Viser arkivet for stikkord mjølhusmoen

Mjølhusmoen gravlund

Mjølhusmoen gravlund eller Mjølhusmoen kirkegård er en av tre gravlunder i Froland kommune. De andre to er ved Froland kirke (ikke så langt unna) og Mykland kirke. Det står ikke klart for undertegnede når kirkegården ble anlagt eller hvem som har tegnet og oppført kapellet, men årstallet 1912 er å finne i vindfløyen på kapellet.

Det later til at kapellet ikke brukes ved begravelser. Det ble åpenbart brukt som lagerlokale i en årrekke, men ble ryddet og tatt i bruk til en fotoutstilling av Pierre van Kaam i 2010. Kapellet er også tenkt brukt til andre arrangementer så som intimkonserter.

Det er mulig at arealer utover dem som er i bruk til gravlund i dag, er båndlagt for fremtidig bruk, for i 2011 søkte en lokal barnehage om omdisponering til parkeringsplass, noe som ble frarådet av kommunen. Ellers skal det finnes mange gravhauger fra folkevandringstiden i området.

Alternativ vinkel

Og en til

Her har det vært bårerom

Vindfløy

Kirkegård

Froland misjonskirke

Froland misjonskirke er tilsluttet Det norske misjonsforbund (som regel bare omtalt som Misjonsforbundet, se nettsted). Kirken som er avbildet her, er nyoppført på Mjølhusmoen og ble — hvis alt gikk etter planen — innviet helgen 29.-31. oktober 2010.

Det står litt om byggeplanene på menighetens eget nettsted, der det også er en presentasjon av menigheten og står litt om dens historie. Det kan se ut til at menigheten tidligere holdt til i et bygg som ble innviet i 1982. Ifølge forbundets nettsted har menigheten 247 medlemmer. Det nye kirkebygget sies å ha plass til inntil 400 personer i møtesal og på galleri, og det finnes en kafé med 150 sitteplasser samt lokaler til barne- og ungdomsarbeid m.m.

Annonse