Viser arkivet for stikkord mentz, sæter

Fåvangfjellet sportskapell

Fåvangfjellet sportskapell ligger ved Gullhaugen seter i Fåvang østfjell og kalles også Gullhaugen seter sportskapell. Det ble tegnet av Johan Amrud og Håkon Nybakken, og Amrud står for all utsmykning. Kapellet er bygget i tre og naturstein og ble innviet den 20. juli 1974. Det drives av stiftelsen Fåvangfjellet Sportskapellag.

Kapellet ligger idyllisk til med utsikt over Gullhaugtjønnet (847,5 moh). Selve kapellet ligger på drøyt 870 moh. Det beiter både kuer og sauer i området, så man er aldri alene, selv om det ikke skulle være et menneske i sikte. Lyden av brekende sauer akkompagnerer den flotte utsikten.

Kapellet er vanligvis sommeråpent en rekke dager i juli, med servering.

Kapellet var nærmere beskrevet hos NRK (som ser ut til å ha fjernet artikkelen), og ellers finnes det oppslag i Wikipedia og kirkeleksikonet (s. 598).

Nordstrand kirke

Nordstrand kirke ser kanskje ikke umiddelbart ut som en typisk Nordan-kirke. Noe av grunnen er det kraftige vesttårnet og trappegavlene, som er en senere tilvekst som arkitekt Georg Greve står bak. Det har skjedd flere ombygginger her gjennom årene, så la oss rekapitulere.

I 1858 bestemte man seg for å bygge to kapeller i Aker: ett i den østlige delen og ett i den vestlige delen. Det vestlige ble lagt til Sørkedalen, det østlige her. En nygotisk langkirke i ble tegnet av Jacob Wilhelm Nordan. Opprinnelig plan gjaldt vissnok en trekirke, men det ble oppført en teglkirke under ledelse av murmester A. Lenschow. Den ble innviet som Østre Aker kapell den 4. januar 1866 av biskop J.L. Arup, assistert av 18 prester. Navnet ble senere endret til Sæter kapell og i 1906 til Nordstrand.

I 1886 ble kapellet påbygget med sakristi og orgelgalleri. Det ble foretatt større reparasjoner. Prekestolen ble gjort mindre og flyttet fra nordre til søndre langvegg. Utsmykningen ble utført av dekorasjonsmaler Halfdan Davidsen. I 1916 fikk kirken tre lysekroner, og i 1919 malte Frøydis Haavardsholm to glassmalerier i koret, en gave fra en kjøpmann. Nordre sakristi ble utvidet i 1923. Slik så kirken ut i 1929.

I 1934 fikk kirken sitt nåværende utseende: Den ble forlenget mot vest og fikk det karakteristiske tårnet med trappegavler besørget av Georg Greve. Ved samme anledning fikk kirken et tredje glassmaleri av Haavardsholm til erstatning for Christen Bruns gamle altertavle og ellers nytt farget glass i vinduene. Dessuten fikk den sitt nåværende Jørgensen-orgel på galleriet, et orgel som er i dårlig stand. (Et nyere kororgel fra Åkerman & Lund brukes vanligvis ved gudstjenester.) Kirken ble gjenåpnet den 30. mai 1935 ved biskop Lunde.

Det har siden 1966 vært arbeidet for å få utvidet kirken. I 1989 ble en totrinnsplan godkjent, hvorav trinn 1, utbygging av menighetshus tegnet av Arne Sæther, ble utført i 1991. I 2012 ble det meldt at det er bevilget midler til trinn 2. Lokalavisen har en skisse av den utvidede kirken og forteller at antall sitteplasser blir doblet. Det har også vært innsamlingsaksjon for nytt orgel, og den ser ut til å ha fått nytt liv i den anledning. Orgelbyttet er avhengig av utvidelsen.

Kirken har ellers to kirkeklokker (og NRK har lydopptak av dem). Antallet sitteplasser er i dag ca. 230.

Kirken har en relativt stor kirkegård på østsiden. Den har endret form og størrelse noen ganger pga. omregulering, bl.a. i forbindelse med veiutbygging. I et sørlig hjørne av kirkegården er Kirkebakken barnehage.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 48-49

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 393-394
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 711
  • Wikipedia
  • Nordstrand menighet
  • Kirkesøk
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune (også PDF-kart)

Sørkedalen kirke

I 1858 bestemte man seg for å bygge to kapeller i Aker: ett i den østlige delen (Østre Aker kapell, senere Sæter kapell, nå Nordstrand kirke) og ett i den vestlige delen. Sistnevnte ble lagt til Stubberud gård i Sørkedalen og har i dag status som sognekirke.

Sørkedalen kirke er en nygotisk langkirke i rød tegl tegnet av Chr.H. Grosch og innviet den 15. september 1865 av biskop J.L. Arup med assistanse fra i alt 19 geistlige. Den har 250 sitteplasser. Kapellet ble restaurert og utbedret i forbindelse med 75-årsjubileet i 1940, under ledelse av kommunearkitekt Georg Greve, som sørget for enkelte endringer i interiøret.

Kirken har i dag en altertavle i tre skåret i kopi etter Dagfin Werenskiold. Den har tittelen «Det blomstrende kors» og ble laget til Hornindal kirke noen år tidligere, hovedsakelig av sognepresten der, Jon Johnson. Da det kom til stykket, fikk imidlertid Hornindal originalen, mens Sørkedalen fikk kopien, som også er signert DW. Før 1940 hadde det hengt et enkelt trekors over alteret. Det fortelles at døpefatet i Vestre Aker kirke ble stjålet og senere gjenfunnet i en steinrøys, og at dette sølvet ble brukt til å lage altersølvet i Sørkedalen. Til jubileet i 1940 fikk kapellets vinduer tonet og brent antikkglass og et lite glassmaleri, Kristus som dommer, av Bernhard Greve, Georg Greves bror.

Orgelet ble bygget av Paul Ott i Göttingen i 1976.

Bak kirken er det et servicebygg.

Det er kirkegård her. Gravferdsetaten henviser imidlertid også til Voksen kirkegård, så det er mulig det er plassbegrensninger her, de landlige omgivelsene til tross. Langs gjerdet innerst på kirkegården er det oppstilt gravsteiner fra slettede graver, hvorav den nyeste undertegnede har observert, er fra 1998.

Kilder og videre lesning:

Alternativ vinkel

Vestfra

Vestportal

Apsis

Norddør

Port

Kirkegård

Gravsteiner

Krigsminnesmerke

Annonse