde gudstjenester her før de fikk egen kirke.

Misjonssalen (Oslo)

Misjonssalen i Tullins gate 4 i Oslo er tilsluttet Norsk luthersk misjonssamband (tidligere Kinamisjonsforbundet; hjemmeside her) og brukes både til gudstjenester (eller forkynnelsesmøter) og andre typer arrangementer.

Arkitekt var Kristian Biong. Misjonssalen stod ferdig i 1934 og er en representant for 1930-tallets norske funksjonalisme. Salen har ifølge Oslo byleksikon 600 sitteplasser.

Kilder utover tidligere nevnte:

  • Einar Dale og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 6: Modernismen. 1900-tallet (ARFO, 2008), s. 41

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 584
Annonse